Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

ABN AMRO Basis voor Verenigingen & Stichtingen

27 juni 2023

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik de zakelijke rekening aan?

Om gebruik te kunnen maken van het zakelijke betaalpakket voor verenigingen en stichtingen, moet een aanvraag worden ingediend bij ABN AMRO. Dat kan eenvoudig door zowel nieuwe klanten als klanten die al Internet Bankieren Zakelijk hebben. Het kan zijn dat de aanvrager statuten heeft moeten deponeren bij de KvK. In dat geval neemt ABN AMRO contact op met de KvK om deze te controleren. Daarnaast bellen ze iedere bestuurder voor een telefonische intake. Daarnaast dient iedere bestuurder zich te identificeren via de ABN AMRO-app.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de speciale korting?

Verenigingen en stichtingen krijgen ieder kalenderjaar in totaal € 250 korting op de kosten van het efficiënte betalingsverkeer. Dit is betalingsverkeer in euro’s binnen de EER dat elektronisch door de ondernemer of de relaties op de rekening is aangeleverd. Er gelden een aantal uitzonderingen, waarvoor de korting niet geldt: spoedbetalingen, buitenlands betalingsverkeer, kosten van betaalpas(sen), het opnemen en storten van contant geld, de maandbijdrage van de rekening, de portokosten voor de rekeningafschriften, maandbijdrage van het incassocontract en zakelijk pinnen.

Valt deze rekening onder het depositogarantiestelsel?

Ja, ABN AMRO beschikt over een Nederlandse bankvergunning. Alle bankrekeningen vallen daardoor onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Hierdoor zijn tegoeden op de zakelijke rekening tot € 100.000 verzekerd.