Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Banken houden non-profitorganisaties voortaan minder in de gaten

Laatst bijgewerkt op: 7 september 2023

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een bachelor in de Nederlandse taal.

Leestijd: 1 minuut
Vergrootglas

Nederlandse banken zullen in het vervolg minder vaak gaan controleren of non-profitorganisaties zoals goede doelen, kerken of verenigingen terrorisme financieren of witwassen. Dat blijkt uit een bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), die met brancheorganisaties heeft gesproken. Partijen die zich wél schuldig maken aan de bovenstaande feiten, zullen juist vaker worden gecontroleerd. 

Volgens de vereniging ervoeren non-profitorganisaties al langer drempels bij het regelen van bepaalde bankzaken. Dat is het gevolg van het scherpe toezicht dat banken moeten houden om te voorkomen dat partijen zich schuldig maken aan bijvoorbeeld terrorismefinanciering. Niet alleen goede doelen hadden hiermee te maken, maar ook kerken en – bijvoorbeeld – de lokale voetbalvereniging. 

‘Sector Standaard’

Uit de gesprekken met onder andere het ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank en de betrokken branche-organisaties, is er daarom gewerkt aan een nieuwe standaard. Deze zogeheten ‘Sector Standaard’ brengt de factoren in kaart waarmee bepaald kan worden waar de echte risico’s op witwassen en terrorismefinanciering zich bevinden. 

De standaard is opgebouwd vanuit een aantal risicoverhogende- en verlagende factoren, waarmee er vanuit de insteek ‘meer waar nodig, minder waar het kan’ gewerkt kan worden. Goede doelen of non-profitorganisaties die hun financiële jaarrekening openbaar maken, lopen volgens deze standaard minder risico en zullen dus minder nauw gecontroleerd worden. Anderzijds zal een hulporganisatie die werkzaam is in een land die aan sancties onderhevig is, strenger gecontroleerd worden. 

Andere sectoren volgen

Medy van der Laan, voorzitter van de NVB, licht toe waarom de standaard nodig is. “Non-profitorganisaties spelen een belangrijke rol in onze samenleving. We kunnen niet zonder sportverenigingen of goede-doelen-organisaties. Het is daarom goed dat we onze eerste ‘standaard’ juist voor deze sector publiceren.” Het werk daarmee is echter nog niet klaar, vervolgt van der Laan: “We zijn met veel meer sectoren in gesprek om het klantonderzoek beter te laten aansluiten op de daadwerkelijke risico’s.” De vereniging spreekt de ambitie uit om in de komende maanden ook soortgelijke standaarden in de sectoren voor sekswerkers, cryptobedrijven, detailhandel en automotie-bedrijven te publiceren. 

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *