Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

De Nederlandse Depositogarantie

Laatst bijgewerkt op: 14 november 2023

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten
depositogarantiestelsel

Het kan gebeuren dat een bank failliet gaat. Betekent dit dat iedere rekeninghouder zijn of haar geld kwijt is? Gelukkig niet. Dankzij de Nederlandse Depositogarantie zijn banktegoeden bij Nederlandse banken beschermd. Het depositogarantiestelsel zorgt ervoor dat spaargeld nooit zomaar kan verdwijnen. Maar is beschermd tot aan een bepaald bedrag. Hoe werkt dat precies?

Wat is het depositogarantiestelsel?

Geld op rekeningen bij Nederlandse banken is wettelijk beschermd door de Nederlandse Depositogarantie. Dit staat in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Nederlandsche Bank (DNB) voert samen met het Depositogarantiefonds deze regeling uit. Dit betekent dat elke bank met een vergunning van DNB onder het depositogarantiestelsel valt. Mocht de bank failliet gaan, dan is het geld van iedere rekeninghouder beschermd. DNB zorgt ervoor dat banktegoeden van 1 cent tot maximaal €100.000 worden vergoed. De garantie geldt per persoon en per bank. Staat een spaarrekening op twee namen? Dan wordt het garantiebedrag ook verdubbeld.

Daarnaast is er sinds eind november 2015 een extra bescherming van 3 maanden voor bedragen tot €500.000. Bijvoorbeeld als iemand na de verkoop van een huis een groot tegoed op zijn of haar rekening heeft staan. Deze extra bescherming komt bovenop de dekking van €100.000.

De Nederlandsche Bank besluit of een rekeninghouder wel of geen recht heeft op een vergoeding.

Welke banken vallen onder de regeling?

Het doel van het depositogarantiestelsel is om iedereen met een bankrekening te beschermen. Elke bank met een vergunning van DNB valt dan ook onder deze regeling. Dit zijn vrijwel alle banken in Nederland. In het register van DNB staat precies vermeld welke banken dit zijn. Staat een bank niet in het register? Dan hebben de rekeninghouders van deze bank geen garantie. Dit betekent dat zij geen vergoeding krijgen als de bank failliet gaat. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een buitenlandse bank, die via een bijkantoor of directe dienstverlening in Nederland actief is.

Wat is wel en niet beschermd?

Niet alle financiële producten vallen onder het depositogarantiestelsel. Het is daarom van belang om dit te controleren. Bovendien moet de bank bij het afsluiten van een nieuw bankproduct altijd aangeven of het product wel of niet onder de garantie valt. Valt een product niet onder het depositogarantiestelsel? Dan kan er dus ook geen aanspraak op een vergoeding worden gemaakt.

Voor de volgende producten geldt de garantie wel:

De regeling geldt niet voor:

  • Aandelen en obligaties
  • Beleggingsfondsen
  • Andere beleggingen
  • Levensverzekeringen
  • Lijfrenteverzekeringen
  • Bouwdepot

Voor wie geldt het depositogarantiestelsel?

Iedereen die een rekening heeft bij een bank met een Nederlandse bankvergunning valt onder de garantie. Zowel particuliere als zakelijke rekeninghouders zijn wettelijk beschermd. Zo kan iemand met een privérekening aanspraak maken op de vergoeding, maar ook ondernemers, verenigingen en stichtingen zijn gegarandeerd tot €100.000. Bovendien geldt de regeling per persoon en per bank. Staat een bankrekening op twee namen, zoals bij een gezamenlijke rekening? Dan geldt er dus een dubbele garantie. En kunnen beide rekeninghouders een vergoeding krijgen van maximaal €100.000. Een kinderrekening en een jongerenrekening valt ook onder het depositogarantiestelsel. Echter, hierbij wordt wel gelet op welke naam de rekening van het minderjarige kind staat. Staat de kinderrekening of de jongerenrekening op naam van de ouders? Dan valt het tegoed op deze rekening onder de garantie van de ouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *