Gezamenlijke rekening

Laatste controle op 20 juli 2021. Geschreven door Saskia Oegema.

Er zijn geen adverteerders die invloed hebben op onze objectiviteit en positionering binnen onze vergelijkingen en kostenschema’s. De informatie op de onderstaande pagina wordt opgesteld door experts van Bank.nl. Lees hier meer over onze dienstverlening.

Een gezamenlijke rekening is geschikt voor iedereen die kosten met elkaar deelt. Dit kunnen partners zijn die gaan samenwonen. Maar dat hoeft niet. Ook andere familieleden en vrienden kunnen een gezamenlijke rekening openen. Het onderstaande overzicht geeft alle gezamenlijke rekeningen en de jaarlijkse kosten hiervan weer.

Wat is een gezamenlijke rekening?

Een gezamenlijke rekening heet ook wel een en/of rekening. Deze bankrekening heeft minimaal 2 rekeninghouders; het kan gaan om een betaalrekening of om een spaarrekening. Beide rekeninghouders beschikken zelf over het geld. Iedere rekeninghouder kan:

 • Geld opnemen
 • Geld storten
 • Betalingen doen

Hierbij is geen toestemming van de andere rekeninghouder(s) nodig. Elke transactie kan zelfstandig uitgevoerd worden. Ook de bank bemoeit zich hier niet mee. Heeft de andere rekeninghouder de rekening leeggehaald? Dan kan de bank dit niet zomaar terugdraaien. De rekeninghouders beheren samen – in goed vertrouwen – de gezamenlijke rekening.

Gezamenlijke rekening = wel eigen geld

Als er geen overeenkomst is tussen de rekeninghouders, zoals een huwelijk of geregistreerd partnerschap, geldt dat het bedrag op de gezamenlijke rekening toekomt aan degene die het heeft gestort. Laten beide rekeninghouders bijvoorbeeld hun salaris op de en/of rekening storten? Dan behoort het salaris toe aan degene die het heeft gestort. Dit betekent dat het geld dat een rekeninghouder op de gezamenlijke rekening stort niet automatisch ook van de ander wordt.

Met wie een gezamenlijke rekening openen?

Een gezamenlijke rekening openen kan met iedereen. Meestal openen partners als zij gaan samenwonen een en/of rekening. Maar het kan ook gaan om een ouder/kind relatie, vrienden of huisgenoten. In principe kan iedereen een gezamenlijke rekening openen. Mits aan alle voorwaarden is voldaan. Een gezamenlijke rekening is gemakkelijk als partners, familieleden, huisgenoten of vrienden betalingen vanaf dezelfde rekening willen doen. Ook kunnen rekeninghouders op een en/of rekening samen geld sparen. Dit komt het meeste voor bij partners, maar ook bij ouders die via een gezamenlijke rekening aan hun kind willen schenken of vrienden die samen voor een vakantie sparen. Een en/of rekening openen kan:

 • Als partners
 • Samen met (groot)ouder(s)
 • Met een minderjarig kind
 • Voor een pleegkind
 • Met vrienden
 • Samen met alle huisgenoten

Samen verantwoordelijk

Bij een gezamenlijke rekening zijn de rekeninghouders samen verantwoordelijk voor het saldo op de bankrekening. Is er een tekort op de rekening? Dan kan de bank beide rekeninghouders vragen om het tekort aan te vullen. Staat er een positief saldo op de gezamenlijke rekening? Beide rekeninghouders zijn gerechtigd om dit bedrag te gebruiken. Een rekeninghouder kan niet zomaar de gezamenlijke rekening wijzigen. Denk hierbij aan een kredietlimiet of een opnamelimiet. Voor alle ingrijpende veranderingen is er toestemming van alle rekeninghouders nodig.

Hoe werkt een gezamenlijke rekening?

Een gezamenlijke rekening (= en/of rekening) is een gezamenlijke spaarrekening of een gezamenlijke betaalrekening. Iedere rekeninghouder kan geld op deze rekening storten en er ook weer vanaf halen. Hiervoor is geen goedkeuring of toestemming van de ander nodig. De personen die de gezamenlijke rekening hebben, kunnen zelfstandig geld opnemen en geld storten.

Wat is het verschil met een en/en rekening?

Een en/of rekening is niet hetzelfde als een en/en rekening. Een en/en rekening is ook een gezamenlijke rekening. Maar bij een en/en rekening is voor elke transactie wél toestemming van beide rekeninghouders nodig. Een rekeninghouder kan dus niet zelfstandig geld storten en opnemen. Over elke transactie wordt samen beslist.

Kosten gezamenlijke rekening 2021

Het onderstaande overzicht geeft de maandelijkse kosten en de belangrijkste aandachtspunten van een gezamenlijke rekening bij verschillende banken weer:

Betaalpakket Maandelijkse kosten Aantal betaalpassen Rente rood staan Creditcard Rente positief saldo Rente samen sparen
ASN Bankrekening €1,90 1 (2e betaalpas + €1,50 per maand) 9% €22,50 per jaar 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
SNS Basis €2,25 1 (2e betaalpas +€0,75 per maand) 9% (tot €2.500,-) €15,75 per jaar 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
ING Oranjepakket met korting* €2,65 2 9,9% (tot €2.000,-) €1,55 per maand 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
ING Oranjepakket €3,05 2 9,9% (tot €2.000,-) €1,55 per maand 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
SNS Compleet €3,10 2 9% (tot €2.500,-) €15,75 per jaar 0,01% (tot €5.000,-) -0,5% vanaf €250.000,-
ABN Amro Gezamenlijke rekening €3,10 2 9,9% €1,70 per maand 0,00% -0,5% vanaf €500.000,-
Rabo DirectPakket €3,30 2 9,9% (tot €2.500,-) €2,00 per maand 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
Rabo BasisPakket €4,10 2 9,9% (tot €2.500,-) Gratis 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
Knab Samen €5,00 2 5% Gratis 0,02% (tot €25.000,-) -0,5% vanaf €500.000,-
Rabo TotaalPakket €5,30 2 9,9% (tot €2.500,-) Gratis 0,00% -0,5% vanaf €250.000,-
N26 Shared Spaces €9,90 2 Niet mogelijk €10,00 (eenmalig) 0,00%
Laatste controle op 31-06-2021

*Korting als er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van contant geld

Een gezamenlijke rekening openen

Een gezamenlijke rekening openen kan op twee manieren:

 • Bestaande bankrekening gezamenlijk maken
 • Nieuwe gezamenlijke rekening openen

Bij beide opties moeten de rekeninghouders zich identificeren en toestemming geven. Sommige banken vragen hun klanten om naar een bankkantoor te komen. Maar steeds vaker kan dit ook online geregeld worden. Voordat er een gezamenlijke rekening wordt geopend, is het goed om stil te staan bij de consequenties. Deze kunnen bij een en/of rekening behoorlijk groot zijn. Hieronder worden de belangrijkste punten toegelicht:

Gezamenlijke rekening en partners

Een gezamenlijke rekening komt het meest voor bij partners. Echter, niet alle partners zijn ook getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Dit heeft gevolgen voor de gezamenlijke rekening:

 • Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Iedereen die na 1 januari 2018 trouwt, trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen, bezittingen en schulden die zijn ontstaan vóór het huwelijk, zijn niet gemeenschappelijk. Alle bezittingen en schulden die na het huwelijk zijn ontstaan, zijn dat wel. Partners zijn dus alleen voor de helft eigenaar van alle eigendommen die binnen het huwelijk zijn ontstaan.

Iedereen die voor 1 januari 2018 is getrouwd en geen huwelijkse voorwaarden heeft, is getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat de partners automatisch ieder voor de helft eigenaar zijn van alle eigendommen.

 • Partners niet notarieel vastgelegd

Voor partners die niet zijn getrouwd of geen geregistreerd partnerschap hebben, geldt dat het bedrag op de gezamenlijke rekening toekomt aan degene die het heeft gestort. Dat wil zeggen, stort een van de rekeninghouders elke maand zijn of haar salaris op de en/of rekening, dan blijft hij of zij eigenaar van dit geld.

Wat is het verrekenbeding?

Zowel partners die zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebben als partners die niets notarieel hebben vastgelegd, kunnen een verrekenbeding opnemen. Dit is een afspraak tussen beide partners om inkomsten en/of vermogen met elkaar te verrekenen. De partners kunnen in de verrekenbeding zelf een verdeling regelen. Dit gaat via de notaris.

Geen partners, wel samen een rekening

Een gezamenlijke rekening is er niet alleen voor partners. Ook familieleden of vrienden kunnen een en/of rekening openen. Het komt bijvoorbeeld vaak voor dat een ouder, die moeite heeft met het regelen van de bankzaken, samen met een volwassen kind een gezamenlijke rekening opent. Zowel de ouder als het kind kan bij een en/of rekening zelfstandig geld opnemen en geld storten. Hierbij behoort het geld meestal alleen de ouder toe. Bij een gezamenlijke rekening met vrienden of andere familieleden is dat vaak lastiger. Het saldo kan niet eenvoudig door de helft worden gedeeld. Het gaat erom wie welk deel van het geld heeft ingebracht. Hierdoor is het soms onduidelijk wat van wie is.

Gezamenlijke rekening en de Belastingdienst

Het openen van een gezamenlijke rekening heeft gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Fiscale partners
 • Geen fiscale partners

Fiscale partners mogen de gezamenlijke rekening bij één rekeninghouder aangeven. Ze mogen de box 3 vrijstelling aan elkaar overdragen en het vermogen vrij aan elkaar toerekenen. Voor rekeninghouders die geen fiscale partners zijn, is de aangifte wat lastiger. Vaak wordt gedacht dat ieder de helft moet opgeven. Maar dat is niet zo. Volgens de regels moet elke rekeninghouder het bedrag opgeven dat hij of zij op de rekening heeft gestort. Het is dus van belang dat elke rekeninghouder gedurende het jaar bijhoudt voor welk saldo hij of zij verantwoordelijk is. Dit voorkomt misverstanden en maakt de belastingaangifte een stuk gemakkelijker.

En/of rekening aangeven in box 3

Een gezamenlijke rekening valt onder de vermogensbelasting in box 3. Voor iedereen geldt een heffingsvrij vermogen. Dit is het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden. In 2021 is het heffingsvrije vermogen €50.000,-. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling, namelijk €100.000,-. Over het bedrag dat boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, wordt vermogensbelasting betaalt.

Een gezamenlijke rekening opzeggen

Een en/of rekening opzeggen kan alleen als beide rekeninghouders daar toestemming voor geven. Een rekeninghouder kan dit dus niet op eigen houtje doen. Het is ook mogelijk om de en/of rekening op 1 naam te zetten. Bijvoorbeeld als een van de rekeninghouders overlijdt of bij een scheiding.

Gezamenlijke rekening bij overlijden

Bij een en/of rekening is het van belang om goed bij te houden waar het geld op de rekening vandaan komt. Overlijdt een van de rekeninghouders? Dan moet er namelijk belasting betaald worden over zijn of haar deel. Dat komt omdat dit deel van het geld onder het erfrecht valt indien er geen testament bekend is. Het saldo dat de overledene op de gezamenlijke rekening heeft gestort, valt daarmee onder de nalatenschap.

Voordelen van een gezamenlijke rekening

 • Inzicht in de geldzaken
 • Overzicht van alle inkomsten en uitgaven
 • Handig voor vaste lasten
 • Geen toestemming nodig voor een betaling of storting (kan ook een nadeel zijn)
 • Samen sparen
 • Altijd toegang tot de rekening, ook als één van de rekeninghouders overlijdt
 • Hogere garantie, per rekeninghouder tot €100.000

Nadelen van een gezamenlijke rekening

 • Zonder toestemming van de ander kan een van de rekeninghouders de rekening leeghalen
 • Zonder toestemming van de ander kan een van de rekeninghouders tot de limiet geoorloofd rood staan
 • Soms onduidelijk wat van wie is (voor de belastingaangifte)
 • Ruzie of een relatiebreuk kan tot veel gedoe leiden

Veelgestelde vragen

Wie kan een gezamenlijke rekening openen?

In principe mag iedereen een gezamenlijke rekening openen. Het is geen vereiste dat de rekeninghouders partners zijn. Ook vrienden en familieleden, zoals een ouder en kind, kunnen een en/of rekening openen.

Wanneer een gezamenlijke rekening openen?

Iedereen kan ten alle tijden een gezamenlijke rekening openen. Een en/of rekening komt het vaakst voor bij partners die gaan samenwonen en samen betalingen doen. Echter, ook vrienden en familieleden kunnen een gezamenlijke rekening openen. Bijvoorbeeld als een ouder moeite heeft met het doen van de geldzaken, kan er samen met een volwassen kind een en/of rekening worden geopend.

Een gezamenlijke rekening openen, hoe werkt dat?

Een gezamenlijke rekening openen kan op 2 manieren. Als eerste kan de persoonlijke bankrekening gezamenlijk worden gemaakt. Er wordt dan een mederekeninghouder toegevoegd. De tweede optie is om een nieuwe en/of rekening te openen. Hebben beide rekeninghouders een privé rekening bij een bank? Dan kan de gezamenlijke rekening meestal eenvoudig online worden aangevraagd. Als dit niet het geval is, dan is het soms nodig om naar een bankkantoor te gaan.

Waarop letten bij het openen van een gezamenlijke rekening?

Een gezamenlijke rekening is erg praktisch bij het delen van kosten. Iedere rekeninghouder kan zelfstandig – dus zonder toestemming – geld opnemen en storten. Echter, hier zit ook een gevaar in. Omdat er geen toestemming nodig is van de andere rekeninghouder, kan de gezamenlijke rekening ook volledig leeggehaald worden. Zelfs tot aan de limiet voor rood staan. De bank kan dit niet terugdraaien. Een gezamenlijke rekening wordt daarom altijd in goed vertrouwen afgesloten. Het is van belang om op de hoogte te zijn van deze consequenties. Daarnaast is het zinvol om van tevoren te bedenken waar de gezamenlijke rekening voor dient. Een gezamenlijke rekening met vrienden voor een vakantie hoeft bijvoorbeeld aan minder eisen te voldoen dan een en/of rekening waarop partners ook sparen. Bij het vergelijken is het handig om te weten aan welke eisen de gezamenlijke rekening moet voldoen.

Wat wordt er met een gezamenlijke rekening betaald?

In de meeste gevallen wordt de gezamenlijke rekening gebruikt voor het huishouden, zoals het betalen van de vaste lasten, boodschappen, meubels en vakanties. Echter, iedereen bepaalt zelf wat wel of niet met de en/of rekening wordt betaald. Ook bepalen de rekeninghouders of zij hun salaris op hun privé rekening of op de gezamenlijke rekening laten storten.

Valt een gezamenlijke rekening onder het depositogarantiestelsel?

Ja, een en/of rekening biedt zelfs een hogere garantie. Als een bank failliet gaat, dan is iedere rekeninghouder gegarandeerd tot €100.000,-. Een gezamenlijke rekening met twee rekeninghouders is daarom gegarandeerd tot €200.000,-. Echter, onthoud wel dat de garantie geldt voor alle betaal- en spaarrekeningen samen.

Wat gebeurt er met het saldo als een van de rekeninghouders overlijdt?

Bij het overlijden van een rekeninghouders moet dit gelijk worden gemeld bij de bank. Het verschilt per bank wat de voorwaarden zijn voor de gezamenlijke rekening. Het saldo van de overleden rekeninghouder behoort tot de nalatenschap van die persoon. En dit hoeft niet perse de andere rekeninghouder te zijn. Als gevolg hiervan wordt het saldo overgedragen aan de erfgenamen. In dat geval moet er ook erfbelasting worden betaald.

Wordt de gezamenlijke rekening opgezegd bij overlijden?

De regels rondom het overlijden van een van de rekeninghouders verschillen per bank. In de meeste gevallen kan de overgebleven rekeninghouder de gezamenlijke rekening blijven gebruiken. Echter, de erfgenamen kunnen een bezwaar indienen. In dat geval kan de en/of rekening geblokkeerd worden. Bij sommige banken kan de gezamenlijke rekening op 1 naam worden gezet.

Een gezamenlijke rekening opzeggen, hoe werkt dat?

Voor het opzeggen van een gezamenlijke rekening zijn er 2 opties. Ten eerste kan de en/of rekening stopgezet worden. Hiervoor is toestemming van alle rekeninghouders nodig. Ten tweede kan de gezamenlijke rekening op 1 naam worden gezet. Ook hier wordt de mederekeninghouder om toestemming gevraagd.

Wat is de goedkoopste gezamenlijke rekening?

De kosten van een en/of rekening verschillen per bank. Hoe duur de gezamenlijke rekening is, hangt af van de wensen en eisen van de rekeninghouders. Voor een extra betaalpas of het gebruik van een creditcard brengt een bank bijvoorbeeld extra kosten in rekening. Welke en/of rekening het goedkoopste is, verschilt daarom per persoon en per situatie. Bank.nl vergelijkt alle banken. Via de vergelijker kan iedereen bepalen welke gezamenlijke rekening het meest passend is. Hier geven wij geen advies over.