Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Sparen – informatie

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Recensent: Gabriel Baysoy

Gabriel Baysoy is financieel expert en oprichter van de onafhankelijke vergelijkingssite Bank.nl.

Leestijd: 14 minuten

Wie wil sparen, heeft de keuze uit verschillende spaarproducten. Zoals een gewone spaarrekening, een spaardeposito of sparen voor het pensioen. Bij banken is het aanbod groot. Wat het beste spaarproduct is, hangt af van veel zaken. Wat is bijvoorbeeld het spaardoel? Wanneer is het geld nodig? Bovendien heeft elke spaarvorm andere voorwaarden en rente. Spaarproducten vergelijken helpt bij het maken van deze keuze.

Inhoud: Spaarvormen | Verschil korte en lange termijn sparen | Spaarproducten vergelijken | Waarom sparen? | Welke spaarvorm? | Wat kost een spaarproduct? | Hoe werkt het? | Is sparen veilig? | Belastingdienst | Alternatieven | Veelgestelde vragen


Distingo bank

Sparen, hoe kan dat?

Sparen is geld opzij zetten voor later. En dat kan op verschillende manieren. Daarom bieden banken heel wat spaarvormen aan. Het aanbod is groot. Een keuze maken kan dan lastig zijn. Want wat is de meest geschikte spaarvorm? Dat is heel persoonlijk. De een wil elk moment zijn of haar spaargeld kunnen opnemen. Terwijl de ander kiest voor een spaarproduct waarop het geld een langere tijd vaststaat tegen een hogere spaarrente.

Welke spaarvormen zijn er?

De meest bekende spaarvormen zijn:

Internetspaarrekening

De internetspaarrekening is de meest bekende spaarvorm. Dit is de standaard spaarrekening. De meeste banken noemen dit internet sparen. Dat komt omdat iedereen tegenwoordig zelf via internet zijn of haar spaarrekening kan beheren. Online sparen is de norm. Vandaar de term internetspaarrekening. Het spaargeld is altijd vrij opneembaar. Een internetspaarrekening heeft een variabele rente. De bank mag de rente dus wijzigen.

Op zoek naar de hoogste spaarrente? Vergelijk alle internetspaarrekeningen.

Spaardeposito en klimrentedeposito

Op een spaardeposito staat het spaargeld vast tegen een vast rentepercentage. Ook de looptijd wordt vooraf afgesproken. In de tussentijd kan het spaargeld niet opgenomen worden. Hoe langer het spaargeld vaststaat, hoe hoger de rente. Een variatie op het spaardeposito is het klimrentedeposito. Een beperkt aantal banken biedt deze spaarvorm aan. Op een klimrentespaarrekening stijgt de rente naarmate het geld langer vaststaat.

Welke bank biedt de hoogste depositorente? Vergelijk alle spaardeposito’s.

Banksparen

Banksparen is sparen met een belastingvoordeel. Wie spaart voor de aanvulling van een pensioentekort, kan dat doen op een bankspaarrekening. Dit is een geblokkeerde spaarrekening. Het spaargeld is dus niet vrij opneembaar. Een bankspaarproduct afsluiten voor de aflossing van de hypotheek is niet meer mogelijk.

Benieuwd wat de verschillende voorwaarden zijn? Vergelijk alle bankspaarrekeningen.

Kinderspaarrekening

Ouders of grootouders die willen sparen voor hun (klein)kind kunnen dat doen op een kinderspaarrekening. Hierbij is er de keus uit een gewone kinderspaarrekening of een kinderspaardeposito. De gewone kinderspaarrekening is meer flexibel. Het spaargeld is vrij opneembaar en er kan elk gewenst moment geld bijgestort worden. Op een kinderspaardeposito kan dat niet.

Een kinderspaarrekening openen? Vergelijk alle kinderspaarrekeningen.

Zakelijke spaarrekening

Een zakelijke rekening wordt vrijwel altijd afgesloten in combinatie met een zakelijke spaarrekening. Op een zakelijke spaarrekening staat de financiële buffer. Bijvoorbeeld voor onverwachtse uitgaven, het apart zetten van belastingen of een buffer in het geval van ziekte. De rente op een zakelijke spaarrekening is variabel.

Beginnen met zakelijk sparen? Vergelijk alle zakelijke spaarrekeningen.

Zakelijk deposito

Op een zakelijk spaardeposito wordt geld uit de onderneming voor een langere tijd vastgezet. De rente op een zakelijk deposito is vast. De looptijd bepaalt de hoogte van de rente. Tussentijds geld opnemen of bijstorten is niet mogelijk. Ook vroegtijdig beëindigen kan niet. Aan het einde van de looptijd worden het spaargeld en de opgebouwde rente op de bankrekening gestort.

Winst langer vastzetten? Vergelijk alle zakelijke spaardeposito’s.

Groene spaarrekening

Wie groen en duurzaam spaart, komt in aanmerking voor een belastingvoordeel. Dit houdt in dat er voor groen spaargeld een hoger heffingsvrij vermogen geldt. Niet alle banken bieden een groene spaarrekening aan. Bovendien staan lang niet alle groene spaarproducten open voor nieuwe spaarders.

Groen sparen in een groenfonds? Vergelijk hier alle groene spaarrekeningen.

Wat is het verschil tussen sparen op korte en lange termijn?

Geld opzij zetten in plaats van uitgeven heet sparen. Sparen is belangrijk voor zowel de korte als lange termijn. Met een financiële buffer kunnen onverwachtse uitgaven direct betaald worden. Bijvoorbeeld als de auto kapot gaat of er komt een rekening van de zorgverzekeraar. Dit noemen we sparen voor de korte termijn.

Sparen voor de lange termijn houdt in dat het spaargeld opzij wordt gezet voor de toekomst. Denk hierbij aan een aanvullend pensioen, het kopen van een huis of een andere grote uitgave. Wanneer het spaargeld nodig is – op de korte of lange termijn – speelt mee in de keuze voor een spaarproduct.

Verschil spaarrekening en spaardeposito

Een spaardeposito is altijd voor de lange termijn. Het geld wordt een bepaalde periode vastgezet. Bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Of een aantal maanden. En in ruil hiervoor betaalt de bank een hogere rente. Het spaargeld op een spaardeposito is pas weer beschikbaar na de looptijd. Tussentijds opnemen kan niet: het geld is niet vrij opneembaar.

Voor sparen op de korte termijn is het van belang dat het spaargeld vrij opneembaar is. Zodra het geld nodig is, kan er een deel van de spaarrekening worden gehaald. De internetspaarrekening is het meest flexibel. Spaargeld kan op elk gewenst moment opgenomen of bijgestort worden.

Een spaarproduct vergelijken in 2024

Grofweg zijn alle spaarproducten van banken onder te verdelen in 6 spaarvormen. In de tabel hieronder staan de spaarvormen met de belangrijkste kenmerken:

InternetspaarrekeningSpaardepositoBanksparenKinderspaarrekeningZakelijke spaarrekeningZakelijk deposito
Voor wie?IedereenSparen voor laterSparen voor het pensioenOuders en grootoudersOndernemersOndernemers
Rente?VariabelVastVast of variabelVariabelVariabelVast
Tussentijds geld opnemen?Mag altijdKan nietAlleen periodiek voor pensioenuitkeringVerschilt per bankMag altijdKan niet
Tussentijds geld storten?Mag altijdKan nietAlleen voor pensioentekortVerschilt per bankMag altijdKan niet
Minimale inleg?NeeVerschilt per bankVerschilt per bankNeeNeeVerschilt per bank
Maximum spaarbedrag?NeeVerschilt per bankJaVerschilt per bankNeeVerschilt per bank
Afsluitkosten?NeeNeeJaNeeNeeNee

Waarom sparen?

Sparen zorgt voor een financiële buffer. Het hebben van een financiële buffer is voor iedereen handig. Hiermee worden onverwachtse uitgaven opgevangen en zorgen wisselende inkomsten niet direct voor financiële problemen. Ook helpt een spaarproduct met sparen voor later. Bijvoorbeeld om een pensioentekort aan te vullen.

Wat zijn de voordelen?

Het voordeel van sparen op een spaarproduct is dat het geld niet ergens anders aan uitgegeven kan worden. Zeker als het geld bij de bank wordt vastgezet. Daarnaast betaalt de bank rente over het spaargeld. Op dit moment is de rente hoger dan in de jaren hiervoor. Wanneer de rente stijgt, kan dit een leuke vergoeding zijn. Bovendien is sparen bij de bank de meest veilige manier van sparen.

Zijn er ook nadelen?

Soms zijn er indirect kosten aan een spaarproduct verbonden. Bijvoorbeeld als de bank een betaalrekening als tegenrekening verplicht. Daarnaast hebben sommige spaarvormen beperkende voorwaarden. Zoals een minimale inleg of het niet tussentijds opnemen van het geld.

Hoeveel opzij zetten volgens het NIBUD?

Het NIBUD adviseert iedereen om te sparen. Ook als de rente laag is. Het opbouwen en op peil houden van een financiële buffer is belangrijk. Dit voorkomt een hoop financiële problemen. Daarom is het advies van het NIBUD om elke maand minstens 10% van het inkomen te sparen.

Welke spaarvorm kiezen?

Het aanbod van spaarproducten is groot. Daarom kan een keus maken lastig zijn. Voor het openen van een spaarrekening is het belangrijk om een persoonlijke afweging te maken. Hierbij staan de volgende drie vragen centraal:

  1. Wat is de inleg?
  2. Wat is het spaardoel?
  3. Wanneer is het spaargeld nodig?

Sparen met een doel

Sparen kan met of zonder doel. De meest genoemde reden om te sparen is het opbouwen van een financiële buffer. Hiervoor wordt meestal de internetspaarrekening gebruikt. Het geld is vrij opneembaar en elk gewenst moment kan er geld bijgestort worden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere spaardoelen. Bijvoorbeeld:

Kind of kleinkind

Ouders of grootouders kunnen sparen voor hun (klein)kind op een speciale kinderspaarrekening. Zodra het kind een bepaalde leeftijd bereikt, bijvoorbeeld 18 jaar, komt het geld vrij. Wat de precieze voorwaarden zijn, verschilt per spaarproduct en per bank. Sparen op een kinderdeposito betekent bijvoorbeeld dat het geld een langere tijd wordt vastgezet. Andere spaarrekeningen bieden meer flexibiliteit, zodat het geld tussentijds opgenomen kan worden.

Pensioen

Sparen voor het pensioen kan ook bij de bank. De meeste banken bieden hier speciale spaarproducten voor aan. Zoals de bankspaarrekening. Ook hier verschilt het per bank wat de voorwaarden zijn.

Huis

Een andere veel genoemde reden voor sparen is de eigen woning. Dit kan het verduurzamen van het huis zijn. Maar ook sparen voor eigen geld of het aflossen van de hypotheek. Banken spelen hierop in door verschillende spaarvormen aan te bieden.

Zakelijk

Als ondernemer is het van belang om een financiële buffer te hebben. Maar ook om inzicht te houden in de bedrijfsfinanciën. Op de spaarrekening wordt bijvoorbeeld de belastingen apart gezet.

Duurzaam en groen

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Daarom bieden sommige banken speciale groene spaarrekeningen aan. Groen sparen gaat via een groenfonds met een groenverklaring. Het geld in deze fondsen wordt gebruikt voor bijvoorbeeld duurzame energieprojecten en natuurontwikkelingsprojecten. Sparen in een groenfonds geeft de spaarder bovendien een belastingvoordeel.

Wat kost een spaarproduct?

Een spaarrekening of deposito openen is meestal gratis. Maar sommige banken stellen als eis dat er ook een betaalrekening bij hen wordt geopend. En een betaalrekening is vaak niet gratis. Bij de meeste grootbanken, zoals ABN Amro, ING en Rabobank, is dit het geval. Indirect is het openen van een spaarproduct daardoor niet gratis. Ook kan de bank een negatieve rente hebben. Als dat zo is, is sparen vanaf een bepaald saldo ook niet gratis. Voor andere spaarproducten, zoals een bankspaarrekening, kan een bank afsluitkosten rekenen.

Betaalrekening als tegenrekening

De tegenrekening is de betaalrekening die aan een spaarproduct is gekoppeld. De tegenrekening is altijd een betaalrekening en staat op naam van dezelfde rekeninghouder. Dit zorgt voor extra veiligheid. Soms is een betaalrekening bij dezelfde bank verplicht. Maar soms ook niet. Dat verschilt per bank.

Wat is een negatieve (spaar)rente?

