Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

De Beleggerscompensatie – Zijn mijn beleggingen veilig?

Laatst bijgewerkt op: 5 januari 2023

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten
Man met een rode trui

Steeds meer mensen beleggen. In 2021 groeide het aantal Nederlandse huishoudens dat belegt tot bijna 2 miljoen. Zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beleggen gaat altijd samen met risico’s. De waarde kan op en neer gaan. Er is geen garantie op succes en rendement. En de kans op verlies is altijd aanwezig.

Maar er kan ook iets misgaan bij de bank of beleggingsonderneming zelf. De partij die de beleggingen beheert en orders uitvoert, kan bijvoorbeeld failliet gaan. Dan is er de Beleggerscompensatie. Dit is een garantie waarbij beleggers – onder specifieke voorwaarden – tot maximaal €20.000 terugkrijgen.

Bescherming voor beleggers

Als een bank  failliet gaat, wordt het depositogarantiestelsel in werking gesteld. Klanten krijgen banktegoeden tot €100.000 vergoed. Laatst gebeurde dat nog bij het faillissement van Amsterdam Trade Bank (ATB). Maar niet alle bankproducten vallen onder deze garantie. Zo is geld belegd in financiële instrumenten uitgesloten. Gelukkig betekent dit niet dat beleggers zomaar hun geld kwijt kunnen raken.

Een bank of beleggingsonderneming moet haar klanten beschermen. Als eerste gebeurt dit door vermogensscheiding. Vermogensscheiding houdt in dat het belegd vermogen van alle beleggers wordt gescheiden van het eigen vermogen van de onderneming. Zo staan de beleggingen van klanten veilig in een apart potje, mocht er iets misgaan.

Maar het kan zo zijn dat beleggers meegesleurd worden in het faillissement. Bijvoorbeeld wanneer het belegd vermogen niet genoeg is afgescheiden. Beleggers zijn dan alsnog beschermd. Dankzij de Beleggerscompensatie. Dit is een garantieregeling, die beleggers compenseert voor hun verlies.

De Beleggerscompensatie biedt de garantie tot maximaal €20.000 per persoon per onderneming. Wie samen met zijn partner een beleggingsrekening heeft, krijgt samen maximaal €40.000 terug.

Alle Nederlandse banken en beleggingsondernemingen met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) of de AFM vallen onder deze regeling. Check daarom altijd of de beleggingspartij een vergunning heeft. Dat kan via de website van DNB of de AFM.

Geen compensatie voor koersverlies

Beleggers zijn dankzij de Beleggerscompensatie beschermd als er iets ernstig misgaat bij de bank of beleggersonderneming. Denk hierbij aan een faillissement, fraude of mismanagement. Maar deze garantie dekt niet de risico’s van het beleggen zelf.  

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Er is kans op winst en kans op verlies. Het is mogelijk om een mooi rendement te behalen. Of (een deel van) de inleg te verliezen. Beleggingen kunnen bijvoorbeeld minder waard worden. We spreken dan van een koersverlies. Zulke verliezen vallen niet onder de compensatie. Maar zijn altijd voor eigen rekening.

Wie wil beginnen met beleggen, doet er goed aan zich te verdiepen in alle opties met bijbehorende risico’s. Zo zijn er verschillende manieren om te beleggen, zoals zelf beleggen en beheerd beleggen. En bestaan er veel soorten beleggingsproducten. De mate van risico verschilt per belegging. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico.

Bedenk altijd van te voren of beleggen past bij de persoonlijke, financiële situatie en of de eventuele verliezen acceptabel zijn. Wel zo fijn om in ieder geval te weten dat beleggingen – mocht er iets misgaan bij de bank of beleggingsonderneming – beschermd zijn tot €20.000.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *