Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Disclaimer

Laatst bijgewerkt op: 8 november 2023

Gabriel Baysoy is financieel expert en oprichter van de onafhankelijke vergelijkingssite Bank.nl.

https://nl.linkedin.com/in/gabrielbaysoy
Leestijd: 1 minuut

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van Bank.nl. Door het gebruik van de website Bank.nl accepteert u deze disclaimer. 

Bank.nl staat er niet voor in dat de informatie op Bank.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Aansprakelijkheid

Bank.nl doet haar best om ervoor te zorgen dat de informatie die te vinden is op Bank.nl geen onjuistheden bevat. Dit geldt ook voor de informatie van derden en alle productinformatie die er te vinden is op de website, waaronder de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen. Bank.nl kan echter niet garanderen dat er zich onjuistheden en/of fouten bevinden op de website, ondanks de constante zorg en aandacht aan de samenstelling van de content. Genomen beslissingen – op basis van informatie op Bank.nl – zijn voor eigen rekening en risico.

Mocht u een fout tegenkomen op Bank.nl, dan verzoeken wij u vriendelijk ons daarvan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@bank.nl.

Bank.nl sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Bank.nl. Bank.nl is dan ook niet aansprakelijk voor (in)directe schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website Bank.nl verkregen is.

Rechten

Bank.nl behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op Bank.nl staat, zoals teksten, tekeningen, vergelijkingen, (handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op gebruikers of bezoekers van Bank.nl. 

Gebruikers of bezoekers van Bank.nl mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bank.nl.

Wijzigingen

Bank.nl mag de informatie op haar website (inclusief de tekst van deze disclaimer), altijd wijzigen zonder dit van tevoren aan te kondigen. U wordt dan ook verzocht regelmatig te raadplegen of de informatie op Bank.nl gewijzigd is.