Rente op rente: wat is dat?

Banken betalen – mits de rente positief is – een vergoeding over banktegoeden. Elk jaar wordt er een bedrag door de bank bijgeschreven. Hierdoor wordt het geld dat op de rekening staat meer waard. Dit proces gaat sneller dankzij het rente-op-rente effect. In dit artikel wordt uitgelegd hoe deze zogenaamde compound interest nu precies werkt.

Wie spaart, zet zijn of haar geld op bijvoorbeeld een spaarrekening. En over dit spaargeld betaalt de bank spaarrente. Hoe hoger de rente, hoe hoger de vergoeding.

Wat is rente op rente?

Wanneer er sprake is van rente op rente, dan betaalt de bank de rente uit op de spaarrekening. Het jaar erop rekent de bank de rente over het spaargeld plus de eerder bijgeschreven rentevergoeding. Oftewel: rente op rente.

Dat werkt zo:

Op een spaarrekening staat €3.000. De spaarrente is 5%. Aan het eind van het jaar keert de bank 5% over €3.000 = €150 uit. Dit bedrag wordt op de spaarrekening bijgeschreven. Op dat moment staat er €3.000 + €150 = €3.150 op de rekening.

Het jaar erop rekent de bank geen rente over €3.000, maar over €3.150. De rentevergoeding is dan 5% over €3.150 = €157,50. Dit is €7,50 meer dan het jaar ervoor. Deze €7,50 is de rente op rente.

Rente-op-rente effect na 10 jaar

Op het eerste oog lijkt het voorbeeld hierboven een klein verschil. Maar na verloop van tijd kan de rente op rente een behoorlijk effect teweeg brengen. Bijvoorbeeld als het spaargeld 10 jaar lang op een spaardeposito met een hoge depositorente blijft staan. Onderstaand voorbeeld laat dit zien:

JaarSaldo op spaardepositoOntvangen depositorente 3%
1€5.0003% over €5.000 = €150
2€5.000 + €150 = €5.1503% over €5.150 = €154,50
3€5.150 + €154,50 = €5.304,503% over €5.304,50 = €159,14
4€5.304,50 + €159,14 = €5.463,643% over €5.463,64 = €163,91
5€5.463,64 + €163,91 = €5.627,553% over €5.627,55 = €168,83
6€5.627,55 + €168,83 = €5.796,383% over €5.796,38 = €173,89
7€5.796,38 + €173,89 = €5.970,273% over €5.0970,27 = €179,11
8€5.970,27 + €179,11 = €6.149,383% over €6.149,38 = €184,48
9€6.149,38 + €184,48= €6.333,863% over €6.333,86= €190,06
10€6.333,86+ €190,06= €6.523,883% over €6.523,88= €195,72

Na 10 jaar is het eindsaldo op de spaardeposito €6.719,60. Er is in totaal €1.719,60 aan het rente verdiend. Zonder er iets voor hoeven te doen. Wanneer er geen sprake zou zijn van rente op rente, bijvoorbeeld omdat de rente op een betaalrekening wordt gestort, dan schrijft de bank elk jaar €150 bij. In totaal na 10 jaar is dit €1.500. Het rente-op-rente effect heeft dus €219,60 extra opgeleverd.

Spaargeld laten groeien met rente op rente

Het rente-op-rente effect is de rente over de eerder uitgekeerde spaarrente. Dit werkt alleen als de rente positief is en op hetzelfde spaarproduct wordt gestort. Bij een negatieve rente moet er juist een vergoeding betaald worden om te mogen sparen. Stort de bank de rente op een andere rekening? Dan is er ook geen sprake van rente op rente.

Het spaargeld groeit alleen dankzij het rente-op-rente effect als het geld langere tijd – zonder tussentijds geld opnemen – op de rekening blijft staan en de rentevergoeding bij het spaarsaldo wordt opgeteld. Rente op rente is daarom vooral interessant bij een spaardeposito. Op een spaardeposito staat het geld een langere tijd vast tegen een vast rentepercentage. Alleen niet elke bank stort de rentevergoeding op de spaardeposito. Soms wordt hier de tegenrekening voor gebruikt. Voor het openen van een spaardeposito of spaarrekening is het daarom interessant om te kijken of de bank wel of geen rentevergoeding op dezelfde rekening stort.

Rente op rente zelf inschatten

Het rente-op-rente effect is te berekenen met de formule voor samengestelde interest. Deze formule is:

Eind saldo = Inleg x (1 + rente) ^ looptijd

De formule werkt als volgt:

Stel, de inleg voor de spaardeposito is €5.000. De bank rekent een rente van 3%. En de looptijd is 10 jaar. De formule is dan: €5.000 x (1 + 0,03)^10 = €6.719,60. Net zoals de uitkomst in de tabel hierboven.

Plaats een reactie