Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Doorlopend krediet

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2023

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Recensent: Rene Wildoer

René Wildöer is al meer dan 25 jaar actief in het consumptief krediet. Dagelijks is hij nog bezig met het informeren van consumenten over de voor-en nadelen van een krediet en uitleggen wat de beste keuze is. René schrijft regelmatig boeiende blogs over consumptief krediet. Hij maakt lastige onderwerpen graag weer eenvoudig in "Jip en Janneke taal".

Leestijd: 12 minuten

Let op: Een doorlopend krediet aanvragen is niet meer mogelijk. In plaats daarvan is er nu de flex en zeker lening, een tussenvorm tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet.

geld lenen kost geld

Een doorlopend krediet is een flexibele vorm van geld lenen. Geld opnemen kan tot aan de kredietlimiet. De kosten zijn vooraf niet bekend door de variabele rente. Op zoek naar de laagste rente? Vergelijk de kosten en rente van doorlopende kredieten voor het aanvragen van de lening. Zo wordt het verschil tussen banken zichtbaar. Op deze pagina staat alle informatie over een doorlopend krediet.

Aanbieders vergelijken

Laatste controle op: 05 juni 2023

Wat is een doorlopend krediet?

Zie een doorlopend krediet als een flexibele lening. Bij het afsluiten van het doorlopend krediet wordt er een kredietlimiet afgesproken. Geld opnemen kan tot dit bedrag. Hoeveel en wanneer staat niet vast. Op het moment dat er geld wordt opgenomen, rekent de bank rente en aflossing. Wordt er niks opgenomen? Dan kost een doorlopend krediet ook niets.

Geld dat opgenomen is, moet worden terugbetaald. Dit gebeurt aan de hand van een aflospercentage. In tegenstelling tot een persoonlijke lening, kunnen afgeloste bedragen opnieuw opgenomen worden. Zo blijft het doorlopend krediet altijd flexibel.

Een aantal zaken zijn bij een doorlopend krediet flexibel. Dit zijn:

 • De rente
 • De looptijd
 • Het leenbedrag; flexibel geld opnemen tot aan de limiet
 • Alleen rente en aflossing betalen als er geld is opgenomen; kosten staan vooraf niet vast

Bij een doorlopend krediet wordt van te voren wel een kredietlimiet en aflospercentage afgesproken. Dit voorkomt dat iemand onbeperkt en onverantwoord geld leent.

Verschil doorlopend krediet en persoonlijke lening

De termen lening en krediet worden nog wel eens door elkaar gehaald. Toch is een doorlopend krediet behoorlijk anders dan een persoonlijke lening. Bij een persoonlijke lening staat de rente, looptijd en het leenbedrag van te voren vast. Hierdoor is het meteen duidelijk wat de kosten van de lening zijn. Ook wordt het leenbedrag in één keer op de rekening gestort. Bij een doorlopend krediet is dit niet het geval. Daarom wordt deze vorm van lenen ook wel een flexibele lening genoemd. De rente is bijvoorbeeld variabel. Dit houdt in dat deze tijdens de looptijd kan wijzigen. Bovendien kunnen afgeloste bedragen opnieuw opgenomen worden. Bij een persoonlijke lening kan dit niet. Het verschil zit ‘m dus in de flexibiliteit van de lening:

 • Bij een persoonlijke lening staat het leenbedrag, de looptijd en de rente vast.
 • Bij een doorlopend krediet is het leenbedrag, de looptijd en de rente flexibel.
Doorlopend kredietPersoonlijke lening
Rente?VariabelVast
Looptijd?FlexibelVast
Kosten?Geen zekerheid voorafZekerheid vooraf
Aflossen?Afgeloste bedragen opnieuw opnemenAfgeloste bedragen niet opnieuw opnemen
Kredietlimiet?JaNee
Eenmalige storting?NeeJa
Leendoel?Meer financiële ruimteMeestal specifiek doel, zoals een nieuwe auto
Rente aftrekbaar?NeeSoms

Hoe werkt het?

Wie een doorlopend krediet afsluit, spreekt met de bank een kredietlimiet af. Tot dit limiet is vrij geld opnemen mogelijk. Dit houdt in dat het geld op elk gewenst moment kan worden opgenomen. Net zolang totdat de kredietlimiet is bereikt. Het geld dat is opgenomen, moet worden terugbetaald. Eenmaal een bedrag afgelost? Dan kan dit bedrag weer opnieuw opgenomen worden. Hierdoor is een doorlopend krediet de meest flexibele vorm van geld lenen. Rente betalen hoeft alleen over het bedrag dat is opgenomen.

Kenmerken van een doorlopend krediet

Een doorlopend krediet kenmerkt zich door de flexibiliteit. Kortom:

 • Geen vaste looptijd
 • Kredietlimiet staat vast
 • Vooraf niet duidelijk hoe hoog de kosten zijn
 • Onbeperkt geld opnemen tot aan de kredietlimiet
 • Afgeloste bedragen kunnen opnieuw geleend worden
 • Alleen over het opgenomen bedrag rekent de bank rente
 • Variabele rente, die kan stijgen of dalen tijdens de looptijd
 • Aflossen met een aflospercentage, maar alleen als er geld is opgenomen

Wat zijn de kosten?

Geld lenen is niet gratis. Er komen altijd kosten bij kijken. En dat geldt ook voor een doorlopend krediet. Wat een doorlopend krediet kost, hangt voornamelijk af van het rentepercentage. Hoe hoger de rente, hoe meer het kost om geld te lenen.

Hoeveel een doorlopend krediet precies kost, is lastig te zeggen. Dat komt omdat de rente variabel is. Dit houdt in dat de rente kan wijzigen: stijgen of dalen. Bovendien rekent de bank alleen rente over het geld dat is opgenomen. En kunnen afgeloste bedragen opnieuw opgenomen worden. De kosten van een doorlopend krediet hangen af van:

 • Het rentepercentage
 • Het bedrag dat is opgenomen

Doorlopend krediet aflossen

Een doorlopend krediet heeft geen vaste looptijd, zoals bij een persoonlijke lening. Wie een doorlopend krediet afsluit, krijgt dus geen aflosschema. Wel moet het geld dat is opgenomen terugbetaald worden. Hiervoor gebruikt de bank een aflospercentage. Dit is een percentage van de kredietlimiet. Meestal is dit 1%, 1,5% of 2%.

Wie bijvoorbeeld een doorlopend krediet van € 10.000 en een aflospercentage van 2% heeft, betaalt elke maand € 200. Totdat het opgenomen bedrag volledig is terugbetaald.

Elke maand wordt dus een percentage van de kredietlimiet terugbetaald. Hiermee wordt de aflossing plus de rente over het opgenomen bedrag betaald. Een doorlopend krediet aflossen gaat dus met een vast bedrag per maand, dat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing bestaat.

Rekenvoorbeeld

Stel, iemand heeft een doorlopend krediet van € 10.000 met een aflospercentage van 2%. En neemt het hele bedrag in één keer op. De rente is in het voorbeeld 5,6% en wijzigt tussentijds niet.

De rente is in de 1e maand 5,6% x € 10.000 : 12 maanden = € 46,67. De maandelijkse aflossing is 2% x € 10.000 = € 200.

Van dit maandbedrag gaat € 46,67 rente af. Dan blijft er € 200 – € 46,67 = € 153,33 over om af te lossen. In de 1e maand wordt er dus € 153,33 afgelost en € 46,67 aan rente betaald. Na 1 maand staat er nog een bedrag open van € 10.000 – € 153,33 = € 9.846,67.

Het aflospercentage bepaalt wat de maandlasten zijn. Een lager percentage zorgt voor lagere maandlasten. Toch is dit niet altijd voordelig. Want met een lager aflospercentage duurt het langer voordat de lening is afgelost, waardoor er meer rente betaald wordt. Dus hoe langer de looptijd, hoe hoger de totale kosten van het doorlopend krediet zijn.

Hoe dit werkt, laten we zien met een rekenvoorbeeld.

Doorlopend kredietAflospercentageMaandbedragRenteLooptijdTotale prijs
€10.0001%€1005,6%136 maanden€13.407
€10.0001,5%€1505,6%81 maanden€11.954
€10.0002%€2005,6%58 maanden€11.377

De bedragen zijn een voorbeeld. Door afrondingsverschillen kunnen werkelijke bedragen afwijken. De berekening van de kredietverstrekker is altijd leidend.

Waarom een DK aanvragen?

Een doorlopend krediet biedt voor een langere tijd meer financiële ruimte. Zo’n krediet biedt uitkomst als er tijdelijk extra geld nodig is, maar nog niet precies bekend is hoeveel. Deze flexibele lening zorgt ervoor dat er op elk gewenst moment een passend bedrag opgenomen kan worden.

De kredietlimiet is het bedrag dat maximaal opgenomen kan worden. Maar dat hoeft niet in één keer. Zo is het mogelijk alleen geld te lenen dat daadwerkelijk nodig is.

Wat zijn de voordelen?

 • Naar behoefte flexibel geld lenen
 • Alleen rente betalen over opgenomen geld
 • Zelf bepalen hoeveel en wanneer geld opnemen
 • Afgeloste bedragen kunnen opnieuw opgenomen worden
 • Aflossen en opnemen zo vaak als nodig, zonder extra kosten

Wat zijn de nadelen?

 • Variabele rente kan stijgen
 • Kosten zijn vooraf moeilijk te voorspellen
 • Mogelijk meer lenen dan nodig door de flexibiliteit
 • Persoonlijke lening is in sommige situaties voordeliger
 • Mogelijk hoge kosten door geld steeds weer opnieuw te lenen
 • Lange looptijd omdat het geld steeds op nieuw geleend kan worden

Voor wie is een doorlopend krediet geschikt?

Wie een langere tijd extra financiële ruimte wilt, kiest voor een doorlopend krediet. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn wanneer er meerdere grote uitgaven over een langere periode gedaan moeten worden. Of wanneer de kosten vooraf niet bekend zijn.

Doorlopend krediet berekenen

Het gebruik van een doorlopend krediet vereist wel wat discipline. Het is de bedoeling dat de lening na verloop van tijd helemaal wordt afgelost. Omdat afgeloste bedragen steeds opnieuw opgenomen mogen worden, is de kans groot dat iemand meer en langer leent dan nodig. Dit kan leiden tot financiële problemen, omdat er wel aflossing en rente betaald moet worden. Een doorlopend krediet gaat gepaard met risico’s. Het is van belang hier bewust van te zijn. De Risicometer Lenen van het Nibud helpt bij het bepalen tot wel bedrag geld lenen verstandig is.

Doorlopend krediet of rood staan?

Een doorlopend krediet wordt vaak verward met rood staan. Het principe is hetzelfde: tot aan een limiet kan er vrij geld opgenomen worden. Maar rood staan is niet bedoeld voor de lange termijn. Dat komt omdat de rente relatief hoog is. De rente op een doorlopend krediet is meestal een stuk lager.

Bij zowel rood staan als een doorlopend krediet zijn de kosten vooraf niet bekend. Dat komt omdat de rente variabel is en geld tussentijds opnieuw opgenomen kan worden. Liever zekerheid over de aflossing en kosten? Kijk dan eens naar de voorwaarden van een persoonlijke lening.

Vergelijken, waarop letten?

Flexibel geld lenen kan in sommige situaties uitkomst bieden. Maar er kleven ook risico’s aan. De lening moet altijd terugbetaald worden. Ook bij een doorlopend krediet. Omdat de afgeloste bedragen steeds opnieuw opgenomen kunnen worden, lenen mensen vaak meer en langer dan nodig. Dit leidt tot hogere kosten. Het is van belang om de kosten en risico’s goed in de gaten te houden. Een doorlopend krediet vergelijken helpt daarbij.

Rente en overige kosten

Hoe duur een doorlopend krediet is, hangt af van het rentepercentage. Hoe hoger de rente, hoe hoger de kosten. De rente wordt meestal lager naarmate de kredietlimiet hoger is.

Aflospercentage

Het aflospercentage is een percentage van de kredietlimiet. Dit is het bedrag dat per maand terugbetaald moet worden, hiermee wordt de rente plus de aflossing betaald. Meestal is er de keuze uit 1%, 1,5% of 2%.

Een lager aflospercentage lijkt op het eerste oog voordelig. Toch is dat niet zo. Het maandbedrag is dan wel lager, maar uiteindelijk leidt dit tot hogere kosten. Hoe sneller de lening wordt afgelost, hoe minder rente er betaald hoeft te worden. En hoe minder rente, hoe lager de uiteindelijke kosten.

Voorwaarden

Bij een doorlopend krediet worden het leenbedrag, de rente en de looptijd van te voren niet vastgelegd. De lening is immers flexibel. De kredietlimiet en het aflospercentage worden wel vooraf afgesproken. Het aflospercentage mag zelf worden gekozen. De kredietlimiet bepaalt de bank.

Wat de voorwaarden van een doorlopend krediet precies zijn, verschilt per kredietverstrekker. Denk hierbij aan verschillen in:

 • De aanvangsleeftijd
 • Het aflospercentage
 • Wel of geen kwijtschelding bij overlijden

Lees de voorwaarden altijd goed door. Dit voorkomt onaangename verrassingen achteraf.

Veilig geld lenen

Bovendien is het belangrijk alleen geld te lenen bij een betrouwbare partij; deze heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB).  

Een doorlopend krediet gratis vergelijken in 2023

Doorlopende kredieten vergelijken is altijd een goed idee. Dit voorkomt het betalen van onnodig hoge kosten. De rentepercentages van kredietverstrekkers verschillen onderling. Bij de een is de rente lager dan bij de ander. Een lage rente zorgt voor lagere kosten.

Toch is het belangrijk niet alleen naar de rente te kijken. Een doorlopend krediet heeft een variabele rente. Dit houdt in dat het percentage op elk moment kan veranderen: de rente gaat omhoog of omlaag. Dat maakt het vergelijken van een doorlopend krediet lastiger.

Doorlopend krediet vergelijken

Zoals gezegd is de rente bij een doorlopend krediet variabel. Het rentepercentage wordt bij het afsluiten niet vastgezet. Wat op dit moment de laagste rente is, kan over een tijdje niet de voordeligste keuze zijn. Daarom is het handig om de rente in de gaten te blijven houden. Een doorlopend krediet oversluiten naar een andere kredietverstrekker kan een voordelige keuze zijn.

Doorlopend krediet aanvragen, hoe werkt dat?

Het aanvragen van een flexibele lening begint bij een goede voorbereiding. Is geld lenen echt nodig? En tot welk bedrag is het verstandig geld te lenen? Wanneer dat duidelijk is, is het aan te raden verschillende aanbieders te vergelijken. Let hierbij zowel op de kosten als de voorwaarden.

Tijdens het vergelijken wordt er gevraagd om een aantal gegevens:

 • Het inkomen
 • Het gewenste leenbedrag
 • Het doel van het doorlopend krediet
 • Persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, woonsituatie en gezinssituatie

Welke gegevens zijn nodig?

Wie een doorlopend krediet aanvraagt, krijgt deze niet altijd. Dat komt omdat het niet altijd verstandig is iemand geld te lenen. Iemand moet niet in de financiële problemen komen door de lening. De lening inclusief rente moet immers worden terugbetaald. Daarom kijkt de bank altijd naar een aantal gegevens, zoals:

 • Leeftijd
 • Inkomen
 • Woonsituatie
 • BKR-registratie

Aan de hand van deze gegevens kijkt de bank of iemand het doorlopend krediet wel of niet krijgt.

Veelgestelde vragen

 • Waarom een doorlopend krediet vergelijken?
 • Uit gemak sluiten veel mensen een doorlopend krediet af bij de eigen bank. Dit lijkt het meest voordelig. Maar dat is niet altijd het geval. Grote kans dat zij veel te veel rente betalen. En daarmee hogere kosten betalen dan elders. (Kleine) online banken bieden vaak een lager rentepercentage. Dit kunnen zij doen omdat zij bijvoorbeeld geen gebruik maken van kantoorpanden. En dus minder kosten doorberekenen. Een lager rentepercentage zorgt voor lagere kosten. Een doorlopend krediet vergelijken voorkomt daarom onnodig hoge kosten. 

 • Wat kost een doorlopend krediet?
 • Het is van te voren lastig te voorspellen hoeveel een doorlopend krediet precies kost. Dat komt omdat de rente variabel is, en dus kan wijzigen. Daarnaast hangen de kosten af van het opgenomen bedrag. Want alleen over geld dat is opgenomen, rekent de bank rente. Hoe hoger dit bedrag, hoe hoger de kosten. Wie niks opneemt, betaalt ook geen rente. Door de flexibiliteit van een doorlopend krediet kunnen de kosten steeds anders uitpakken. En is het vooraf moeilijk in te schatten. Een doorlopend krediet vergelijken? Ga dan uit van in één keer opname van de hele kredietlimiet, geen rentewijziging en tussentijds geen nieuwe opname. Zo wordt het duidelijk wat het verschil in kosten is tussen de verschillende aanbieders.

 • Doorlopend krediet zonder BKR registratie, is dat mogelijk?
 • Bij het BKR worden alle leningen van € 250 of meer die langer dan één maand lopen geregistreerd. Ook registreert het BKR of iemand betalingsproblemen heeft. Zo kan een toekomstige kredietverstrekker zien of het wel of niet verstandig is iemand een nieuwe lening of krediet te geven. Een doorlopend krediet wordt ook bij het BKR geregistreerd. Dit kan invloed hebben op toekomstige leningen. Een kredietverstrekker bepaalt zelf of hij wel of geen BKR toetsing uitvoert. Dit lijkt voordelig, maar pakt niet altijd goed uit. Geld lenen kan daardoor financiële problemen veroorzaken. Wees daarom altijd bewust van de risico’s van geld lenen, want geld lenen kost altijd geld.

 • Welke rente betaal ik voor een doorlopend krediet?
 • Geld lenen is niet gratis. Daarom rekent de bank rente over het opgenomen bedrag uit een doorlopend krediet. Het rentepercentage is variabel. Dit houdt in dat de bank de rente tijdens de looptijd mag wijzigen. Daalt de rente? Dan is dit voordelig. Maar de rente kan ook stijgen, waardoor het doorlopend krediet duurder wordt. Daarom is het van te voren nooit zeker hoe duur een doorlopend krediet is. Bij een persoonlijke lening is deze zekerheid er wel.

 • Heeft een doorlopend krediet gevolgen voor een hypotheek?
 • Wie een lening heeft, krijgt een minder hoge hypotheek. Dat komt omdat iemand met schulden elke maand al het een en ander moet aflossen. De hypotheekverstrekker kijkt naar alle leningen die zijn geregistreerd bij het BKR. Hier valt een doorlopend krediet ook onder.

  Bronnen

  Voor het schrijven van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

  • Wijzer in Geldzaken
  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • AFM (Autoriteit Financiële Markten)
  • NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting)
  Recensent:
  Gecontroleerd door: