Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Flex en zeker lening

Laatst bijgewerkt op: 8 november 2023
Milou Ros Auteur:

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 7 minuten

Een flex en zeker lening is een leningsvorm tussen een doorlopend krediet en persoonlijke lening in. Een doorlopend krediet is niet meer aan te vragen, maar met deze nieuwe leningsvorm kan nog steeds tot een afgesproken kredietlimiet worden geleend. Nu echter tegen een vaste rente om risico’s te verkleinen. Op deze pagina staat alle informatie over een flex en zeker lening.

Aanbieders vergelijken

Wat is een flex en zeker lening?

Een flex en zeker lening is een lening die in het leven is geroepen ter vervanging van het doorlopend krediet. Met deze flexibele lening kan 2 jaar lang flexibel geld worden opgenomen tot een afgesproken kredietlimiet. Het bedrag dat uiteindelijk is geleend, moet worden terugbetaald middels een verplichte maandelijkse aflossing tegen een vaste rente.

Voor het aflossen van de lening geldt een looptijd. Hoe meer geld er wordt opgenomen, hoe langer deze looptijd is. De maximale looptijd van de flex en zeker lening is 120 maanden oftewel 10 jaar. Van tevoren staat dus niet geheel vast hoelang het aflossen gaat duren, maar dit is grotendeels zelf in de hand te houden.

De flex en zeker lening biedt dus meer zekerheid dan een doorlopend krediet, doordat er bij een doorlopend krediet geen vaste rente en vaste looptijd was. De flex en zeker lening combineert daarentegen kenmerken van het doorlopend krediet en de persoonlijke lening voor een flexibele, maar toch minder risicovolle lening.

Kenmerken van een flex en zeker lening

Een flex en zeker lening kenmerkt zich dus door de onderstaande aspecten.

 • Geen vaste looptijd
 • Vaste rente
 • Opnameperiode van 2 jaar
 • Tot kredietlimiet geld opnemen
 • Maximale looptijd van 120 maanden
 • Boetevrij extra aflossen mogelijk
 • Vooraf niet duidelijk wat de kosten zijn

Verschil flex en zeker lening en persoonlijke lening

Hoewel een flex en zeker lening en persoonlijke lening beide leningen zijn en geen officieel krediet, zijn er wel wat verschillen. Bij een persoonlijke lening wordt het bedrag in één keer op de rekening gestort, terwijl bij een flex en zeker lening vrij geld kan worden geleend tot een vastgesteld maximumbedrag. Bij een persoonlijke lening is daarnaast de looptijd vast, terwijl de looptijd bij een flex en zeker lening variabel is. De looptijd hierbij is afhankelijk van het opgenomen bedrag.

Het overeenkomende kenmerk is een vaste rente. Bij beide leningen is van tevoren bekend wat het rentepercentage gedurende de aflosperiode is. Daarnaast werken alle aanbieders van flex en zeker leningen en enkele aanbieders van persoonlijke leningen met de mogelijkheid om boetevrij extra aflossingen te doen. Het grootste verschil zit ‘m dus in de flexibiliteit van de lening:

 • Bij een flex en zeker lening staat alleen de rente vast en zijn de looptijd en het bedrag flexibel
 • Bij een persoonlijke lening staan de rente, de looptijd en het bedrag vast
Flex en zeker leningPersoonlijke lening
RenteVaste renteVaste rente
LooptijdVariabele looptijdVaste looptijd
KostenDeels zekerheid voorafZekerheid vooraf
KredietlimietJaNiet van toepassing
Eenmalige stortingNeeJa
Boetevrij aflossenJaNiet altijd

Hoe werkt het?

Wie een flex en zeker lening wil, kan de lening aanvragen bij een kredietverstrekker. Samen met deze aanbieder wordt een kredietlimiet afgesproken. Voor 2 jaar lang kan de lening gebruikt worden om in één keer of flexibel geld op te nemen voor verwachte uitgaven en onvoorziene uitgaven, zoals een verbouwing of de aankoop van een auto. Gedurende deze tijd kunnen afgeloste bedragen ook weer opnieuw worden opgenomen. Na de opnameperiode kan alleen nog worden afgelost. De lengte van de aflosperiode is afhankelijk van het totale kredietbedrag dat is opgenomen.

Wat zijn de kosten?

Geld lenen kost geld. Verantwoord lenen is daarom altijd noodzakelijk om risico’s te voorkomen. Het bedrag dat wordt geleend, moet namelijk worden terugbetaald met rente. Uiteindelijk wordt daardoor meer voor de lening betaald dan men heeft ontvangen.

Wat de exacte kosten zijn, is lastig te zeggen. Dit hangt namelijk af van het rentepercentage en het bedrag dat in totaal is geleend. Betalen hoeft namelijk alleen over het afgenomen bedrag. Hoe meer er wordt opgenomen, hoe meer er moet worden terugbetaald.

Er wordt in ieder geval werkt met een vast maandbedrag dat maandelijks moet worden betaald vanaf het moment dat de lening is aangevraagd. Dit vaste maandbedrag is afhankelijk van het gekozen percentage van de kredietlimiet. Dit is het aflospercentage.

De kosten voor een flex en zeker lening zijn dus in ieder geval gebaseerd op:

 • Het afgesproken rentepercentage
 • Het totale kredietbedrag dat is opgenomen

Boetevrij aflossen is daarnaast mogelijk, wat betekent dat men meer kan aflossen dan het afgesproken bedrag dat die maand moet worden terugbetaald. Daardoor kan de lening sneller worden afbetaald als men daar de financiële mogelijkheid toe heeft.

Waarom een flex en zeker lening aanvragen?

Een flex en zeker lening biedt flexibiliteit wanneer niet zeker is hoeveel geld iemand exact wilt lenen. Een persoonlijke lening is in dit geval minder geschikt, omdat het leenbedrag daarbij van tevoren vaststaat. Bij flexibel lenen heeft men 2 jaar lang geld achter de hand, dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt als financiële buffer voor een verbouwing. In het geval men de totale kosten van een investering nog niet weet, kan een flex en zeker lening wellicht een uitkomst bieden.

Omdat leningen altijd moeten worden terugbetaald, zijn ze echter alleen geschikt voor mensen die deze ook daadwerkelijk kunnen terugbetalen. Doordat er wordt gewerkt met een vaste rente, heeft men grotendeels zelf in de hand hoeveel de kosten zullen zijn. Er kan namelijk worden nagegaan hoeveel moet worden terugbetaald met rente bij specifieke bedragen. Hier moet echter goed op worden gelet bij een lening afsluiten.

Vergelijken van aanbieders

Doordat de flex en zeker lening een vrij nieuwe leenvorm is, zijn er nog niet veel aanbieders op de Nederlandse markt. Toch zijn er een aantal aspecten waarop moet worden gelet bij het uitzoeken van een lening. Wanneer dit niet wordt gedaan, kan het zijn dat er meer moet worden betaald dan nodig is. Ook moet uiteraard worden nagegaan of deze leenvorm wel geschikt is.

De voorwaarden zijn daarbij van belang. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er vanaf een bepaalde leeftijd geen geld meer kan worden opgenomen. Wanneer iemand deze leeftijd nadert, kan dit nadelig zijn. Vergelijk de voorwaarden van de aanbieders daarom goed met elkaar. Een lening afsluiten is namelijk geen eenvoudige beslissing.

Bij het vergelijken van aanbieders en leningen is het dus verstandig om op de volgende zaken te letten:

 • Het rentepercentage
 • Het aflospercentage
 • Het bedrag dat kan worden geleend
 • De voorwaarden

Lening aanvragen

Wanneer men zeker weet dat de flex en zeker lening de juiste lening is, kan deze eenvoudig online worden aangevraagd. Bij de aanvraag wordt onder andere gelet op de volgende aspecten:

 • De leeftijd van de aanvrager
 • De persoonlijke situatie
 • De financiële situatie

De kredietverstrekker controleert of de aanvrager de lening kan terugbetalen en vaak ook waarvoor de lening gebruikt gaat worden. Bovendien moet men 21 jaar oud zijn om de lening te aan te kunnen vragen. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de lening worden afgesloten.

Veelgestelde vragen

 • Wat is het verschil tussen een persoonlijke lening en een flex en zeker lening?
 • Een flex en zeker lening is flexibeler dan een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening zijn zowel de rente als de looptijd vast. Bij een flex en zeker lening is alleen de rente vast, maar is de looptijd variabel. Wanneer iemand niet zeker weet hoeveel geld er nodig is, is een flex en zeker lening bovendien geschikter, omdat er 24 maanden lang tot een kredietlimiet geleend kan worden. Bij een persoonlijke lening ontvangt iemand in één keer een afgesproken bedrag.

  Wordt de BKR-registratie bij het afsluiten van de lening gecontroleerd?

  Bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) wordt gecontroleerd of iemand een positieve of negatieve registratie heeft. Bij een positieve BKR-registratie ziet de kredietverstrekker dat iemand aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en de lening hoogstwaarschijnlijk kan terugbetalen. Dit is natuurlijk een belangrijke is voor kredietverstrekkers. Bij een negatieve BKR-registratie is het lastiger om aan een lening te komen, omdat het risico voor de aanbieder dan groter is.

 • Een flex en zeker lening oversluiten, kan dat?
 • Het is mogelijk om een flex en zeker lening over te sluiten. Directa geeft als kredietverstrekker zelf aan dat het daarnaast mogelijk is om andere leningen over te sluiten tot een flex en zeker lening. In dat geval is er één lening die vervolgens afgelost moet worden om alle geleende bedragen van leningen terug te betalen. Het voordeel daarvan is dat dit vaak tegen een lager rentetarief gebeurt. Hierdoor gaan de kosten omlaag. Het nadeel is dat de huidige kredietverstrekker een boete kan rekenen voor het vervroegd aflossen.

 • Is geld lenen veilig?
 • Om na te gaan of geld lenen veilig is, is het belangrijk te weten dat een kredietverstrekker betrouwbaar is. Controleer daarom altijd of deze een vergunning van de Autoriteit Financiële Marketen (AFM) en/of De Nederlandsche Bank (DBN) heeft. Bank.nl is geen kredietverstrekker. Wij geven enkel en alleen informatie. Onze informatie is geen advies.

  Bronnen

  Voor het schrijven van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Stichting BKR
  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • AFM (Autoriteit Financiële Markten)

  Freedom24