Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Excuses van ABN Amro voor klanten

Laatst bijgewerkt op: 22 april 2021

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten
kantoor van ABN Amro

Woensdag 21 april 2021 kregen klanten van ABN Amro een bijzondere mail in hun inbox. Hierin bood de financiële instelling namelijk haar “oprechte excuses” aan voor de gebrekkige witwascontroles tijdens de jaren 2014 tot 2020. Aanleiding van deze e-mail was de schikking van €480 miljoen met het Openbaar Ministerie (OM). ABN Amro heeft er volgens het OM jarenlang een bende van gemaakt: geen controles bij de binnenkomst van nieuwe klanten, te lage risico beoordelingen en geen actie bij signalen van verdachte klanten.

Onderzoek resulteert in miljoenenboete

Op basis van het onderzoek van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) concludeerde het OM op maandag 19 april 2021 dat bij de ABN Amro sprake was van een “jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland”. Deze overtreding houdt in dat de bank de controles op mogelijke criminele geldstromen en financiering van terrorisme niet op orde had. Daarnaast gaat het OM 3 oud-bestuursleden, waaronder voormalig topman Gerrit Zalm, vervolgen wegens witwassen.

Waar ging het mis?

Volgens het OM ging ABN Amro meerdere malen ernstig de fout in. De fouten begonnen al direct bij de poort: miljoenen klanten konden zonder enkele controle een nieuwe rekening openen. Als gevolg hiervan konden diverse klanten, waarvan bekend was dat zij zich bezighielden met criminele praktijken, ongehinderd zaken blijven doen bij de bank. Door deze gebrekkige controles had ABN Amro niets in de gaten en waren oplichters in staat om een nieuwe ABN Amro betaalrekening te openen. Bovendien stelde de risicoanalyse van de bank niks voor. Criminele klanten kregen geheel onterecht het etiket “neutraal risico”, en hadden daardoor vrij spel. De Nederlandsche Bank (DNB) tikte ABN Amro al eens op de vingers. Maar dit leverde geen verbetering op.

Topman gaat diep door het stof

Robert Swaak bood namens alle bestuursleden en medewerkers van ABN Amro excuses aan voor de wanpraktijken. “Dit is onacceptabel en doet pijn. Het vertrouwen in ABN Amro heeft een knauw gekregen”. Met deze woorden wordt erkend dat het beleid van de bank om witwassen tegen te gaan heeft gefaald. Banken hebben een poortwachtersfunctie om te voorkomen dat crimineel geld wordt witgewassen. ABN Amro heeft hierin ernstig tekort geschoten en controleerde bijvoorbeeld niet goed waar het vermogen van rijke klanten bij de Private Bank vandaan kwam. Ook kon een klant op naam van 49 bedrijven maar liefst 192 rekeningen openen. Onterecht kreeg deze klant het laagste risicoprofiel, waardoor niemand aan de bel trok.

Wat gaat er veranderen?

ABN Amro heeft €2 miljard uitgetrokken om de witwascontroles op orde te krijgen. Inmiddels zijn er al duizenden nieuwe controleurs aangenomen, die nieuwe en bestaande klanten aan strengere eisen gaan onderwerpen. Zo zal de beoordeling of een klant al eerder met criminele activiteiten in aanmerking is geweest scherper worden. Ook worden klanten die gevoelig zijn voor corruptie, zoals politici, nauwlettend in de gaten gehouden. Zowel de schikking van €480 miljoen als de investering van €2 miljoen is een flinke klap voor ABN Amro. Om alles te bekostigen zal een deel van deze kosten doorberekend worden in de tarieven. Vanaf 1 juli 2021 kunnen nieuwe en bestaande klanten dus een tariefverhoging verwachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *