Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Zakelijke lening versus zakelijk krediet: Wat is het verschil?

Laatst bijgewerkt op: 5 januari 2023

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten
Man loopt langs zittende mensen

Een zakelijke lening en een zakelijk krediet zijn beide een manier van geld lenen. Maar deze leenvormen zijn niet hetzelfde. Sterker nog, soms komt een lening meer van pas. En in andere gevallen past een krediet beter. Wat is het verschil eigenlijk? En welke manier van lenen is het meest populair onder ondernemers?

Uit de Financieringsmonitor (2021) van het CBS blijkt dat 38% van de mkb-ondernemers met een financieringsbehoefte een banklening afsluit. Slechts 5% van hen kiest voor een rekeningcourant krediet. Andere financieringsvormen zijn: leasing (18%), onderhandse lening (9%), achtergestelde lening (8%) en anders (22%). De meest genoemde doelen van de financiering zijn: overbrugging coronacrisis, uitbreiding, wagenpark, voorraden en werkkapitaal, onroerend goed en vernieuwing.

Flexibel geld opnemen, of niet?

Bij een zakelijke lening ontvangt de ondernemer het leenbedrag in één keer op de rekening. Vervolgens betaalt hij de lening in maandelijkse, gelijke termijnen inclusief een vaste, vooraf afgesproken rente terug. Geld dat eenmaal is afgelost, kan niet opnieuw geleend worden. Een zakelijk krediet werkt anders. Dit is een geldbedrag dat klaarstaat bij de bank. De ondernemer bepaalt zelf wanneer en hoeveel hij van dit bedrag opneemt. Tot aan de limiet kan hij geld opnemen. Zodra hij geld opneemt, betaalt hij een variabele rente over het opgenomen bedrag. Iedere maand lost hij een vast percentage af. Maar deze afgeloste bedragen mag hij opnieuw opnemen, wanneer hij dit nodig heeft.

Wanneer komt een krediet of lening van pas?

Een zakelijk krediet is een flexibele manier van geld lenen. De ondernemer bepaalt zelf – tot aan de kredietlimiet – hoeveel en wanneer hij geld opneemt. Hiermee kan hij een tijdelijke behoefte aan liquide middelen opvangen. Denk hierbij aan het betalen van rekeningen, onderhoud aan machines of wanneer de voorraad aangevuld moet worden. Een zakelijke lening komt van pas bij een eenmalige, grote uitgave. De lening is bedoeld voor een langlopende investering, zoals het kopen van een bedrijfspand, de aanschaf van machines of het kopen van een nieuwe bedrijfsauto.

De rol van banken in het financieren van bedrijven

De financiering van het mkb is één van de kerntaken van Nederlandse banken. Ondanks dat er steeds meer alternatieve financieringsmogelijkheden komen, zoals crowdfunding, blijven banken de belangrijkste externe financier van het midden- en kleinbedrijf.

De behoefte van ondernemers aan financiering is de laatste jaren afgenomen. Volgens onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) had zo’n 60% van de ondernemers in 2019 geen behoefte aan externe financiering. Zij gaven aan voldoende eigen middelen beschikbaar te hebben. Toch stond er in het tweede kwartaal van 2021 een totaal volume van 122,66 miljard euro uit aan kredietverlening aan het mkb. Daar heeft de coronacrisis aan bijgedragen.

Ook is er een positieve ontwikkeling te zien in het toewijzen van financieringsaanvragen. Bij een financieringsaanvraag kijkt de bank of de cash flow voldoende is om de rente plus aflossingsverplichtingen te voldoen en of er voldoende eigen vermogen beschikbaar is om eventuele tegenvallers op te vangen.

Op dit moment zijn ondernemers beter financierbaar, en dat is terug te zien in het aantal toewijzingen van financieringsaanvragen. Volgens de NVB wordt ruim 80% van alle aanvragen voor financiering toegekend. Maar dat geldt niet voor alle bedrijfssegmenten. In Nederland hebben microbedrijven relatief veel moeite om hun financieringsaanvraag goedgekeurd te krijgen; zij krijgen vaker een afwijzing in vergelijking met andere eurolanden.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *