Kinderrekening

Laatste controle op 11 juli 2021. Geschreven door Saskia Oegema.

Er zijn geen adverteerders die invloed hebben op onze objectiviteit en positionering binnen onze vergelijkingen en kostenschema’s. De informatie op de onderstaande pagina wordt opgesteld door experts van Bank.nl. Lees hier meer over onze dienstverlening.

De kinderrekening is een bankrekening speciaal voor een kind. Op deze manier kan het kind al op jonge leeftijd leren omgaan met bankieren. Bij de meeste banken is de kinderrekening gratis. Het onderstaande overzicht geeft alle banken weer die een kinderrekening aanbieden.

Wat is een kinderrekening?

Een kinderrekening is een gratis bankrekening voor kinderen. Het kind kan hierop geld, zoals het zakgeld, storten. Vaak krijgt het kind ook een eigen pinpas waarmee het zelf kan betalen. Vanaf een bepaalde leeftijd mag een kind ook internetbankieren en mobiel bankieren. Echter, dit is wel aan voorwaarden verbonden. Zo kunnen de ouders bijvoorbeeld een limiet instellen. Hierdoor kan er maar tot een bepaald bedrag per week gepind worden. Dit maakt de kinderrekening extra veilig. Op deze manier maakt het kind zonder risico’s kennis met een bankrekening.

Waarom een kinderrekening openen?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die al vroeg leren omgaan met geld later minder snel te maken krijgen met financiële problemen. Een kinderrekening helpt daarbij. Deze speciale bankrekening voor kinderen is bedoeld om jonge kinderen te laten oefenen met het omgaan met geld. Het voordeel van een kinderrekening is, is dat dit zonder risico’s kan. Het kind kan niet zonder toestemming bij het geld. De ouders kijken mee en bepalen of het kind wel of geen geld kan uitgeven. Een kind kan met een kinderrekening onder toezicht:

 • Leren sparen
 • Geld ontvangen en geld uitgeven
 • Bij- en afschrijvingen volgen
 • Internetbankieren
 • Mobiel bankieren via de app
 • Spaarrente ontvangen

Voor wie is de kinderrekening?

In principe is een kinderrekening bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. Echter, dit verschilt per bank. Bij sommige banken kunnen kinderen en jongeren tot 18 jaar een kinderrekening aanhouden. Terwijl bij andere banken de kinderrekening automatisch in een jongerenrekening verandert als het kind 12 jaar wordt. Ook verschilt de minimum leeftijd voor de kinderrekening per bank. Zo kunnen ouders bij sommige banken al een betaalrekening openen voor hun pasgeboren baby. Terwijl andere banken een minimum leeftijd van 6 of 8 jaar hanteren. In het overzicht hieronder staan alle minimum en maximum leeftijden per bank.

Hoe werkt een kinderrekening?

Een kinderrekening is vaak een betaal- en spaarrekening in één. Het kind kan (zak)geld op deze rekening bewaren en sparen voor iets moois. Bovendien krijgt het kind een eigen betaalpas, waarmee het kan leren pinnen. Via internetbankieren of de mobiele app kan het kind zien hoeveel er op zijn of haar rekening staat, wat de af- en bijschrijvingen zijn en hoeveel spaarrente er bij komt. De wettelijke vertegenwoordiger van het kind (= de ouders of verzorgers) is hoofdverantwoordelijk en kan altijd meekijken. Dit betekent dat de ouders beslissen of en hoeveel het kind kan uitgeven. Zij kunnen een limiet instellen en deze ook veranderen.

Kosten kinderrekening 2021

Bij de meeste banken is een kinderrekening gratis. Soms worden er wel kosten in rekening gebracht voor extra diensten, zoals papieren afschriften en betalen in het buitenland. Het overzicht hieronder geeft alle kinderrekeningen met de belangrijkste aandachtspunten weer:

Betaalpakket Maandelijkse kosten Leeftijd (jaren) Betaalpas Geld overboeken Internet / mobiel bankieren Rente positief saldo Spaarrente
ASN Juniorrekening €0,00 6 – 12 Ja Nee ( niet zelf) Ja 0,10% < €1.000,-
0,01% > €1.000,-
SNS Jeugd Betalen €0,00 6 – 12 Ja Ja, vanaf 6 jaar Ja 0.01% < €500,-
ABN Amro Jongerengroeirekening €0,00 0 – 12 Ja Ja Ja 0,00% -0,5% vanaf €500.000,-
ING Kinderrekening €0,00 0 – 12 Vanaf 6 jaar Nee Vanaf 8 jaar 0,00% – 0,5% vanaf €250.000,-
Rabo JongerenRekening €0,00 0 – 18 Ouders bepalen Ja, vanaf 15 jaar Ouders bepalen 0,00% – 0,5% vanaf €250.000,-
Regiobank JongWijs €0,00 8 – 18 Ja Ja, vanaf 12 jaar Ja
Triodos Jongeren Rekening €1,00 10 – 18 Ja Ja Ja 0,00% -0,5% vanaf €100.000,-
Laatste controle op 11-05-2021

Wat zijn de kenmerken van een kinderrekening?

Een kind kan niet zelf een kinderrekening openen. Daarvoor is toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van het kind (= ouders of verzorgers) nodig. Bovendien geldt voor het openen van een bankrekening een identificatieplicht. Dit houdt in dat elke rekeninghouder een geldig identiteitsbewijs moeten laten zien. De bank moet het identiteitsbewijs controleren en verifiëren. Dat staat in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Daarnaast gelden er diverse andere voorwoorden voor een kinderrekening. Echter, deze verschillen per bank. Door te vergelijken wordt duidelijk wat de verschillen en overeenkomsten tussen de banken zijn. Over het algemeen heeft een kinderrekening de volgende kenmerken:

 • Meekijken met de rekening

Bij vrijwel iedere bank heeft de kinderrekening een functie om als ouder of verzorger mee te kijken. Aan de hand van afschriften zien de ouders waar het kind geld aan uitgeeft. Het doel van een kinderrekening is om het kind te leren om verantwoord om te gaan met geld. Door de ouders te laten meekijken, kunnen zij samen met het kind kijken naar de inkomsten en uitgaven en hier eventueel een kasboekje van maken. Echter, bij sommige banken is het vereist dat de ouders zelf ook een bankrekening bij dezelfde bank hebben.

 • Opname limiet instellen

Bij de meeste kinderrekeningen kunnen de ouders opname beperkingen instellen. Dat wil zeggen, het kind kan in dat geval tot een bepaald limiet geld pinnen. Zo kan het kind niet zomaar al zijn of haar geld uitgeven. Wel zo handig als er een wat groter bedrag op de kinderrekening staat. Een opnamelimiet helpt ook bij het leren omgaan met een wekelijks of maandelijks budget. Bij sommige banken kunnen de ouders dan ook instellen hoeveel er maximaal per dag of per week gepind kan worden.

 • Wel of geen betaalpas

De ouders bepalen of zij hun kind wel of geen pinpas geven. Bij sommige banken krijgt het kind automatisch een betaalpas bij de kinderrekening. Echter, dit betekent niet dat de pinpas ook gebruikt moet worden. De ouders kunnen in dat geval de betaalpas aan het kind geven zodra zij denken dat hij of zij er klaar voor is. Bij andere banken wordt de pinpas pas toegestuurd als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

 • Geld overmaken naar andere rekeningen

Met de komst van internetbankieren en de mobiele bankieren apps is het erg gemakkelijk om geld over te maken naar een andere bankrekening. Maar juist omdat het zo gemakkelijk is, kan het ook mis gaan. Daarom is het voor een kind niet bij alle banken mogelijk om via een kinderrekening geld naar een andere rekening over te maken. De ouders kunnen bij de meeste banken hier een stop op zetten. Maar het kan ook zo zijn dat ouders het kind juist wel willen leren om geld over te maken. In dat geval kiezen zij bij het vergelijken voor een kinderrekening waar dit wel mogelijk is.

 • Rood staan is niet mogelijk

Bij een kinderrekening is rood staan nooit mogelijk. Geld lenen kost geld. En een kinderrekening is bedoeld om het kind zonder risico’s om te leren gaan met geld. Daarom zit er een limiet op deze bankrekening. Dit betekent dat het kind nooit meer kan uitgeven dan dat er op de kinderrekening staat. Een negatief saldo hebben kan dus niet. Zodra de kinderrekening omgezet wordt in een studentenrekening of persoonlijke rekening is rood staan meestal wel mogelijk.  

 • Rente op een positief saldo

Bij het vergelijken van bankrekeningen kijken mensen vaak voornamelijk naar de hoogte van de rente. Dit is de vergoeding die de bank uitkeert over een lopend bedrag of over het spaargeld. Wel zo fijn als de rente dan zo hoog mogelijk is. Echter, het verschilt per bank hoog hoog de rente is. De bank bepaalt zelf welk rentepercentage zij hanteert.

 • Contant geld storten

Kinderen krijgen vaak contant geld. Bijvoorbeeld voor een klusje, rapport of hun verjaardag. Het kind kan het contante geld op zijn of haar eigen kinderrekening storten. Maar dit kan niet bij alle banken. Bovendien kost dit soms ook geld. Bij sommige banken is een beperkt aantal stortingen per jaar gratis. Daarna worden er kosten per storting in rekening gebracht. Hoe hoog deze extra kosten zijn, verschilt per bank.

 • Een welkomstcadeautje

De meest banken geven het kind een leuk welkomstcadeautje bij het openen van een kinderrekening. Het verschilt per bank of en welk cadeau zij geven. Voor het kind is dit natuurlijk erg leuk. Maar bij het vergelijken van een kinderrekening is dit niet een doorslaggevende reden om wel of niet voor een bank te kiezen.

Welke kinderrekening openen?

Wat de beste of goedkoopste kinderrekening is, verschilt per persoon en per situatie. Daarom is vergelijken zo belangrijk. Over het algemeen zijn de voorwaarden van een kinderrekening bij alle banken grotendeels hetzelfde. Toch zijn er ook verschillen te ontdekken. Let bij het vergelijken daarom op de volgende punten:

 • Toegang tot het saldo
 • Wel of geen limiet instellen
 • Beperkingen geld overmaken
 • Leeftijdseisen
 • Hoogte van de rente
 • Beloningsprogramma’s
 • Kosten van extra diensten
 • Automatisch omzetten van de kinderrekening

Verschil kinderrekening en kinderspaarrekening

Een kinderrekening is niet hetzelfde als een spaarrekening voor een kind. Een kinderspaarrekening is een gewone spaarrekening waarop ouders geld sparen voor later. Zodra het kind een bepaalde leeftijd bereikt kan het bij dit geld. Bij een kinderrekening draait het om het kind kennis te laten maken met geld. Kinderen sparen en betalen zelf. Dit in tegenstelling tot een kinderspaarrekening waarbij de ouders sparen voor hun kind.

Het kind leren sparen

Met een kinderrekening leert het kind omgaan met geld. Het kan zelf pinnen en betalen. Maar ook sparen is belangrijk een belangrijk onderdeel. Daarom geven sommige banken rente op een kinderrekening. Zo leert een kind het voordeel van sparen. Uit onderzoek van het Nibud blijkt namelijk dat kinderen die al jong leren sparen op latere leeftijd beter kan plannen met geld. En dit verkleint de kans op financiële problemen.

Een kinderrekening en de Belastingdienst

Voor de Belastingdienst geldt dat het vermogen van minderjarige kinderen onder het vermogen van de ouders valt. Dat wil zeggen, de ouders betalen belasting over het spaargeld van het kind in box 3. Een kinderrekening hoort hier ook bij. Het totale vermogen wordt bij elkaar opgeteld en hier mag het heffingsvrije vermogen van worden afgetrokken. Over het deel dat overblijft, betalen de ouders belasting.


Veelgestelde vragen

Een kinderrekening openen, waar kan dat?

Vrijwel iedere bank die een persoonlijke bankrekening voor volwassenen aanbiedt, heeft ook de optie voor een kinderrekening. Op deze pagina staat een overzicht van alle banken waar een kinderrekening te openen is. Bij de meeste banken is de kinderrekening gratis. Echter, er kunnen wel kosten in rekening worden gebracht voor extra diensten.

Wat kost een kinderrekening?

Bij de meeste banken is een kinderrekening gratis. Voor het openen en aanhouden van deze bankrekening worden geen kosten in rekening gebracht. Een bank kan wel kosten rekenen voor extra diensten. Dit staat altijd in de voorwaarden vermeld. Het gaat dan om bijvoorbeeld kosten voor papieren afschriften, het storten van contant geld of het geld opnemen in het buitenland. Hoe hoog de kosten voor deze extra diensten zijn, verschilt per bank.

Wat is de beste kinderrekening?

Veel banken bieden een kinderrekening aan. Over het algemeen zijn de voorwaarden hetzelfde. Maar er zijn ook verschillen te ontdekken. Door te vergelijken komt iedereen erachter wat voor hem of haar de beste kinderrekening is.

Wat is de goedkoopste kinderrekening?

De meeste kinderrekeningen zijn gratis. Er hoeft geen maandelijks bedrag betaald te worden voor het aanhouden van een kinderrekening. Echter, voor sommige extra diensten worden wel kosten in rekening gebracht. Zoals het ontvangen van papieren afschriften of het pinnen in het buitenland. Wat de goedkoopste kinderrekening is verschilt daarom per persoon.

Valt een kinderrekening onder het depositogarantiestelsel?

Ja, een kinderrekening valt onder het depositogarantiestelsel. Het stelsel geldt per rekeninghouder. Dit betekent dat iedere rekeninghouder aanspraak kan maken op €100.000. Ongeacht hoeveel rekeningen hij of zij heeft en ongeacht de leeftijd. Staat de kinderrekening op naam van het kind en is de ouder alleen gemachtigde? Dan staat de kinderrekening volledig op naam van het kind en kan het kind aanspraak maken op €100.000 bij een faillissement. Heeft de ouder ook een rekening bij de bank? Dan betekent dit dat zowel het kind als de ouder apart onder het depositogarantiestelsel vallen en ze samen op €200.000 aanspraak kunnen maken. Maar is de ouder mederekeninghouder? Dan zijn het kind en de ouder allebei voor de helft eigenaar van het geld. Het saldo op de kinderrekening wordt in dat geval meegerekend bij de aanspraak van de ouder.

Is online bankieren mogelijk voor een kinderrekening?

Ja, bij vrijwel elke bank kan het kind leren internetbankieren of mobiel bankieren met een kinderrekening. Het verschilt per bank wat de voorwaarden zijn. De ouders bepalen of zij het kind wel of geen toegang tot het internetbankieren of de mobiele app geven.