Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Privacy Statement

Bij Bank.nl hechten wij veel waarde aan uw privacy. Uw gegevens zijn veilig bij ons en worden altijd met de grootste zorg behandeld. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, wat zorgt voor een verbeterde bescherming van uw persoonsgegevens. Mocht u vragen hebben of willen weten welke gegevens wij precies van u bewaren, neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer u onze website bezoekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, zoals informatie over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of ras. Bij bank.nl verwerken wij uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, strafrechtelijk verleden of uw Burgerservicenummer, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Onze website is niet gericht op het verzamelen van gegevens van bezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij adviseren ouders dan ook om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bank.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Doel en grondslag van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De verwerking van uw persoonsgegevens heeft de volgende doelen:

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden veilig bewaard en niet langer dan noodzakelijk. Na beëindiging van de klantrelatie bewaren wij uw gegevens nog maximaal 7 jaar, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@bank.nl.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bank.nl.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Boober.nl persoonlijke informatie verwerkt, neem dan contact op met Bank.nl via info@bank.nl. Bank.nl zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Contact

Bank.nl is een informatieve vergelijkingswebsite die zich richt op het verstrekken van onpartijdige vergelijkingen van diverse financiële producten en diensten. Ons doel is om bezoekers objectieve informatie te bieden, zonder te fungeren als tussenpersoon tussen financiële instellingen, dienstverleners en bedrijven. Het is belangrijk op te merken dat wij geen persoonlijke gegevens verzamelen met als doel bezoekers in contact te brengen met aanbieders van producten of diensten.

Adresgegevens

Bank.nl (Onderdeel van TheConcept.Bar)
Oelerweg 28
7555GS Hengelo (ov)
Nederland