Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Inflatie daalt door meetmethode naar 0,2 procent

Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2023

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een bachelor in de Nederlandse taal.

Leestijd: 1 minuut
CBS kantoor Den Haag Centraal Bureau voor de Statistiek

De prijzen van consumentengoederen en -diensten waren in september 0,2 procent duurder dan een jaar eerder, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In augustus kwam het percentage nog uit op 3 procent. De opmerkelijke daling is vooral toe te schrijven aan de nieuwe meetmethode voor energieprijzen. 

Het inflatiecijfer van 0,2 procent komt overeen met de snelle raming die het CBS eind september bekend maakte. Het percentage zou daarmee op het laagste niveau sinds 2016 uit moeten komen, maar door een nieuwe meetmethode van het statistiekbureau geeft dat een vertekend beeld. Sinds juni berekent het CBS de energieprijzen niet meer alleen op basis van nieuwe energiecontracten, maar weegt ze ook de prijs van lopende contracten. 

Inflatie zonder energieprijzen laat een ander beeld zien

Zonder de energieprijzen mee te berekenen zou de inflatie volgens het CBS uitkomen op 5,5 procent, dat is nog altijd fors hoger dan de streefnorm van 2 procent die de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft. De centrale bank poogt de inflatie in de gehele eurozone te beteugelen door de beleidsrente te verhogen. De rente zorgt ervoor dat geld lenen duurder wordt, en geld sparen aantrekkelijker moet worden. Daardoor zou de consument minder uit moeten geven waardoor de economie afkoelt. De beleidsrente is onlangs verhoogd naar 4 procent, het hoogste niveau ooit.

Wel degelijk sprake van een daling

Bekijkt men het inflatiecijfer van dichterbij, dan is te zien dat veel prijzen nog steeds flink hoger zijn dan een jaar eerder. Zo waren voedingsmiddelen 10 procent, motorbrandstoffen 5,5 procent en diensten 4,6 procent duurder dan in september 2022. Ondanks het vertekende beeld van het laatste cijfer, is alsnog een daling te constateren ten opzichte van een maand eerder. Het inflatiecijfer zonder energieprijzen was in augustus nog 6,4 procent, daarmee is het in een maand alsnog met 0,9 procent gedaald naar 5,5 procent. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *