Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Groen sparen

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 6 minuten

Met groen sparen kan men een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Het spaargeld wordt namelijk geïnvesteerd in projecten die goed zijn voor mens en milieu. Het rendement op een groene spaarrekening is meestal iets lager. Daar staat tegenover dat deze spaarders belastingvoordeel krijgen. Door deze fiscale voordelen is het mogelijk om extra belastingvrij te sparen.

Banken met depositogarantie

Wat is groen sparen?

Groen sparen is sparen op een groene spaarrekening. Zo’n groene spaarrekening heet ook wel een groenfonds. Groenfondsen zijn fondsen die duurzame projecten financieren. De bank leent bijvoorbeeld geld uit aan een bedrijf dat gericht is op groene technologie, milieubescherming, duurzame landbouw of schone(re) energie.

De Belastingdienst bepaalt of een groene spaarrekening daadwerkelijk ‘groen’ is. Een groenfonds moet aan allerlei voorwaarden voldoen, waaronder het financieren van projecten met een groenverklaring en het investeren van minimaal 70% van het ‘groene’ kapitaal in goedgekeurde projecten.

Pas als de Belastingdienst het spaarproduct aanwijst als erkend groenfonds, krijgt de spaarder de fiscale voordelen. In dit overzicht van de Belastingdienst staat welke fondsen en beleggingen op dit moment belastingvoordeel hebben.

Belastingvoordeel groen sparen

Sparen in een groenfonds levert belastingvoordeel op. Dit is de zogeheten korting voor maatschappelijke beleggingen. Deze belastingkorting houdt in dat de groene spaarder een extra vrijstelling krijgt voor de vermogensbelasting. Dat werkt zo:

De spaarder betaalt alleen belasting als het vermogen boven een bepaald bedrag uit komt. In 2024 is de vrijstelling voor groen sparen € 71.251 (zonder fiscaal partner) of € 142.502 (met fiscaal partner). Deze vrijstelling trekt ment af van het groene spaartegoed. Over het bedrag dat overblijft, wordt belasting betaald.

Daarnaast krijgt de groene spaarder een extra heffingskorting van 0,7%. De heffingskorting wordt berekend over de vrijstelling waar men recht op heeft. Dit betekent dat men maximaal € 498,76 (zonder fiscaal partner) of € 997,51 (met fiscaal partner) extra korting kan krijgen. In de belastingaangifte wordt deze heffingskorting automatisch berekend.

Het belastingvoordeel voor groen sparen bestaat dus uit:

  • Een extra vrijstelling voor vermogen in box 3
  • Een extra heffingskorting

Let op: Wanneer een groen spaarproduct in 2024 wordt geopend, geldt de fiscale vrijstelling voor groen sparen en beleggen in box 3 voor het belastingjaar 2025. De vrijstelling wordt verlaagd naar € 30.000 zonder fiscaal partner en € 60.000 met fiscaal partner in 2025.

Maximale vrijstelling voor groen sparen

De extra vrijstelling kan niet hoger zijn dan het totale groene vermogen. De maximale vrijstelling in box 3 is € 71.251 (zonder fiscaal partner) of € 142.502 (met fiscaal partner). Is het groene spaarbedrag lager dan deze vrijstelling? Dan is dat de maximale vrijstelling. Kijk maar:

Voorbeeld 1:

Jan heeft € 50.000 aan groen spaartegoed. Dat is minder dan de groene vrijstelling van € 71.251. Daarom is de maximale vrijstelling voor Jan € 50.000 en hoeft hij geen belasting te betalen over zijn groene spaargeld.

De extra heffingskorting van 0,7% wordt in dit geval berekend over € 50.000.

Voorbeeld 2:

Jan en Sara hebben samen € 150.000 groen spaargeld. Omdat Jan en Sara fiscale partners zijn, is de maximale groene vrijstelling € 142.502. Dit bedrag trekken Jan en Sara van hun groene spaartegoed af. Dan blijft er € 150.000 – € 142.502 = € 7.498 over. Over dit bedrag betalen zij belasting.

De extra heffingskorting van 0,7% wordt in dit geval berekend over € 142.502.

Groene vrijstelling door de jaren heen

De vrijstelling voor groen sparen en beleggen gaat elk jaar iets omhoog. In de tabel hieronder staat hoe hoog de vrijstelling was van 2018 tot en met 2024:

Vrijstelling box 3Zonder fiscaal partnerMet fiscaal partner
2024€71.251€142.502
2023€65.072€130.144
2022€61.215€122.430
2021€60.429€120.858
2020€59.477€118.954
2019€58.540€117.080
2018€57.845€115.690

Groen sparen of groen beleggen?

Naast groen sparen is het mogelijk om groen te beleggen. Het principe is hetzelfde: wie groen belegt, investeert in projecten met een groenverklaring en krijgt belastingvoordeel. De fiscale vrijstelling geldt voor groen spaartegoed en groene beleggingen samen. Het spaargeld en de beleggingen worden dus bij elkaar opgeteld en daar trekt de Belastingdienst de vrijstelling van af. Het is dus niet zo dat iemand die zowel groen spaart als groen belegt een dubbele vrijstelling krijgt. De maximale vrijstelling is € 71.251 (zonder fiscaal partner) en € 142.502 (met fiscaal partner) voor het totale groene vermogen.

Voorbeelden

De twee voorbeelden hieronder laten zien hoe het belastingvoordeel op groen sparen en beleggen werkt.

Voorbeeld 1:

Jan heeft € 50.000 gespaard op een groene spaarrekening. Daarnaast heeft hij € 75.000 aan groene beleggingen. Dit is een totaal groen vermogen van € 50.000 + € 75.000 = € 125.000.

De vrijstelling voor Jan is € 71.251. Zijn belastbaar groene vermogen is dan € 125.000 – € 71.251 = € 53.749. Over € 53.749 betaalt Jan belasting. Van de te betalen belasting mag Jan de extra heffingskorting aftrekken. Dat is 0,7% × € 71.251 = € 498,76. 

Voorbeeld 2:

Jan en Sara hebben samen € 100.000 groen spaargeld en € 150.000 groene beleggingen. Dit is een totaal groen vermogen van € 100.000 + € 150.000 = € 250.000.

De vrijstelling voor Jan en Sara is € 142.502. Hun belastbaar groene vermogen is dan € 250.000 – € 142.502 = € 107.498. Over € 107.498 betalen Jan en Sara belasting. Van de te betalen belasting mogen Jan en Sara de extra heffingskorting aftrekken. Dat is € 0,7% × € 142.502 = € 997,51.

Extra belastingvrij groen sparen

In 2024 is de maximale vrijstelling voor groen spaargeld en groene beleggingen € 71.251 (zonder fiscaal partner) en € 142.502 (met fiscaal partner). Deze vrijstelling komt bovenop het heffingsvrij vermogen in box 3 van € 57.000 (zonder fiscaal partner) en € 114.000 (met fiscaal partner).

Door de extra vrijstelling kan er dus meer belastingvrij gespaard worden. In de tabel hieronder staat hoeveel men in 2023 maximaal belastingvrij kan sparen:

Heffingsvrij vermogenGroene vrijstellingTotaal belastingvrij vermogen*
Zonder fiscaal partner€57.000€71.251€128.251
Met fiscaal partner€114.000€142.502€256.502
*Heffingsvrij vermogen + groene vrijstelling = totaal belastingvrij vermogen

Sparen bij een duurzame bank

De termen groen en duurzaam zijn niet beschermd. Dit wil zeggen dat banken en bedrijven deze termen zomaar mogen gebruiken. Een groene spaarrekening of een duurzame bank levert daarom niet altijd belastingvoordeel op. Alleen groenfondsen met een erkende groenverklaring van de Belastingdienst tellen mee voor de fiscale voordelen. Voorbeelden van groenfondsen voor groen sparen zijn:

  • ABN AMRO Groenbank B.V. (Groen Spaar Deposito)
  • ING Groenbank N.V. (Groen Spaardeposito)
  • Rabo Groen Bank B.V. (Rabo GroenSparen)

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de Nederlandse groenfondsen. In dit overzicht zijn de belangrijkste kenmerken van de groene spaarproducten opgenomen.

GroenfondsJaarlijkse kostenEenmalige kostenRenteLooptijdMinimale inlegMaximale inleg
ABN AMRO Groen Spaar Deposito€0,00€0,002,00%1 jaar€500€950.000
ING Groen Spaardeposito€0,00€0,002,00%1 jaar€5.000
Rabo GroenDeposito*€200€50,000,00%1 jaar€0,00
Rabo GroenSparen€0,00€0,002,00%1 jaar vast, daarna variabel€0,00€250.000
*Het is op dit moment niet mogelijk om Rabo GroenDeposito te openen
Laatst gecontroleerd op 14 februari 2024

Een groene spaarrekening of een groene spaardeposito staat niet altijd open voor nieuwe spaarders. Dat komt doordat de vraag naar groene spaarproducten groter is dan het aanbod.

Naast groen sparen kan men kiezen voor sparen bij een duurzame bank. De Volksbank (hieronder vallen ASN Bank, SNS Bank en Regiobank) en Triodos Bank scoren volgens de Eerlijke Bankwijzer het beste op het gebied van duurzaamheid. De Nederlandse grootbanken (ABN AMRO, ING en Rabobank) lopen achter. Gewoon sparen levert echter geen belastingvoordeel op.  

Veelgestelde vragen

Wat is de vrijstelling voor groen sparen in 2023?

De vrijstelling voor groen sparen en beleggen gaat ieder jaar iets omhoog. In 2023 is de vrijstelling voor spaarders zonder fiscaal partner € 65.072 en voor spaarders met fiscaal partner € 130.144. In 2022 was dit nog € 61.215 zonder partner en € 122.430 met partner.

Vallen de spaarproducten van groenfondsen onder het depositogarantiestelsel?

Ja, de spaarproducten van de genoemde groenfondsen op deze pagina vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit betekent dat spaarders bij faillissement van de bank zijn gedekt tot € 100.000 per rekeninghouder per bank.

Zijn er ook groene bankrekeningen?

Naast groene spaarfondsen en duurzame beleggingsrekeningen zijn er ook duurzame bankrekeningen. In Nederland worden verschillende duurzame particuliere bankrekeningen en duurzame zakelijke bankrekeningen aangeboden. Aan deze bankrekeningen zijn geen fiscale voordelen verbonden. Wel hebben de bankrekeningen enkele duurzame eigenschappen, zoals een bankpas gemaakt van duurzaam materiaal. Ook kan de bank duurzame doelstellingen hebben.

Wat is de vrijstelling voor groen sparen in 2024?

De vrijstelling voor groen sparen en beleggen is wederom gestegen. In 2024 is de vrijstelling voor spaarders zonder fiscaal partner € 71.251 en voor spaarders met fiscaal partner € 142.502. In 2023 was dit nog € 65.072 zonder partner en € 130.144 met partner.

Freedom24