Is de spaarrente positief? Dan betaalt de bank een vergoeding over het spaargeld. Bij een negatieve rente is het andersom. De spaarder betaalt de bank een vergoeding om te mogen sparen. Verschillende banken rekenen vanaf een bepaald saldo een negatieve rente.

Waarom een spaarproduct vergelijken?

Het aanbod van spaarproducten is groot. De meeste mensen openen een spaarrekening bij dezelfde bank als hun betaalrekening. Dat is meestal het makkelijkst. Maar niet altijd het voordeligst. Sommige banken bieden misschien een hogere spaarrente. Waardoor het rendement op het spaargeld hoger is. Daarom is het slim om alle spaarproducten inclusief rentetarieven te vergelijken. Rentepercentages veranderen continu. Een spaarproduct regelmatig vergelijken helpt bij het vinden van het hoogste rendement.

Waar op letten tijdens het vergelijken?

Toch is de spaarrente niet het enige wat telt. Een spaarproduct moet goed bij de voorkeuren en behoeften van de spaarder passen. Wil iemand vrij over zijn of haar spaargeld kunnen beschikken? Dan is sparen op een spaardeposito niet de beste keuze. Ondanks dat deze spaarvorm een hogere rente biedt. Kijk daarom goed naar de voorwaarden. Elke bank en spaarvorm heeft andere voorwaarden. Zo kan er bijvoorbeeld een minimale inleg gelden of staat het geld voor een lange tijd vast bij de bank. Let daarnaast op hoe en wanneer de rente wordt uitbetaald.

Ook is het van belang dat de bank onder een depositogarantiestelsel valt. Als de bank failliet gaat, is spaargeld tot €100.000 beschermd.

Een spaarproduct openen, hoe werkt dat?

Een spaarrekening openen bij dezelfde bank als de betaalrekening is heel eenvoudig. De bank heeft alle gegevens al. Daardoor is een nieuw spaarproduct openen zo geregeld. Een spaarproduct openen bij een nieuwe bank? Dan heeft de bank een aantal gegevens nodig. Dit zijn:

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, adres, postcode en woonplaats
  • Rekeningnummer van een Nederlandse betaalrekening op naam van dezelfde rekeninghouder

Wat zijn de voorwaarden?

Een spaarproduct kan beperkende voorwaarden hebben. Zoals het spaardeposito. Het geld staat vast gedurende een vooraf afgesproken periode tegen een vaste rente. Tussentijds het spaargeld opnemen kan dus niet. De gewone internetspaarrekening is het meest flexibel. Of een spaarproduct beperkende voorwaarden heeft, hangt af van het product en de bank. Elke bank hanteert eigen regels. Let hier goed op tijdens het vergelijken.

Overstappen van bank, kan dat?

Overstappen van bank mag altijd. Dit kan via de Overstapservice. Geld op een gewone spaarrekening kan er altijd afgehaald worden. Maar dat geldt niet voor alle spaarproducten. Als het geld vaststaat, kan het spaarproduct niet zomaar altijd opgezegd worden. Tenzij er een boete betaald wordt. Ook hier verschilt het per bank wat de regels en eventuele boeterente zijn.

Is online sparen wel veilig?

Internetbankieren is veilig. Iedere bank heeft een eigen beveiligingssysteem. Bovendien kan bij vrijwel alle spaarproducten alleen geld overgeboekt worden naar een vaste tegenrekening. Dit is een betaalrekening op naam van dezelfde rekeninghouder. Onbevoegden kunnen daardoor geen geld van de spaarrekening halen.

Wel is het van belang om de veiligheidsregels te volgen. Zoals omschreven op de website van Veilig Bankieren.

Valt een spaarrekening onder het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel beschermt spaarders tegen het omvallen van banken. Spaargeld tot €100.000 is per persoon, per bank beschermd. Dit geldt voor alle rekeninghouders:

Wanneer een bank een geldige bankvergunning heeft, vallen alle bankrekeningen onder de depositogarantie. Zoals:

Wel zijn er een aantal uitzonderingen. Zo valt een achtergestelde spaardeposito niet onder de garantie. Ook virtuele munten, zoals Bitcoins, en beleggingsproducten, zoals effecten, opties en swaps, zijn niet beschermd door het depositogarantiestelsel. Controleer altijd voor het afsluiten van een spaarproduct of deze wel of niet onder de garantie valt.

Sparen en de Belastingdienst

Wie spaart, krijgt rente van de bank. De Belastingdienst ziet deze rentevergoeding als een bron van inkomsten. En daarom betaalt iedereen vanaf een bepaald bedrag belasting over zijn of haar spaargeld. Een vast bedrag van het vermogen is vrijgesteld. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Over dit deel hoeft nooit belasting betaalt te worden. De belasting wordt gerekend over het deel dat boven de belastingvrije grens uitkomt. Deze belasting heet de vermogensrendementsheffing.

Tot hoeveel belastingvrije sparen in 2024?

Het spaargeld dat is vrijgesteld, verandert elk jaar. In de tabel hieronder staat hoe het heffingsvrije vermogen elk jaar is gestegen:

JaarHeffingsvrije vermogen zonder fiscale partnerHeffingsvrije vermogen met fiscale partner
2024€57.000€114.000
2023€57.000€114.000
2022€50.650€101.300
2021€50.000€100.000
2020€30.846€61.692
2019  €30.360€60.720
Laatste controle op 13 februari 2024

Extra vrijstellingen voor spaargeld

Voor sommige spaarvormen geldt een extra vrijstelling. Zo’n vrijstelling komt bovenop de vaste grens voor belastingvrij sparen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een spaarrekening of deposito met een Groene Verklaring. Sparen tot €60.429 is dan belastingvrij. Daarnaast levert sparen via een uitvaartverzekering, overlijdensrisicoverzekering en bankspaarrekening voor een aanvullend pensioen een belastingvoordeel op.

Wat is een BEM-clausule?

BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Met deze clausule wordt er als het ware een hek om het (spaar)geld van (klein)kinderen gezet. Zowel de kinderen als de (groot)ouders kunnen niet bij het geld. Pas vanaf een bepaalde leeftijd kunnen kinderen het spaargeld opnemen.

Lees hier meer over de BEM-clausule.

Alternatieven voor sparen

Wanneer de spaarrente laag is, levert sparen niet veel op. Bovendien zorgt de inflatie ervoor dat spaargeld steeds minder waard wordt. Daarom gaan steeds meer mensen op zoek naar alternatieven. Alternatieven voor sparen bij Nederlandse banken zijn bijvoorbeeld:

Sparen of beleggen?

Sparen op een spaarrekening is veilig. Een bank gaat niet zomaar failliet. En als dat wel gebeurt, is er het depositogarantiestelsel. Omdat het risico laag is, is het rendement ook laag. Risico en rendement gaan hand in hand. Hoe groter het risico, hoe hoger het rendement. Beleggen van spaargeld brengt een groter risico met zich mee. Maar daarom ook een hoger rendement.

Er zijn verschillende beleggingsvormen. Met elk hun eigen risico en rendement. Sparen of beleggen is daarom altijd een persoonlijke afweging. 


Veelgestelde vragen

Kan ik sparen bij een buitenlandse bank?

Dat hangt af van de voorwaarden van de bank. Soms moet een rekeninghouder een woonplaats in hetzelfde land opgeven. Maar soms ook niet. Wel is het van belang om te controleren onder welk depositogarantiestelsel de bank valt. Alle banken in de Europese Unie met een geldige bankvergunning garanderen spaargeld tot € 100.000 per persoon, per bank.

Waarom betaalt een bank rente over mijn spaargeld?

Het geld dat bij de bank wordt gestald, gebruikt de bank om te investeren. En in ruil daarvoor betaalt de bank rente. De spaarrente is dus een vergoeding om over het spaargeld te beschikken. Hoe hoog de rente is wordt bepaald door vraag en aanbod op de financiële markt. Is er veel vraag naar geld en weinig aanbod? Dan stijgt de rente. Maar is het aanbod van geld groot? Dan geldt er een lagere rente. En soms zelfs een negatieve rente.

Kan ik mijn spaargeld over meerdere banken spreiden?

Ja, dat mag. Het depositogarantiestelsel garandeert € 100.000 per persoon, per bank. Spaarders met meer dan een ton zijn daardoor niet volledig beschermd. In dat geval kan het slim zijn om het spaargeld over meerdere banken te spreiden. Maar ook kleine spaarders zijn vrij om hun geld over meerdere banken te spreiden. Bijvoorbeeld als een bank een hogere spaarrente biedt.

Gecontroleerd door: