Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Economie herstelt sneller dan verwacht

Laatst bijgewerkt op: 20 september 2023

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een bachelor in de Nederlandse taal.

Leestijd: 1 minuut
Nederlandse straat

Hoewel de Nederland momenteel heeft te kampen met een milde recessie, zal de economie sneller herstellen dan verwacht. Dat blijkt uit de Macro Economische Verkenning 2024, het jaarlijkse rapport van het Centraal Planbureau (CPB) waarin de ontwikkelingen voor het komende kalenderjaar worden berekend. 

Tijdens het eerste kwartaal van 2023 was er nog sprake van een economische krimp van 0,3 procent. Deze werd vooral toegeschreven aan een grotere onttrekking uit voorraden. In het tweede kwartaal kromp de economie wederom met 0,3 procent, voornamelijk door een daling van het handelssaldo en de consumptie door huishoudens. Met twee opeenvolgende kwartalen van economische krimp spreekt men van een recessie, hoewel de omvang meevalt en mild te noemen is. 

Recessie is van korte duur

In het gepubliceerde rapport van het CPB wordt de verwachting geschetst dat de economie over het hele jaar 0,7 procent groeit. In dat geval zou er geen sprake meer zijn van een recessie. Ook in de miljoenennota zelf, die gisteren gepresenteerd werd tijdens Prinsjesdag, werd de verwachting al uitgesproken dat de recessie van korte duur is. Het CPB onderstreepte dat nu, en voegt eraan toe dat de Nederlandse economie volgend jaar met 1,5 procent zal groeien. 

Stijging armoede wordt voorkomen

Daarnaast schetst het plan de doorwerking van de maatregelen die door het demissionaire kabinet zijn getroffen voor lagere inkomens. Zo zal het aantal personen onder de armoedegrens in 2024 uitkomen op 4,8% van de bevolking, waar het CPB dit tijdens een vorige raming nog op 5,7% raamde. Ook armoede onder kinderen zal als gevolg van de gepresenteerde maatregelen afnemen van 6,2% in 2023, naar 5,1% in 2024. 

Koopkracht berekenen

De lastenverzwaring die de maatregelen moet gaan bekostigen, slaat vooral neer bij hogere inkomens. Daardoor stijgt hun koopkracht minder dan eerder geraamd. De verwachting is dat de verschillen tussen inkomensgroepen minder groot worden. Het Nibud heeft een koopkrachtberekenaar in het leven geroepen om een ruwe schatting te maken wat de miljoenennota voor individuele koopkracht betekent, deze is te vinden op de site van het Nibud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *