Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Duurzaam beleggen

Laatst bijgewerkt op: 2 januari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 11 minuten

Steeds meer mensen willen duurzaam beleggen. Wat is dat precies? En wat is het verschil tussen een groene en duurzame belegging? Dat en meer staat op deze pagina. Direct beginnen met duurzaam beleggen? Start dan met het vergelijken van een beleggingsrekening. Dit geeft inzicht in het verschil in kosten en voorwaarden.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is beleggen met oog voor mens, milieu en maatschappij. Wie duurzaam belegt, kiest voor aandelen, obligaties, beleggingsfondsen of andere producten waarbij de belangen van mens, dier en natuur voorop staan. Voor nu en in de toekomst. Of met andere woorden: welke invloed heeft de investering op het milieu en het algemeen welzijn?

Of en in welke mate een belegging duurzaam is, hangt af van een aantal criteria. Vanuit de overheid is er (nog) geen lijst met objectieve eisen om te bepalen wanneer een belegging wel of niet duurzaam is. Op dit moment doen beleggingspartijen dit zelf. Wel zijn er een aantal internationale standaarden die beleggers helpen bij het beoordelen en vergelijken van beleggingen. Desondanks verschilt het per aanbieder in hoeverre de duurzame belegging daadwerkelijk een duurzame impact heeft.

Bij een duurzame belegging wordt zowel een financieel rendement als een positief effect voor mens, milieu en maatschappij nagestreefd. Men kijkt dus niet alleen naar het rendement en risico, maar ook naar de invloed van de investering op de wereld om ons heen.

Duurzame of groene beleggingsrekening

De termen duurzaam en groen beleggen worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een verschil. Een groene belegging is specifiek gericht op de bescherming of verbetering van het milieu. Wie groen belegt, investeert in groene projecten, zoals zonne- en windenergie. Dit kan bijvoorbeeld via een groenfonds en groen sparen.

Duurzaam beleggen is veel breder. Een duurzame belegging richt zich niet alleen op een positieve impact op het milieu, maar dient het algemeen welzijn. Bijvoorbeeld ook mensenrechten, dierenwelzijn en betere leefomstandigheden. Een duurzame en groene beleggingsrekening zijn dus niet hetzelfde. Wel is er overlap. Zo kan iemand die duurzaam belegt ook beleggen in groene projecten.

Wanneer is een belegging duurzaam of groen?

Duurzame beleggingen hebben geen vaste criteria vanuit de overheid. Ze zeggen weleens dat elke belegger zijn eigen duurzaamheidscriteria heeft. De een vindt dier en natuur belangrijk, terwijl voor de ander de arbeidsomstandigheden voorop staan.

Hoewel er geen lijst is om af te vinken, zijn er wel een aantal internationale standaarden omtrent duurzaam beleggen. Eén daarvan zijn de ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social en Governance:

 • Environmental: prestaties op het gebied van milieu
 • Social: prestaties op het gebied van mens en maatschappij
 • Governance: prestaties op het gebied van bestuur

De ESG-score geeft aan hoe duurzaam een bedrijf is en op welke punten het bedrijf goed of slecht scoort. Zo’n score maakt het voor beleggers makkelijker om beleggingen te vergelijken en te beoordelen op duurzaamheid. 

Een groenfonds heeft een groenverklaring nodig. Zo’n groene belegging kan belastingvoordeel opleveren. Hoe dat zit, staat verderop op deze pagina.

Hoe werkt het?

Duurzaam beleggen werkt in principe hetzelfde als gewoon beleggen. Het verschil zit ‘m in het soort belegging. Zo wordt er niet alleen naar rendement en risico gekeken, maar ook naar wat voor impact de investering heeft op de wereld. Levert het bedrijf bijvoorbeeld een positieve bijdrage aan de natuur? Of wordt er veel geïnvesteerd in windenergie? Staan discriminatie en arbeidsomstandigheden hoog op de agenda?

Duurzaam beleggen kan op 2 manieren:

Wie zelf belegt, kiest zelf de aandelen, obligaties, ETF’s of fondsen waarin hij belegt. Een duurzame impact maken? Dan is het belangrijk bedrijven en sectoren die een negatief effect op mens, dier en natuur hebben uit te sluiten. Duurzaam beleggen is niet investeren in bedrijven die bijvoorbeeld:

 • Wapens produceren
 • Fossiele brandstoffen produceren
 • Direct of indirect gebruikmaken van kinderarbeid
 • Geen oog hebben voor vrouwenrechten en vakbondsrechten
 • Producten of diensten aanbieden die sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen

Duurzaam beleggen is wel investeren in bedrijven die een positieve impact creëren. Bijvoorbeeld:

 • Bedrijven en projecten die de biodiversiteit beschermen en herstellen
 • Bedrijven en projecten die een bijdragen leveren aan de energietransitie
 • Overheden die goed scoren op bepaalde onderwerpen, zoals discriminatie en corruptie

Wie het lastig vindt om zelf te bepalen of en in welke mate een belegging duurzaam is, kan duurzaam beleggen via zogeheten beheerde duurzame (index)fondsen of mixfondsen. De aanbieder bepaalt welke bedrijven in zo’n duurzaam fonds zitten en de belegger kan hieraan deelnemen. Soms is het mogelijk zelf te kiezen uit een aantal duurzame fondsen.

Op de website van elke aanbieder is te vinden hoe zij bepalen of hun beleggingsproducten duurzaam zijn en hoe zij een duurzame impact kunnen garanderen. Let op! Hier is een verschil in criteria. Een aanbieder kan duurzaamheid omschrijven als het uitsluiten van bepaalde bedrijven of sectoren, bijvoorbeeld de wapen- en tabaksindustrie, terwijl een ander echt investeert in specifieke duurzame bedrijven.

Wat is de beste duurzame beleggingsrekening?

Duurzaam en groen beleggen wordt steeds populairder. Veel banken en brokers bieden dan ook duurzame fondsen aan. Dit houdt in dat het geld niet wordt geïnvesteerd in bedrijven of overheden die niet voldoen aan bepaalde ethische criteria.

Wat deze criteria zijn, bepaalt de beleggingsonderneming zelf. Bijvoorbeeld aan de hand van ESG-scores. Hierdoor is er een verschil per aanbieder en per product. Zo zijn de wapenhandel, gok-, porno- en tabaksindustrie bijna altijd taboe. Sommige partijen weren ook bedrijven met bovenmatige beloningen.

Wat de beste duurzame beleggingsrekening is, hangt vooral af van de eigen criteria. Wie met zijn investering een duurzame impact wil maken, kijkt goed naar de bedrijven en overheden waarin wordt geïnvesteerd.

Duurzaam of groen

Banken met een groenfonds financieren alleen projecten met een groenverklaring. Zo’n groenfonds is meestal een spaarproduct en heet ook wel groen sparen. Groen sparen staat helaas niet altijd open voor nieuwe spaarders.

De meest duurzame banken in Nederland zijn ASN Bank en Triodos Bank. Maar tegenwoordig heeft bijna elke bank wel opties voor duurzaam beleggen of groen sparen. Ook hebben sommige brokers een speciaal duurzaamheidsprogramma. Wie duurzaam wil beleggen, kan daarom bij veel partijen terecht.

Risico en rendement

Net zoals bij traditioneel beleggen spelen risico en rendement een grote rol. Wie zijn geld belegt, kan een mooi rendement behalen. Maar dat is niet gegarandeerd. Beleggen heeft altijd risico’s en dat geldt ook voor duurzaam beleggen. Bovendien heerst er een vooroordeel over duurzaam beleggen. Het zou een lager rendement opleveren. Dit is niet per se het geval. Duurzaam beleggen hoeft niet minder rendement op te leveren dan traditioneel beleggen.

Kosten

Duurzaam beleggen is niet duurder dan een gewone belegging. Elke vorm van beleggen brengt kosten met zich mee, zoals fondskosten, transactiekosten en beheerkosten. Duurzaam beleggen an sich is dus niet goedkoper of duurder. Er worden geen extra toeslagen in rekening gebracht. Wel kan groen beleggen een belastingvoordeel opleveren.

Ook is er een verschil in kosten tussen de aanbieders. Bij de één worden er hogere kosten in rekening gebracht dan bij de ander. Daarom is een beleggingsrekening vergelijken zo handig. Maar let niet alleen op de kosten. De voorwaarden zijn net zo belangrijk.

Duurzame beleggingsrekening gratis vergelijken in 2024

Duurzaam beleggen wint steeds meer terrein. Veel banken en brokers bieden daarom de mogelijkheid om duurzaam en groen te beleggen. De belegger heeft veel keus.

Hierdoor is er een verschil in kosten en kwaliteit. Het is belangrijk hiervan op de hoogte te zijn. Elke beleggingsonderneming hanteert eigen criteria om een belegging als duurzaam aan te merken. Dit betekent echter niet dat deze beleggingen automatisch voldoen aan de criteria van de belegger zelf.

Wie een duurzame impact wil maken, doet er goed aan verschillende partijen te vergelijken. Let daarbij op de kosten. Maar lees ook de voorwaarden door waarom en in hoeverre de fondsen en beleggingen duurzaam zijn.

In onderstaande tabel staan een aantal populaire duurzame beleggingspartijen. De tabel is bedoeld als voorbeeld om de verschillen in kosten en opties te laten zien. Dit is geen complete lijst met duurzame beleggingen.

Soort beleggingInleggen vanafFondskostenTransactiekostenServicekosten
ASN Doelbeleggen1 mixfonds met zelfgekozen risicoprofiel€20,000,45% – 2,60%0,00% – 0,31%0,30% – 0,07%
ASN BeleggingsrekeningKeuze uit 12 duurzame fondsen€20,000,45% – 2,60%0,00% – 0,31%0,30% – 0,07%
SNS DoelbeleggenKeuze uit 5 duurzame ASN fondsen€1,000,90%0,00% – 0,31%0,30% – 0,07%
SNS BeleggingsrekeningKeuze uit 12 duurzame fondsen€1,000,45% – 2,30%0,00% – 0,31%0,30% – 0,07%
RegioBank DoelbeleggenKeuze uit 5 duurzame mixfondsen€20,000,90%0,04% – 0,23%0,30% – 0,07%
ING Eenvoudig BeleggenKeuze uit 4 ING duurzame indexfondsen€10,00Zelf te berekenen op de website van ING0,40%
Triodos BeleggingsrekeningKeuze uit diverse duurzame impactfondsen, themafondsen en certificaten van aandelen Triodos Bank€25,00 per maand of eenmalig €1000,73% – 2,58%0,00% – 0,27%0,48%
Laatst gecontroleerd op 11 oktober 2023

Waarom groen of duurzaam beleggen?

Wie groen of duurzaam belegt, kijkt naast het mogelijke financiële rendement ook naar de impact van de belegging. Door duurzaam te beleggen, worden projecten, bedrijven en overheden gestimuleerd om een positieve bijdrage te leveren aan mens, milieu en maatschappij.

Voor beleggers is duurzaam beleggen een eenvoudige manier om bij te dragen aan het verduurzamen van de wereld. Bovendien kunnen groene beleggingen een belastingvoordeel opleveren. Daarover meer onderaan deze pagina.

Is duurzaam beleggen met risico’s?

Elke vorm van beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van de beleggingen kan dalen. Hierdoor kan (een deel van) de inleg verloren gaan. Dat geldt ook voor duurzame beleggingen. Het advies van het Nibud is daarom om alleen te beleggen met geld dat iemand kan missen. Zorg eerst voor een financiële buffer om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen. Wie daarna geld overhoudt, kan overwegen om duurzaam te beleggen.

Beleggingsrekening en beleggerscompensatie

Naast de financiële buffer is het belangrijk om te kijken of de beleggingsonderneming een vergunning van De Nederlansche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft. Zonder zo’n registratie valt de partij niet onder De Nederlandse Depositogarantie en de Beleggerscompensatie.

Het depositogarantiestelsel houdt in dat banktegoeden tot € 100.000 per persoon, per bank zijn beschermd. Als een bank failliet gaat, zijn klanten dus niet al hun geld kwijt. Maar niet alle bankproducten vallen onder deze regeling. Zo zijn tegoeden op een betaalrekening en een standaard spaarrekening altijd beschermd. Ook valt het tegoed op een beleggingsrekening onder de garantie. Mits het geld niet is belegd.

Geld belegd in bijvoorbeeld aandelen en obligaties valt niet onder de depositogarantie. Hiervoor is er de Beleggerscompensatie. Deze regeling biedt voor maximaal € 20.000 bescherming. Mocht een beleggingsonderneming failliet gaan of de wet niet hebben nageleefd, dan zijn beleggers beschermd. Dit is alleen het geval bij faillissement, fraude en mismanagement. Bovendien moeten beleggingsondernemingen het vermogen van hun klanten scheiden van het eigen vermogen. Dit noemen we vermogensscheiding. Dit voorkomt dat het belegde vermogen van de beleggers bij de failliete boedel hoort.

Gaat de koers omlaag? En verliest de belegger daardoor zijn geld? Dan kan hij geen aanspraak maken op de compensatie. Deze risico’s horen nu eenmaal bij het beleggen.

Groene beleggingen en de Belastingdienst

Beleggingen horen bij het vermogen van iemand. Dit vermogen wordt in box 3 belast. Dit heet de vermogensbelasting. Wel is een deel van het totale vermogen vrijgesteld. Voor iedereen zonder fiscaal partner is het heffingsvrij vermogen € 57.000. Fiscale partners zijn voor € 114.000 vrijgesteld. Over dit bedrag hoeft nooit belasting betaald te worden. Bedragen die boven het heffingsvrij vermogen uitkomen, worden wel belast.

De Belastingdienst rekent met een fictief rendement. Hiervoor zijn 3 schijven. Over het fictieve rendement heft de Belastingdienst vervolgens 32% belasting.

Onderstaand voorbeeld laat zien hoe de belasting wordt berekend:

Stel een alleenstaande heeft een totaal vermogen van € 150.000. Hiervan is € 57.000 vrijgesteld. Er blijft dan € 93.000 over. Hiervan valt € 57.000 in de 1e schijf en € 36.000 (= € 93.000 – € 57.000) in de 2e schijf.

Wie groen of duurzaam belegt, kan mogelijk een belastingvoordeel krijgen door de groenvrijstelling en extra heffingskorting.

Voorwaarden belastingvoordeel

Voor groen sparen of groen beleggen geldt een extra vrijstelling. Dit is de zogenaamde groenvrijstelling. Deze groenvrijstelling geldt alleen voor groene beleggingen die deelnemen in projecten voor milieubescherming én een groenverklaring hebben.

Het bedrag voor de groenvrijstelling is:

JaarZonder fiscale partnerMet fiscale partner
2023€65.072€130.144
2022€61.215€122.430
2021€60.429€120.858
2020€59.477€118.954

Naast het vrijgestelde bedrag is er een extra heffingskorting voor groene beleggingen. Dit is 0,7% van het bedrag van de vrijstelling.

Let op! Niet alle beleggingen die zichzelf groen of duurzaam noemen, vallen daadwerkelijk onder deze groenvrijstelling en extra heffingskorting.

Er zijn niet veel groenfondsen die onder deze vrijstelling vallen. Bovendien staan fondsen die wél een groenvrijstelling hebben, niet altijd open voor nieuwe spaarders en beleggers. Dat komt omdat een groenfonds dichtgaat zodra er geen nieuwe projecten meer zijn om te financieren. Instappen in zo’n groenfonds is dus niet onbeperkt. Er is slechts ruimte voor een X aantal beleggers.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen groen beleggen en duurzaam beleggen?

Groen beleggen is specifiek gericht op de bescherming of verbetering van het milieu. Duurzaam beleggen is veel breder. Een duurzame belegging dient het algemeen welzijn. Dus niet alleen de natuur, maar ook mens, maatschappij en dier. Een bedrijf dat haar werknemers in erbarmelijke omstandigheden laat werken, is bijvoorbeeld geen duurzame investering. Groen beleggen kan via een zogeheten groenfonds. Deze groene projecten hebben een groenverklaring van de overheid nodig.

Hoe kies ik een duurzame belegging?

Omdat er geen standaard lijst is met criteria, is vergelijken soms lastig. Daarom zijn er de ESG-scores. Deze scores helpen beleggers bij het beoordelen van duurzame beleggingen en kunnen grofweg op 2 manieren worden gebruikt: uitsluiten en best-in-class. Wie de methode uitsluiten gebruikt, sluit bedrijven die niet aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen volledig uit. Dit heet ook wel negatieve screening. Bijvoorbeeld bedrijven die wapens of onderdelen daarvan produceren of overheden die bekend staan om corruptie worden niet meegenomen in de beleggersportefeuille. De best-in-class methode houdt in dat er binnen een bepaalde sector alleen wordt belegd in de bedrijven die het beste presteren op het gebied van duurzaamheid. Dit noemen we positieve screening.

Hoe duurzaam is duurzaam beleggen?

De term duurzaam is erg breed. Ook zijn de criteria voor iedereen en overal anders. Wat de één duurzaam vindt, is voor de ander helemaal niet duurzaam. Hoe duurzaam een duurzame belegging is, hangt dus af van de selectiecriteria. ASN Bank en Triodos Bank staan er bijvoorbeeld om bekend erg strenge eisen te hebben. Voor sommige partijen is duurzaamheid daarentegen vooral een commerciële kwestie. Dat maakt het voor beleggers lastig om een écht duurzaam beleggingsfonds te kiezen. In dat geval kan er gekeken worden naar internationale standaarden, zoals de ESG-scores. Ook doet de belegger er goed aan informatie op te vragen over het fonds. Laat een expert uitleggen waarom een duurzame belegging als duurzaam is bestempeld en op welke manier de duurzame impact wordt gegarandeerd.