Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Inflatie daalt verder: 3 procent in augustus

Laatst bijgewerkt op: 6 september 2023
Leestijd: 1 minuut
Nederlandse vlag

In Nederland is de inflatie in augustus verder afgenomen tot 3,0% ten opzichte van een maand eerder. Dat blijkt uit de initiële schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vergeleken met juli is dat een daling van 1,6%. De vermindering wordt voornamelijk toegeschreven aan lagere prijzen voor energie en brandstof. Dit is de eerste keer sinds september 2021 dat het inflatiepercentage onder de 3,0% ligt.

De afname komt voornamelijk door de lagere energie- en brandstofprijzen. Daarentegen namen de kosten voor voedingsmiddelen juist toe. Zo zijn voedingsmiddelen 10,3% duurder dan in augustus 2022. Wel is dit percentage gunstiger ten opzichte van juli, toen die prijzen nog 11,6% hoger waren dan een jaar eerder.

Hernieuwde meetmethode voor inflatieberekening

In de maand juni bedroeg de inflatie nog 5,7%. In diezelfde periode heeft het CBS voor het eerst een vernieuwde meetmethode geïntroduceerd om de energieprijzen mee te nemen in de berekening van het inflatiecijfer.

Deze nieuwe aanpak maakt gebruik van transactiegegevens afkomstig van energieleveranciers, waardoor ook rekening wordt gehouden met de tarieven van langdurige energiecontracten. In de vroegere methode werd de prijsfluctuatie bepaald aan de hand van nieuwe energiecontracten.

Europese inflatiepatronen

In België en Duitsland vertoont de inflatie in augustus weinig tot geen daling, terwijl Spanje zelfs voor de tweede opeenvolgende maand een stijging rapporteert. Frankrijk meldt ook een toename in augustus. De aandacht verschuift naar de bredere Europese inflatiecijfers, die later op de dag worden onthuld.

Gedurende iets meer dan een jaar heeft de Europese Centrale Bank (ECB) negen renteverhogingen ingevoerd om de inflatie te temperen. Het doel is om lenen minder aantrekkelijk te maken, waardoor bedrijven en consumenten minder uitgeven en de inflatie afneemt.

Bij eventuele tegenvallende Europese inflatiecijfers suggereren economen dat in september nog een tiende renteverhoging aan de reeks kan worden toegevoegd. Echter, inflatiebestrijding kan ook de economische groei remmen, omdat het gericht is op het verminderen van uitgaven door bedrijven en consumenten. Hierdoor streeft de ECB naar het beperken van renteverhogingen tot het noodzakelijke minimum.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *