Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Spaardeposito

Laatst bijgewerkt op: 23 juli 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Recensent: Gabriel Baysoy

Gabriel Baysoy is financieel expert en oprichter van de onafhankelijke vergelijkingssite Bank.nl.

Leestijd: 14 minuten

Op een spaardeposito staat een bepaald bedrag voor een bepaalde termijn vast bij de bank. Over dit bedrag betaalt de bank rente. Hoe hoog de rente is, verschilt per bank. Op zoek naar de hoogste depositorente? Vergelijk op basis van inleg en looptijd voor het openen van een depositorekening. Een vergelijking maakt het verschil in rente en voorwaarden tussen de banken zichtbaar. Hieronder staat alle informatie over deposito sparen.

logo freedom24
tot 5,96% Rente
Aanvragen meer info
logo van Openbank
distingo bank raisin

Banken met depositogarantie

distingo bank raisin

Wat is een spaardeposito?

Een spaardeposito is een spaarrekening waarop het spaargeld voor een bepaalde periode vaststaat. Voor hoe lang dit is, wordt vooraf met de bank afgesproken. Tijdens deze vooraf afgesproken periode kan het geld niet van de rekening worden gehaald. Omdat het geld een langere tijd vaststaat, betaalt de bank een hogere rente dan op bijvoorbeeld een internetspaarrekening.

Hoe werkt deposito sparen?

Op een spaardeposito wordt in één keer een bepaald bedrag gestort. Dit heet de inleg. Vaak geldt er een minimum of maximum inleg. Daarnaast kan er bij de meeste banken tussentijds geen extra geld bijgestort worden. Het geld wordt dus in één keer ingelegd en dat staat voor de rest van de looptijd vast tegen een vaste, vaak hogere rente.

Tussentijds geld opnemen, kan dat?

Spaargeld op een spaardeposito staat vast. Er komt niks meer bij en er gaat niks vanaf. Zowel geld storten als geld opnemen kan dus niet. Maar er zijn uitzonderingen. Soms kan het hele bedrag in één keer voor het einde van de looptijd worden opgenomen. In dat geval rekent de bank een boeterente (= extra opnamekosten). Er zijn uitzonderingen als de rekeninghouder te maken krijgt met werkeloosheid, echtscheiding of een huwelijk. Wat de voorwaarden precies zijn, verschilt per bank en staat op de website van de bank.

Verschil spaardeposito en spaarrekening

Geld op een (internet)spaarrekening is altijd vrij opneembaar. Dit houdt in dat het spaargeld op elk gewenst moment opgenomen kan worden. Zonder consequenties. Ook kan er zo vaak als de rekeninghouder wil geld bijgestort worden. Op een spaardeposito kan dat niet. Het geld staat voor een vooraf afgesproken tijd vast.

Omdat een (internet)spaarrekening meer flexibiliteit heeft, rekent de bank een lagere rente. Bovendien is de rente variabel. Dit houdt in dat de rente kan stijgen of dalen: de rente verandert mee met de marktrente. Voor een spaardeposito rekent de bank een vaste rente. De rente is tijdens de hele looptijd hetzelfde en daalt of stijgt niet.

Deposito sparen, welke spaarvormen zijn er?

De termen spaardeposito en termijndeposito worden vaak door elkaar gebruikt. Beide zijn vormen van deposito sparen. Oftewel: sparen met een vaste looptijd en een vaste rente.

Wat is een termijndeposito?

Officieel is er een verschil tussen een termijndeposito en een spaardeposito. Een termijndepositorekening heeft een looptijd van maximaal 1 jaar. Het is een deposito met een korte looptijd. Een spaardeposito heeft een langere looptijd: 1 jaar of langer. In theorie is er een verschil, maar in de praktijk wordt dit lang niet altijd aangehouden. De termen spaardeposito en termijndeposito worden willekeurig gebruikt.

Spaardeposito of termijndeposito?

Bij beide vormen staat het geld voor een vaste looptijd vast. En de bank betaalt daar een vaste rente over. Over het algemeen geldt: hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Een termijndeposito is geschikt om een bepaald bedrag voor een korte tijd opzij te zetten. Bijvoorbeeld geld dat over 6 maanden of een jaar nodig is. Een spaardeposito wordt gebruikt om geld voor langer dan een jaar vast te zetten. Zowel op een spaardeposito als op een termijndeposito rekent de bank een vaste looptijd en een vaste rente. Tijdens de looptijd verandert er niks.

Wat is een flexibel deposito?

Naast het termijndeposito en spaardeposito is er het flexibel deposito. Deze spaarrekening werkt hetzelfde als het reguliere deposito: het spaargeld staat vast tegen een vaste rente. Maar bij een flexibel deposito is er meer vrijheid om geld tussentijds op te nemen of bij te storten. Hoe dat precies werkt en hoe flexibel het spaardeposito precies is, verschilt per bank. De meest bekende variant van een flexibel deposito is het klimrente deposito. Een klimspaarrekening zit eigenlijk tussen een gewone spaarrekening en spaardeposito in.

Wat is een klimrente deposito?

Op een klimspaarrekening wordt eenmalig een bedrag gestort. En elk jaar dat het geld op de rekening staat, gaat de rente iets omhoog. Het rentepercentage klimt als het ware. Tussentijds geld opnemen mag, maar hierdoor dalen de rente-inkomsten wel. Net zoals bij een spaardeposito of termijndeposito is het de bedoeling dat het spaargeld tot het einde van de looptijd vast blijft staan. Maar de bank rekent geen boeterente als het geld toch tussentijds wordt opgenomen.

Waarom een spaardeposito openen?

Op een spaardeposito (of termijndeposito) wordt geld voor een langere tijd weggezet. De depositospaarrekening heeft veel beperkingen:

 • Tussentijds geld bij storten kan niet
 • De bank rekent een boeterente bij het tussentijds opnemen van het spaargeld.

Hoe streng de regels zijn, verschilt per bank.

Ondanks de vele beperkingen is het spaardeposito een populaire vorm van sparen. Dat komt omdat een depositospaarrekening een aantal voordelen heeft:

Het geld staat vast tegen een vaste rente

Op een spaardeposito staat het spaargeld voor een bepaalde termijn vast. Het voordeel hiervan is dat het spaargeld niet voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Dit geeft zekerheid. Het spaargeld staat vast tegen een vast rentetarief. Van te voren is te berekenen hoeveel rente het spaargeld opbrengt. Schommelingen in de rentepercentages hebben hier geen invloed op. De eindopbrengst is daardoor gegarandeerd.

Hogere rente vergoeding

De depositorente is doorgaans hoger dan de spaarrente op een gewone (internet)spaarrekening. In ruil voor het langer vast zetten van het spaargeld rekent de bank een hogere vergoeding. Een lange termijn spaardeposito heeft een looptijd van 1 tot en met 20 jaar. Een korte termijndeposito heeft een looptijd van korter dan een jaar. Een spaardeposito met een langere looptijd heeft meestal ook een hogere rente: de rente hangt af van de looptijd. De rente op een deposito is altijd vast. In tegenstelling tot de variabele rente op een gewone spaarrekening. Door deze vaste rente is het rentepercentage elk jaar gelijk. 

Groene deposito’s met belastingvoordeel

Groen sparen wordt gestimuleerd. Dit houdt in dat een groene spaardeposito een belastingvoordeel oplevert in de vorm van een extra vrijstelling in box 3. Dat betekent dat er alleen belasting betaald hoeft te worden over het deel dat boven deze vrijstelling uitkomt. In 2023 is de vrijstelling €65.072 voor zonder fiscaal partner en €130.144 voor fiscale partners.

Voor wie is het spaardeposito?

Een spaardeposito is geschikt voor iedereen die zijn of haar spaargeld voor een langere tijd vast wil zetten. Dit kan tot 20 jaar. Een kortlopende deposito – het termijndeposito – is een deposito voor een kortere termijn: 1 jaar of korter. Het is van belang dat het spaargeld de gehele looptijd gemist kan worden. Het geld kan niet tussentijds opgenomen worden. Een spaardeposito is dus echt bedoeld om te sparen voor een grote uitgave in de toekomst.

Zijn er ook nadelen?

Wie spaart met een spaardeposito kan een lange tijd niet bij zijn of haar spaargeld. Het geld staat gedurende de looptijd vast. Een spaardeposito is geen vrij opneembare spaarrekening: de bank rekent extra opnamekosten of een boeterente als het geld tussentijds wordt opgenomen. Daarnaast kan er ook geen geld bijgestort worden. In het begin wordt er één bedrag ingelegd, en daar blijft het bij. Bijstorten is niet mogelijk. Een bank hanteert strikte voorwaarden wat betreft inleg, looptijd en boetes. Hierdoor is een spaardeposito veel minder flexibel dan een gewone spaarrekening.

De bank rekent een vaste rente. Dit is zowel een voor- als nadeel. De renteopbrengst is gegarandeerd. Maar tegelijkertijd stijgt de rente niet mee met de marktrente. Daardoor kan het zo zijn dat de rente op een spaardeposito lager is dan op een spaarproduct met een variabele rente.

Spaardeposito vergelijken, waarop letten?

Een deposito is een volledig vastgestelde afspraak met een bank. Deze afspraken zijn niet meer zo makkelijk te wijzigen. Daarom is het van belang om van te voren goed te vergelijken. Een vergelijking maken helpt bij het kiezen van het juiste spaarproduct. Vergelijk de verschillende opties voor deposito sparen op basis van:

 • Looptijd
 • Vaste rente
 • Minimum inleg
 • Beperkte voorwaarden
 • Automatische verlenging
 • Periodieke rente uitkering
 • Tegenrekening bij dezelfde bank

Looptijd

Bij een deposito staat het geld een vooraf afgesproken termijn vast. Hoe lang deze periode is, is vaak zelf te bepalen. Dit kan vele jaren of enkele maanden zijn. Bij de meeste banken is de looptijd afhankelijk van de hoogte van het in te leggen bedrag. Vaak is de minimuminleg €500. Wat de voorwaarden precies zijn, staat op de website van elke bank.

Vaste rente

De bank betaalt een vergoeding over het vastgezette spaargeld. Dit heet de rente. Hoe hoog de rente is, verschilt per bank. De meeste banken keren een hogere rente uit op spaardeposito’s met een langere looptijd. De rente op een spaardeposito is altijd vast. Deze kan tussentijds dus niet veranderen, zoals bij een variabele rente. Het vaste rentepercentage blijft van begin tot eind hetzelfde.

Beperkte voorwaarden

Een spaardeposito is niet hetzelfde als een (internet)spaarrekening. Deposito’s hebben beperkte voorwaarden. Dit houdt in dat het spaargeld op een spaardeposito vaststaat. Geld opnemen tijdens de looptijd kan dus niet. De afspraken over de looptijd moeten nagekomen worden. Toch zijn er een aantal uitzonderingen waarbij het geld wel van het spaardeposito gehaald kan worden:

 • Huwelijk
 • Overlijden
 • Faillissement
 • Echtscheiding
 • Werkloosheid
 • Schuldsanering
 • Aankoop eigen woning
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Opname met opnamekosten of boeterente

 De voorwaarden en situaties verschillen per bank. De redenen hierboven gelden lang niet bij elke bank. Voortijdige geldopname met extra kosten kan bij de meeste banken wel. Alleen de boeterente is vaak zo hoog dat het niet voordelig is om dit te doen. Hoe de boeterente wordt berekend verschilt per bank.

Tegenrekening bij dezelfde bank

Bij het openen van een spaardeposito stellen sommige banken een betaalrekening bij dezelfde bank verplicht. Net zoals bij een spaarrekening. Grootbanken, zoals Rabobank, ING, SNS en ABN Amro, hebben deze verplichting meestal. Bij andere banken is dit niet altijd nodig. Op de website van elke bank staan de regels.

Periodieke rente uitkering

De bank betaalt een vergoeding over het geld op een spaardeposito. Dit is de rente. Hoe hoog de depositorente is, verschilt per bank. Maar het verschilt ook hoe deze rente wordt uitgekeerd. De meeste banken betalen de rente per jaar uit op een betaalrekening op naam van dezelfde rekeninghouder. In dat geval is er geen sprake van rente op rente. Wanneer de rente op het deposito zelf wordt uitbetaald, wordt de volgende rente berekend op basis van het deposito inclusief de bijgeschreven rente. Maar het kan ook zo zijn dat de rente aan het einde van de looptijd uitgekeerd wordt. In dat geval is er geen sprake van rente op rente.

Minimum inleg

Bij een spaardeposito geldt vaak een minimum inleg. Dit houdt in dat niet tegen elk bedrag een spaardeposito geopend kan worden. Een termijn deposito heeft meestal een minimum inleg van €250 of €500. De minimum inleg voor een spaardeposito met een langere termijn ligt vaak hoger. Uitschieters zijn €5.000 of €10.000. Soms zelfs €20.000.

Automatische verlenging

De meeste deposito’s vervallen na de looptijd. Dit houdt in dat het spaargeld op dat moment wordt overgemaakt naar de tegenrekening. Maar soms is dit niet het geval. En wordt het spaardeposito automatisch verlengd tegen de dan geldende voorwaarden. Tenzij de rekeninghouder tijdig aangeeft dat hij of zij dit niet wilt. Let hier op en lees de voorwaarden van de bank goed door voor het openen van een depositospaarrekening.

Wat is het beste spaardeposito?

Een spaardeposito openen kan bij verschillende Nederlandse banken. Maar ook bij een buitenlandse of online bank. Het aanbod van spaarproducten is groot. Het is dan ook niet zo simpel te zeggen wat het beste spaardeposito is. Dat hangt af van een aantal factoren:

 • Looptijd
 • Vaste rente
 • Voorwaarden
 • Eigen wensen

Deposito sparen vergelijken begint bij de eigen wensen. Wat is het doel van het spaardeposito? En hoe lang kan het gespaarde geld gemist worden? De looptijd bepaalt hoe lang het geld niet vrij opneembaar is. De meeste banken bieden een hogere rente in ruil voor een langere looptijd. Daarnaast tellen de voorwaarden mee. Kan het geld in bepaalde uitzonderingen wel opgenomen worden? Wat is de minimale of maximale inleg? Is profiteren van rente op rente mogelijk? Elke bank hanteert eigen regels en voorwaarden. Deze kunnen onderling behoorlijk verschillen. Vergelijk daarom nooit alleen op basis van de hoogste depositorente. Maar lees altijd de voorwaarden en regels goed door.

Rente en rendement

Het belangrijkste voordeel van een spaardeposito is de hoge, vaste rente. Hierdoor wordt er doorgaans meer rendement behaald op een spaardeposito dan op een (internet)spaarrekening met een variabele rente. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als de marktrente stijgt, stijgt een variabele rente mee. Een vaste rente stijgt nooit mee. Maar kijk niet alleen naar de rente. De voorwaarden zijn net zo belangrijk. Een spaardeposito betekent ook een langere tijd niet bij het spaargeld kunnen. Wees hier bewust van en kies een looptijd die het meest geschikt is.

Overstappen van bank, kan dat?

Een spaardeposito voortijdig opzeggen is contractbreuk. Er wordt immers niet aan de vooraf vastgestelde afspraken voldaan. Overstappen van spaardeposito kan dus niet zomaar. Het kan alleen door het oude deposito op te zeggen en een nieuwe spaardeposito te openen. In dat geval wordt het gehele bedrag opgenomen en rekent de bank opnamekosten of een boeterente.

Een spaardeposito gratis vergelijken 2024

Er zijn veel deposito’s om uit te kiezen. Daarom is vergelijken zo belangrijk. Met een vergelijking wordt duidelijk welke bank de hoogste depositorente aanbiedt. Maar de rente is niet het enige wat telt. De voorwaarden zijn per bank verschillend. Deposito sparen vergelijken gaat als volgt:

 • Vergelijk de depositospaarrekeningen
 • Vind de hoogte depositorente
 • Lees de voorwaarden na
 • Kijk wat de beperkende voorwaarden zijn
 • Check of de bank aanvullende regels of uitzonderingen heeft
 • Controleer of het deposito onder het depositogarantiestelsel valt

Kenmerken verschillende deposito’s

Een deposito heeft diverse vormen: spaardeposito, termijndeposito, flexibel deposito en achtergestelde deposito. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste kenmerken op een rij gezet:

SpaardepositoTermijndepositoFlexibel deposito (klimspaarrekening)Achtergestelde deposito
Vaste looptijdVaste looptijdVaste looptijdVaste looptijd
Looptijd langer dan 1 jaarLooptijd korter dan 1 jaarVerschilt per bankVerschilt per bank
Vaste renteVaste renteRente stijgt ieder jaarVaste rente
Tussentijds opnemen kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds opnemen kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds opnemen is mogelijkTussentijds opnemen kan niet of is beperkt mogelijk
Tussentijds storten kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds storten kan niet of is beperkt mogelijkTussentijds storten is mogelijkTussentijds storten is niet mogelijk
Minimale inleg verschilt per bankMinimale inleg verschilt per bankMinimale inleg verschilt per bankMinimale inleg verschilt per bank
Opnamekosten of boeterente bij vervroegde opnameOpnamekosten of boeterente bij vervroegde opnameGeen consequenties bij vervroegde opnameOpnamekosten of boeterente bij vervroegde opname
Langere looptijd betekent hogere renteLangere looptijd betekent hogere renteLangere looptijd betekent hogere renteHoger risico betekent hogere rente
Rente periodiek uitbetaald of einde looptijdRente periodiek uitbetaald of einde looptijdRente periodiek uitbetaald of einde looptijdRente periodiek uitbetaald of einde looptijd
Valt onder de depositogarantieValt onder de depositogarantieValt onder de depositogarantieValt niet onder de depositogarantie

Spaardeposito openen, hoe werkt dat?

Een spaardeposito openen gaat samen met het maken van een aantal afspraken met de bank. Deze afspraken worden vastgelegd. En kunnen tussentijds niet zomaar worden gewijzigd. Het zijn afspraken over:

 • De vaste rente
 • De vaste looptijd
 • Voorwaarden wat betreft geldopname
 • Periodieke rente uitkering, bijvoorbeeld per jaar of aan het eind van de looptijd

De hoogste depositorente en beste voorwaarden gevonden? Dan kan het nieuwe spaardeposito geopend worden. Dit gaat via de bank. De bank zal om een aantal gegevens vragen, zoals:

Is een spaardeposito veilig?

Het Nederlandse depositogarantiestelsel garandeert banktegoeden tot een bedrag van €100.000 per persoon, per bank. Dit houdt in dat als een bank failliet gaat, De Nederlandsche Bank het geld van de rekeninghouders vergoedt. De maximale vergoeding is €100.000. De meeste spaardeposito’s vallen onder deze garantie. Het spaargeld op deze deposito’s is daarmee beschermd. Maar niet alle deposito’s vallen onder deze regeling. Voor de zogenaamde achtergestelde deposito’s geldt de garantie niet. Dit soort deposito’s heeft een hoger risico. En in ruil daarvoor rekent de bank een hogere rentevergoeding.

Wanneer een spaarproduct niet onder het depositogarantiestelsel valt, moet een bank dit altijd nadrukkelijk vermelden. 

Een spaardeposito en de Belastingdienst

Spaargeld op een deposito valt onder het vermogen. En over dit vermogen moet belasting betaald worden. Dit heet de vermogensbelasting. Een deel van het spaargeld is vrijgesteld. Het heffingsvrije vermogen in 2024 is €57.000 en €114.000 voor partners. Dit deel van het vermogen is belastingvrij.

Spaardeposito en overlijden

Een spaardeposito kan niet zomaar opgezegd worden. De meeste banken maken hierop een uitzondering als de rekeninghouder overlijdt. De erfgenamen kunnen het spaardeposito voortijdig beëindigen of door laten lopen tot het einde van de looptijd. Soms is deze laatste optie het meest voordelig. Wat de voorwaarden precies zijn, verschilt per bank. Een spaardeposito van een overledene hoort altijd bij het vermogen in box 3. Het maakt daarbij niet uit of het spaargeld is opgenomen of nog op het deposito staat.


Veelgestelde vragen

Valt een depositospaarrekening onder het Nederlandse depositogarantiestelsel?

Spaardeposito’s en termijndeposito’s vallen net zoals andere betaal- en spaarrekeningen onder het depositogarantiestelsel. Achtergestelde deposito’s vallen niet onder deze regeling. Heeft een bank een Nederlandse bankvergunning? Dan valt de bank onder de Nederlandse Depositogarantie. Een buitenlandse bank valt onder de depositogarantie van het eigen land. Controleer voor het openen van een spaardeposito of en onder welk garantiestelsel de bank valt.

Wat is een achtergestelde (spaar)deposito?

Een achtergestelde deposito is in principe hetzelfde als een gewone spaardeposito. Maar bij een achtergestelde deposito is er sprake van een hogere risico. Dat komt omdat de verplichting van de bank om het spaargeld bij een faillissement terug te betalen letterlijk is achtergesteld. Andere schuldeisers gaan voor: het achtergestelde deposito is als laatste aan de beurt. Bovendien valt een achtergestelde deposito niet onder het depositogarantiestelsel. Het geld is dus niet beschermd. In ruil voor dit risico betaalt de bank een hogere rente. Een hoge rente is mooi, maar het is van belang om bewust te zijn de risico’s.