Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Zakelijk krediet

Laatst bijgewerkt op: 11 oktober 2023

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Recensent: Rene Wildoer

René Wildöer is al meer dan 25 jaar actief in het consumptief krediet. Dagelijks is hij nog bezig met het informeren van consumenten over de voor-en nadelen van een krediet en uitleggen wat de beste keuze is. René schrijft regelmatig boeiende blogs over consumptief krediet. Hij maakt lastige onderwerpen graag weer eenvoudig in "Jip en Janneke taal".

Leestijd: 10 minuten
bedrijfskrediet

Soms is er extra financiële ruimte nodig in het bedrijf. Ondernemers kunnen in dat geval kiezen voor een zakelijk krediet. Dit is een flexibele vorm van geld lenen. Maar dit is niet gratis. Geld lenen kost altijd geld. Op zoek naar de laagste rente? Vergelijk de rente en kosten op Bank.nl voor het afsluiten van een zakelijk krediet.

Wat is een zakelijk krediet?

wat is een zakelijk krediet (zak met geld en rente)

Een zakelijk krediet is een flexibele lening voor ondernemers. Het heet ook wel een bedrijfskrediet of rekening-courantkrediet en is een zakelijke financiering. Zo’n krediet houdt in dat er een bedrag bij de bank klaar staat. En dit kan de ondernemer wanneer nodig opnemen, net zo vaak totdat de kredietlimiet is bereikt. De ondernemer lost het opgenomen geld na verloop van tijd af. Dit mag altijd boetevrij. Bovendien mogen afgeloste bedragen opnieuw opgenomen worden. De bank rekent alleen rente over het opgenomen bedrag. Dus niet over de gehele kredietlimiet.

Verschillen zakelijk krediet en zakelijke lening

Vaak worden de termen zakelijk krediet en zakelijke lening door elkaar gehaald. Beide zijn een vorm van zakelijk geld lenen. Maar de voorwaarden en werkwijze zijn anders. Een zakelijke lening is een traditionele lening. Zo worden de rente, looptijd en het leenbedrag vooraf vastgesteld. Na goedkeuring van de bank wordt het gehele bedrag in één keer op de zakelijke bankrekening gestort.

Een bedrijfskrediet is veel flexibeler. De rente is meestal variabel en geld lenen kan tot de kredietlimiet. Hierbij bepaalt de ondernemer zelf hoe vaak en wanneer hij geld opneemt. Daarentegen is het rentepercentage bij een zakelijk krediet vaak hoger dan bij een zakelijke lening. Voor de flexibiliteit betaalt de ondernemer dus een prijs.

Zakelijk kredietZakelijke lening
FlexibelNiet flexibel
Meestal variabele renteMeestal vaste rente
Rente vaak hoger dan bij een zakelijke leningRente vaak lager dan bij een zakelijk krediet
Meestal korte looptijdVaak een langere looptijd
Rente betalen over het opgenomen bedragRente betalen over de totale lening
Geld opnemen wanneer nodigBedrag in één keer op de rekening
Afgeloste bedragen opnieuw opnemenEenmaal afgelost is afgelost
Altijd boetevrij extra aflossenExtra aflossen is niet altijd boetevrij
Vooral geschikt voor meer financiële ruimteVooral geschikt voor grotere investeringen

Hoe werkt een bedrijfskrediet?

Een zakelijk krediet is een zakelijke rekening met een vooraf vastgesteld krediet. Vergelijk het met rood staan op een gewone betaalrekening of het voormalige doorlopend krediet. De ondernemer kan tot aan dit limiet flexibel geld opnemen. Zo vaak en wanneer dat nodig is. Hoe hoog de kredietlimiet is, hangt af van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Grote, stabiele bedrijven zullen bijvoorbeeld een groter bedrag kunnen lenen dan starters en zzp’ers.

De bank rekent alleen rente over het opgenomen bedrag. Een zakelijk krediet heeft bijvoorbeeld een limiet van € 5.000 met een rentepercentage van 2%. Zodra iemand € 1.000 opneemt, rekent de bank rente. Dus 2% over het opgenomen bedrag van € 1.000 en niet over de kredietlimiet van € 5.000.

Neemt de ondernemer geen geld op? Dan zijn er ook geen rentekosten. De ondernemer betaalt pas rente als hij gebruikmaakt van het krediet. Ook lost de ondernemer een vast percentage per maand af. Dit heet het aflospercentage. Meestal is dit 1%, 1,5% of 2% van de kredietlimiet.

Op het moment dat de ondernemer aflost, kan hij dat bedrag opnieuw opnemen. Zo groeit het zakelijk krediet mee met het bedrijf. Bovendien kan een flexibel zakelijk krediet elk moment opgezegd worden.

Wat zijn de kosten?

Geld lenen kost geld. Hoe hoog de kosten zijn, hangt voornamelijk af van het rentepercentage. Rente is in feite de vergoeding die iemand betaalt om gebruik te mogen maken van het geld.

Bij een zakelijk krediet is dit meestal een variabele rente. Dit betekent dat de rente niet vaststaat, maar kan veranderen. Soms is de rente hoger en soms lager. Een hoger rentepercentage betekent hogere kosten. Omdat de rente niet vaststaat, is het lastig deze kosten vooraf in te schatten.

Hoe hoog de rente is, hangt onder andere af van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Oftewel: in welke mate kan de onderneming aan alle betalingsverplichtingen voldoen? Pas na de beoordeling van de bedrijfsgegevens, bepaalt de bank het rentepercentage. De rente bestaat namelijk uit een basisrente plus een risico-opslag. Een hoger risicoprofiel betekent hogere risico-opslag en dus een hogere rente. Rente betalen hoeft alleen over het opgenomen bedrag.

Naast de rente kan de bank afsluitkosten, servicekosten en/of een provisie in rekening brengen. Of en hoe hoog deze kosten zijn, verschilt per aanbieder.

Daarnaast moet er elke maand afgelost worden. Dit gebeurt door middel van een aflospercentage. Dit is meestal 1%, 1,5% of 2% van de kredietlimiet.

Kenmerken van een bedrijfskrediet

Een zakelijk krediet heeft de volgende kenmerken:

  • Aflossen met aflospercentage
  • Vooraf afgesproken kredietlimiet
  • Flexibel geld opnemen tot de limiet
  • Alleen rente betalen over het opgenomen bedrag
  • Afgeloste bedragen mogen opnieuw geleend worden

Waarom een bedrijfskrediet afsluiten?

Ondernemers die tijdelijk behoefte hebben aan extra geld, kunnen kiezen voor een doorlopend zakelijk krediet. Deze flexibele vorm van geld lenen is bedoeld om meer financiële ruimte te geven. Bijvoorbeeld om een betalingsachterstand van klanten op te vangen, voorraden te bekostigen of leveranciers te betalen.

In tegenstelling tot een zakelijke lening bepaalt de ondernemer zelf hoe vaak en wanneer hij geld opneemt en kunnen afgeloste bedragen opnieuw geleend worden. Deze flexibiliteit is een groot voordeel, maar kan er ook voor zorgen dat er te lang en te vaak geld wordt geleend. Geld lenen kost altijd geld. Ook bij een zakelijk krediet. Wanneer de ondernemer gebruikmaakt van het krediet, terwijl dit eigenlijk niet meer nodig is, betaalt hij onnodig veel kosten.

Wie kan een bedrijfskrediet aanvragen?

Een zakelijk krediet is er voor alle ondernemers. Wie geen bedrijf heeft, kan geen zakelijk krediet aanvragen. Maar wel een persoonlijke lening of flex en zeker lening. Deze leenvormen zijn bedoeld voor particulieren.

Voor een zakelijk krediet is dus een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) nodig. Maar dat betekent niet dat alle ondernemers overal terecht kunnen. Aanbieders van zakelijk kredieten bepalen wie wel en niet in aanmerking komt voor een zakelijk krediet. Zo kan de voorwaarde zijn dat iemand minstens 1 jaar of langer ondernemer is. Of is het krediet alleen bedoeld voor eenmanszaken of bv’s. Let hier goed op tijdens het vergelijken.

Waarop letten bij een zakelijk krediet?

Er zijn veel aanbieders van zakelijke kredieten. Hierdoor is er een verschil in kosten en voorwaarden. Vaak kijken ondernemers vooral naar de rente. Een lage rente is fijn. Maar er zijn meer zaken die meetellen.

Rente en extra kosten

Geld lenen kost geld. Wie een zakelijk krediet afsluit, betaalt altijd meer dan het oorspronkelijke leenbedrag. Dat komt door de rente en bijkomende kosten. Hoe lager de rente, hoe goedkoper het is om geld te lenen. Het rentepercentage wordt per maand of per jaar uitgedrukt. Let hier goed op tijdens het vergelijken.

Daarnaast kan een bank extra kosten rekenen. Zoals afsluitkosten of provisies. Ook daar zit een groot verschil in. Bij de ene aanbieder is het een stuk duurder om een zakelijk krediet af te sluiten dan bij de ander.

Kredietlimiet en voorwaarden

Na het vergelijken van de kosten is het van belang om de voorwaarden te controleren. Niet alle ondernemers kunnen overal terecht. Zzp’ers en starters hebben vaak moeite om zakelijk geld te lenen. Dat komt omdat banken zekerheden willen en beginnende ondernemers kunnen die niet altijd geven.

Maar dat hoeft niet. Er zijn aanbieders die minder strenge voorwaarden hebben. Vaak is het wel zo dat de kredietlimiet lager is bij minder strakke regels. Bovendien bepaalt de bank aan de hand van de individuele bedrijfsgegevens hoe hoog de kredietlimiet wordt.

Aflossen

Een zakelijk krediet aflossen gaat meestal per maand. Elke maand betaalt de ondernemer een vast percentage terug. Dit heet het aflospercentage. Bedragen die zijn afgelost, mogen weer opnieuw worden geleend. Controleer goed wat de voorwaarden wat betreft aflossen zijn. Ook hier kunnen er verschillen zijn. Het is van belang dat het bedrijf aan de aflosverplichtingen kan voldoen, zonder in financiële problemen te raken.

Wat is het goedkoopste zakelijk krediet?

Een lening is een kostenpost. De schuld inclusief rente moet immers worden terugbetaald. Daarom betalen ondernemers het liefst een zo laag mogelijke rente. Toch is het lastig te zeggen wat het goedkoopste zakelijke krediet is. Dat komt omdat de rente bestaat uit verschillende onderdelen. Meestal is dit een basisrente plus een risico-opslag. Soms komt er een winstmarge bij.

De risico-opslag kan hoger of lager zijn. Dat beoordeelt de bank aan de hand van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Op basis daarvan wordt het risicoprofiel bepaald. Is er sprake van een hoger risico? Dan zal de risico-opslag ook hoger zijn. Waardoor het rentepercentage hoger is.

Elk jaar beoordeelt de bank de kredietwaardigheid opnieuw. Oftewel: hoe staat het bedrijf er financieel voor? De bank kan dan besluiten om de risico-opslag te wijzigen.

Het rentepercentage wordt pas duidelijk in een offerte. Daarin staat wat het zakelijk krediet kost. Een zakelijk krediet vergelijken? Vraag een aantal offertes aan en kies de beste deal.

Bedrijfskrediet gratis vergelijken 2023

Vergelijken loont. Dat komt omdat er veel aanbieders zijn van zakelijke kredietverlening. Met een vergelijking is de beste deal zo gevonden. Toch is een zakelijk krediet vergelijken niet zo simpel. Dat komt omdat zakelijk geld lenen maatwerk is.

Een zakelijk krediet vergelijken

De rente bij het zakelijke krediet hangt af van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Deze beoordeelt de bank aan de hand van bedrijfsgegevens. Hoe hoog het rentepercentage is, wordt pas duidelijk na de aanvraag van een offerte. Bovendien is de rente bij een zakelijk krediet vaak variabel. Dat maakt actuele rentestanden vergelijken lastig.

Om toch een idee te geven van de verschillen tussen de aanbieders van zakelijke kredieten, staan in onderstaande tabel een aantal belangrijke kenmerken.

Rente?Minimale bedrag?Maximale bedrag?Voor wie?Extra kosten?
New10 Zakelijk KredietTussen 5,1% en 9,6%* per jaar€20.000€500.000Eenmanszaken, vof’s, bv’s en maatschappen, die minstens 15 maanden bestaan**0,2% servicekosten
Rabobank Rekening Courant KredietTussen 1,0 en 12,5%*
per jaar
€5.000€1.000.000Alle ondernemersBehandelingskosten*** + kredietprovisie
Yeaz Zakelijk KredietTussen 1,5% en 2,38% per maand*€1.000€50.000Eenmanszaken en bv’sNee
Floryn Zakelijk KredietOnline te berekenen€10.000€3.000.000Bedrijven met een minimale jaaromzet van €100.000, die minstens 6 maanden bestaanNee
*Hangt af van de beoordeling van de kredietwaardigheid.
**Extra voorwaarden: omzet is minimaal €50.000, positief eigen vermogen en winst maken.
***Korting bij online aanvraag en aanleveren documenten.

Aanbieders zakelijke kredieten
Laatst gecontroleerd op 11 oktober 2023

Een bedrijfskrediet aanvragen, hoe werkt dat?

Het aanvragen van een zakelijk krediet kan meestal online. Op de website van de aanbieder staat precies hoe het aanvraagproces in z’n werk gaat. Vaak moet de ondernemer bedrijfsgegevens, jaarcijfers en/of bankafschriften uploaden.

Maar het kan zo zijn dat de bank aanvullende gegevens nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een hoog risicoprofiel. Of wanneer de kredietwaardigheid van het bedrijf in twijfel wordt getrokken.

Voorwaarden

Een zakelijk krediet gaat altijd samen met voorwaarden. Zo kan de bank om bepaalde zekerheden vragen. Zoals het recht om bedrijfsmiddelen te verkopen, wanneer het krediet niet wordt terugbetaald. Of er is een minimale jaaromzet vereist.

Voldoet de ondernemer aan alle voorwaarden? Dan komt hij in aanmerking voor een zakelijk krediet en kan de financieringsaanvraag worden ingediend.

Welke gegevens zijn er nodig?

Een zakelijk krediet heeft altijd een kredietlimiet. Dit is het bedrag dat de ondernemer maximaal mag opnemen. Hoe hoog dit limiet is, verschilt. Het hangt af van de kredietwaardigheid van het bedrijf.

Een bank wil dat de lening wordt terugbetaald. Dat is logisch. Maar soms raakt een bedrijf in zwaar weer en kunnen schulden niet afgelost worden. De kredietwaardigheid bepaalt in hoeverre de onderneming aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Om dat te beoordelen heeft de bank gegevens nodig.

De bank bepaalt welke gegevens zij nodig acht. Het verschilt dus per aanvraag welke documenten de ondernemer moet aanleveren. Bovendien kan een gesprek of bedrijfsbezoek nodig zijn bij het aanvragen van grotere bedragen.

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van een zakelijk krediet?

Een zakelijk krediet is bedoeld voor ondernemers die tijdelijk extra geld nodig hebben. Bijvoorbeeld bij een betalingsachterstand of om onbetaalde facturen op te vangen. Kleine bedrijfsmiddelen kunnen eventueel ook gekocht worden met het zakelijke krediet. Zakelijk kredieten zijn niet geschikt voor het doen van grote investeringen met een lange levensduur. Dat komt omdat de rente relatief hoog is. Voor lange termijn investeringen is een zakelijke lening meestal voordeliger.

Kom ik in aanmerking voor een zakelijk krediet?

Wie een zakelijk krediet wil aanvragen, moet allereerst ondernemer zijn. Dat is een vereiste. Daarnaast bepaalt de bank wie wel of geen krediet krijgt. Dit beoordeelt de bank op basis van bedrijfsgegevens, zoals jaarcijfers en bankafschriften. Ook kunnen er extra voorwaarden gelden. Bijvoorbeeld een X aantal jaar actief als ondernemer of een minimale jaaromzet. Op de website van elke aanbieder staan de voorwaarden. Na het aanvragen van een offerte is het duidelijk of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een zakelijk krediet.

Welke alternatieven zijn er voor een zakelijk krediet?

Naast een zakelijk krediet hebben ondernemers andere mogelijkheden om geld te lenen. Als eerste is dit de zakelijke lening. Deze vorm van lenen is minder flexibel. Maar soms wel goedkoper. Een zakelijke lening is vooral geschikt voor investeringen op de lange termijn. Zoals de aankoop of verbouwing van een bedrijfspand. Daarnaast kunnen ondernemers geld lenen door middel van leasing of op basis van uitstaande facturen, dit heet factoring.

Recensent:
Gecontroleerd door: