Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Zakelijke lening

Laatst bijgewerkt op: 15 november 2023

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Recensent: Rene Wildoer

René Wildöer is al meer dan 25 jaar actief in het consumptief krediet. Dagelijks is hij nog bezig met het informeren van consumenten over de voor-en nadelen van een krediet en uitleggen wat de beste keuze is. René schrijft regelmatig boeiende blogs over consumptief krediet. Hij maakt lastige onderwerpen graag weer eenvoudig in "Jip en Janneke taal".

Leestijd: 14 minuten

Wie ondernemer is, kan extra geld nodig hebben voor het bedrijf. Vaak stappen ondernemers naar de huisbank. Dat kan, maar is niet altijd voordelig. Andere aanbieders bieden soms een lagere rente. Op zoek naar de laagste rente? Bank.nl biedt de mogelijkheid om aanbieders van zakelijke leningen te vergelijken. Vraag een aantal offertes aan, en vergelijk de zakelijke lening.

Wat is een bedrijfslening?

Een zakelijke lening is een lening van een kredietverstrekker, zoals een bank, aan een bedrijf. Dit heet ook wel bedrijfsfinanciering, bedrijfslening of zakelijke financiering. Deze lening heeft altijd een zakelijk doel; wie geen ondernemer is, kan geen zakelijk geld lenen.

Met de bank worden afspraken gemaakt over het leenbedrag, de rente en de looptijd. De ondernemer krijgt het geleende bedrag in één keer op de bankrekening gestort. Vervolgens betaalt hij de lening in termijnen terug. Binnen de afgesproken looptijd is de lening volledig afgelost en is alle rente betaald.

De looptijd van een zakelijke lening varieert van 1 tot soms wel 25 jaar. Bij het afsluiten van de zakelijke lening wordt berekend hoeveel de ondernemer per maand aflost en aan rente betaald. Dit heet het maandbedrag. Vervroegd aflossen is niet altijd mogelijk. En soms staat daar een boete op.

Verschil zakelijke lening en zakelijk krediet

De term zakelijke lening wordt gebruikt voor veel soorten leningen en kredieten. Zo kan het gaan om een zakelijke hypotheek, waarmee een bedrijfspand wordt gekocht. Of een krediet dat de ondernemer naar behoefte kan gebruiken.

Toch is het belangrijk te vermelden dat een lening niet hetzelfde is als een krediet. Bij een zakelijke lening worden een aantal zaken vooraf vastgelegd:

 • De rente
 • De looptijd
 • Het leenbedrag
 • Het maandbedrag

Bovendien wordt het leenbedrag in één keer op de rekening gestort. Een zakelijk krediet is veel flexibeler. De ondernemer kan op elk gewenst moment geld opnemen, totdat de kredietlimiet is bereikt. Bovendien betaalt hij alleen rente over het opgenomen deel. Of de ondernemer kiest voor een lening of een krediet, hangt af van de financieringsbehoefte.

Over het algemeen worden langlopende investeringen als bedrijfsmiddelen met een lange levensduur, zoals een bedrijfspand, machines en bedrijfswagens, gefinancierd met een zakelijke lening en past een zakelijk krediet beter wanneer er behoefte is aan tijdelijk meer financieringsruimte of de aankoop van kleine bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld voor het betalen van voorraden en leveranciers.

De belangrijkste verschillen tussen een zakelijke lening en een zakelijk krediet staan in onderstaande tabel.

Zakelijke leningZakelijk krediet
Leenbedrag?Eenmalige stortingFlexibel geld opnemen
Rente?Vaste renteVariabele rente
Rente betalen?Over het hele leenbedragAlleen over het opgenomen geld
Rentepercentage?Lager dan bij een zakelijk kredietHoger dan bij een zakelijke lening
Doel?(Grote) investeringLiquiditeitsruimte of kleine bedrijfsmiddelen
Boetevrij aflossen?NeeJa
Tabel 1: Verschil tussen een zakelijke lening en een zakelijk krediet

Hoe werkt het?

Een bedrijfslening wordt gebruikt voor een langlopende investering in het bedrijf. Het leenbedrag, de rente en de looptijd worden vooraf vastgelegd. Het is van belang dat de looptijd past bij de economische levensduur van de investering.

Wat zijn de kosten?

Het rentepercentage bepaalt de kosten van de bedrijfslening. Hoe hoger de rente, hoe hoger de kosten. Bij een bedrijfslening geldt een vast rentepercentage; de rente verandert niet tijdens de looptijd. Hierdoor zijn de kosten vooraf bekend. De rente op een bedrijfslening wordt uitgedrukt als een jaarlijkse of maandelijkse rente.

Daarnaast kan de kredietverstrekker andere kosten in rekening brengen. Denk hierbij aan eenmalige afsluitkosten en boetes bij vervroegd aflossen. Of en welke extra kosten er zijn, verschilt per aanbieder. Daarom is vergelijken zo belangrijk.

Rente en aflossen

Per kredietverstrekker verschilt het hoe hoog de rente is. Maar het rentepercentage is ook afhankelijk van het bedrijf. Dat heeft te maken met de kredietwaardigheid en het risicoprofiel. Wie geld uitleent, loopt het risico dat de lening niet wordt terugbetaald. Dit risico compenseert de bank met de rente. Is het risico groot? Dan zal de bank om een hogere rente vragen. Het rentepercentage wordt dus pas bepaald na het beoordelen van het risico.

Het terugbetalen van de bedrijfslening heet aflossen. Met elke aflossing wordt het resterende bedrag van de lening kleiner. Het afsluiten van een lening gaat samen met een aflossingsschema. In dit schema staat binnen welke tijd ( = de looptijd) de zakelijke lening moet zijn afgelost en welk bedrag de ondernemer per maand betaald. Dit heet het maandbedrag of termijnbedrag, en bestaat uit een deel aflossing en een deel afgesproken rentepercentage.

Het is van belang goed in de gaten te houden hoeveel en wanneer er afgelost moet worden. Hierdoor wordt voorkomen dat het bedrijf in een situatie verkeert waarin er onvoldoende liquide middelen aanwezig zijn om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen.

Waarom een bedrijfslening afsluiten?

Ieder bedrijf maakt kosten. Denk hierbij aan opstartkosten, investeren in nieuwe producten, het aannemen van personeel, het kopen van bedrijfsmiddelen en uitbreiding. Niet elke onderneming kan dit intern oplossen. Is er geen interne financiële ruimte? Dan is het nodig externe financiering aan te trekken, zoals een zakelijke lening.

Een bedrijfslening kan voor verschillende doelen worden gebruikt. Voordat de lening wordt aangevraagd, moet het duidelijk zijn waar het geld voor wordt gebruikt. Dat wil de bank weten. Veel genoemde doelen van een zakelijke lening zijn:

 • Innovatie
 • Werkkapitaal
 • Bedrijfsovername
 • Internationale ambities
 • Onvoldoende liquide middelen
 • Het kopen van bedrijfsmiddelen
 • Het gaat niet goed met het bedrijf
 • Start van een nieuwe onderneming
 • Groei en uitbreiding van het bedrijf
 • Kopen of verbouwen van een bedrijfspand

Vraag nooit zomaar geld aan. Maar specificeer het doel van de zakelijke lening.

Het is nodig te weten wat het effect van de zakelijke lening op het bedrijf is. De lening moet immers terugbetaald worden, zonder dat de onderneming daardoor in financiële problemen terecht komt.

Wie kan een bedrijfslening aanvragen?

Zakelijk geld lenen is – zoals het woord al zegt – een lening met een zakelijk doel. Dus voor bedrijven. Wie een zakelijk lening aanvraagt, heeft daarom een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) nodig.

Bovendien komen niet alle ondernemers in aanmerking voor een zakelijke lening. Door middel van een aanvraag wil de bank weten:

 • Waar de lening voor wordt gebruikt
 • Waar het bedrijf zich mee bezig houdt
 • Waarom het veilig is om te investeren in de onderneming

Zakelijk geld lenen begint dus bij de financieringsaanvraag. De bank beoordeelt deze aanvraag en zal op basis van de gegevens de aanvraag wel of niet goedkeuren. Een goede voorbereiding vergroot de kans op goedkeuring.

Financieringsaanvraag voorbereiden

Voor het vergelijken en aanvragen van een bedrijfslening is het raadzaam om na te gaan wat er nodig is en waarom. Het aanbod van kredietverstrekkers is groot. Door vooraf te bepalen wat voor soort zakelijke lening wenselijk is, wordt gericht zoeken makkelijker. Bovendien wil de bank ook graag weten waarom de zakelijke lening nodig is en wat er met het geld gaat gebeuren.

Zie een zakelijke lening als een product op maat. Denk hier goed over na en stel een plan op. Dit kan aan de hand van de volgende 10 vragen:

 1. Is de lening echt nodig?
 2. Welk bedrag wil ik lenen?
 3. Wat mag de lening kosten?
 4. Waar wil ik geld voor lenen?
 5. Hoe hoog mag de rente zijn?
 6. Hoe staat het bedrijf ervoor?
 7. Hoe ga ik de aflossing betalen?
 8. Wanneer heb ik het geld nodig?
 9. Kan ik de lening binnen de looptijd aflossen?
 10. Binnen hoeveel tijd kan ik de lening aflossen?

Zakelijk geld lenen, waarop letten?

Goedkoop geld lenen is fijn. Zo blijven de kosten laag. Toch is de rente niet het enige wat telt. Er zijn nog een aantal andere belangrijke zaken om op te letten tijdens het vergelijken.

Geld lenen kan op verschillende manieren. Ook zakelijk. Elke aanbieder hanteert eigen voorwaarden en regels. De kenmerken van zakelijk geld lopen daarom sterk uiteen. Om goed te kunnen vergelijken, is het raadzaam van tevoren goed te bedenken wat het bedrijf nodig heeft. Zo blijft er aan aanbod over, dat vergeleken kan worden.

Rente en kosten

Het rentepercentage wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel van de onderneming. Dit houdt in dat de bank pas een rente kan geven zodra de benodigde gegevens binnen zijn. Het is daarom aan te raden om een aantal vrijblijvende offertes op te vragen. Zo wordt duidelijk wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.

De rente hangt af van de hoogte van de financiering, de looptijd, de aflossing en het risico. Gepubliceerde rentes zijn daarom geen garantie. Het berekende rentepercentage staat in de offerte van de kredietverstrekker.

Looptijd van de lening

De looptijd bepaalt in hoeveel tijd de lening volledig afgelost moet worden. Deze periode varieert van een aantal maanden tot meer dan 20 jaar. Een behoorlijk verschil dus. Leningen met een korte looptijd hebben vaak een hoger rentepercentage. Toch is een lange looptijd niet altijd voordelig.

Het is belangrijk dat de looptijd van de lening past bij de levensduur van de investering.

Aflossen

Een zakelijke lening wordt in termijnen afgelost. Dit houdt in dat elke maand een vast bedrag terugbetaald wordt: de aflossing plus de rente.

Hoe hoog het maandbedrag is, hangt af van het leenbedrag en de looptijd. Naarmate er meer wordt afgelost, wordt de openstaande lening ook minder en moet er maandelijks minder worden betaald.

Voorwaarden

Iedere kredietverstrekker hanteert voorwaarden voor zakelijke leningen. Dit houdt in dat niet zomaar iedereen zakelijk geld krijgt uitgeleend. Voor de bank is het belangrijk dat de lening terugbetaald wordt. Of met andere woorden: is er voldoende cashflow beschikbaar om elke maand het termijnbedrag te voldoen?  

Wie bijvoorbeeld € 50.000 leent tegen een rente van 4,5% met een looptijd van 5 jaar, moet elke maand een vast bedrag van € 932 betalen. In dit geval moet worden aangetoond dat dit maandbedrag de komende 5 jaar betaald kan worden.

Veel aanbieders hebben daarom als voorwaarden:

 • De ondernemer is 1 jaar of langer in business
 • De jaaromzet is minimaal € 50.000

Toch zijn er ook aanbieders die minder strakke voorwaarden hebben. Let daarom tijdens het vergelijken van een zakelijke lening goed op de voorwaarden.

Goedkoopste zakelijke lening, welke is dat?

De kosten van een zakelijke lening hangen vooral af van de rente. Hoe hoger de rente, hoe duurder de lening. Toch is het lastig te zeggen wat precies de goedkoopste zakelijke lening is. Dat komt omdat dit voor iedere ondernemer anders is. De bank bepaalt op basis van de bedrijfsgegevens het risicoprofiel. Hoe meer risico de bank loopt, hoe hoger de rente om dit te compenseren.

Zakelijk geld lenen bij de bank heet externe financiering. Het geld komt van buitenaf. En dat brengt altijd kosten met zich mee. Daarom is het handig eerst te kijken of externe financiering daadwerkelijk nodig is. Misschien is er binnen het bedrijf financiële ruimte te vinden. Of kan er gebruik worden gemaakt van subsidies en regelingen. Hiermee kan de externe financieringsbehoefte worden verlaagd.

Laagste rente vergelijken

Wanneer een zakelijke lening de beste opties is, helpt vergelijken bij het vinden van de laagste rente. Hierbij is het van belang rekening te houden met:

 • Het soort investering
 • De looptijd van de lening
 • De situatie van het bedrijf
 • De hoogte van het leenbedrag

Zakelijk geld lenen vergelijken 2023

Een zakelijke lening afsluiten gebeurt niet elke dag. Bovendien is zakelijk geld lenen anders dan bijvoorbeeld een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Het rentepercentage hangt van veel factoren af en is niet voor iedereen hetzelfde.

Of iemand een zakelijke lening krijgt en wat de precieze kosten hiervan zijn, wordt pas duidelijk na het aanvragen van een offerte. Dat maakt een zakelijke lening vergelijken lastig.

Om toch een idee te geven van de verschillen, staan een aantal belangrijke kenmerken van populaire aanbieders van zakelijke leningen in onderstaande tabel.

RenteMinimale looptijdMaximale looptijdMinimaal bedragMaximaal bedragMinimale omzetAfsluitprovisieActief als ondernemer
SwishFundVanaf 1,0% per maand3 maanden12 maanden€3.000€1.000.000€50.000Ja1 jaar
Pin Voorschot1,75% – 2,5% per maand3 maanden1 jaar€2.000€50.000
BridgeFundVanaf 0,7% per maand6 maanden2 jaar€5.000€250.000€50.0001 jaar
Yeaz!1,5% – 2,38% per maand1 maandVariabel€1.000€50.0001 jaar
Rabobank Zakelijke Lening1,0% – 12,5% per maandMaatwerkMaatwerk€5.000€1.000.000
FlorynOp aanvraag1 jaar5 jaar€10.000€3.000.000€100.000Ja6 maanden
New105,2% – 12,0% per jaar3 maanden5 jaar€20.000€1.000.000€50.000Ja15 maanden
Voordegroei6,0% – 10,0%6 maanden7 jaar€250.000€1.000.0001,5% van het leenbedrag excl. btw2 jaar
Qredits1,2% – 9,95%1 jaar10 jaar€1.000€250.0001,5% van het leenbedrag met een maximum van €2.0001 maand
CapitalBoxOp aanvraag1 maand3 jaar€2.000€350.000€50.0002,95% van het leenbedrag1 jaar
KredietVooruit.nlOp aanvraag3 maanden6 maanden€3.000€250.000€50.0001 jaar
QeldOp aanvraag6 maanden18 maanden€1.000€200.000
FundrOp aanvraag2 jaar5 jaar€5.000€1.000.000€350 – €2.0001 jaar
ING Zakelijke LeningTe berekenen op de websiteMaatwerkMaatwerk€5.000
Tabel 2: Aanbieders Zakelijke Leningen
Laatst gecontroleerd op 15 november 2023

Zakelijke lening vergelijken

Wanneer duidelijk is welke financieringsvorm het meest passend is, kan men beginnen met een zakelijke lening vergelijken. Een kredietverstrekker heeft altijd voorwaarden. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, kan geen zakelijk geld lenen. Bij een zakelijke lening vergelijken is het van belang naar de volgende punten te kijken:

 • Minimale omzet
 • Te lenen bedrag
 • Looptijd van de lening
 • Werkwijze bij het aanvragen
 • Rente voor de zakelijke lening
 • Aantal jaren actief als ondernemer
 • Eenmalige kosten voor het afsluiten van de lening

Voldoet de ondernemer aan alle eisen? Dan kan de financieringsaanvraag ingediend worden.

Een zakelijke lening afsluiten, hoe werkt dat?

Niet iedereen die een zakelijke lening aanvraagt, krijgt het geld ook. De kredietverstrekker hanteert voorwaarden. Zakelijk geld lenen begint bij de aanvraag. Hoe de aanvraag er precies uitziet, verschilt per bank of kredietverstrekker. Zo wordt er gevraagd hoeveel geld iemand wil lenen en waarom.

Voor de bank is het belangrijk dat de lening wordt terugbetaald. Het risico op niet terugbetalen schat de bank in door middel van een risicoprofiel. Oftewel: hoe groot is het risico dat de ondernemer het geleende geld niet kan terugbetalen. Vindt de bank het risico te groot? Dan wordt de financieringsaanvraag afgekeurd.

Welke gegevens zijn nodig?

Om het risicoprofiel te bepalen, heeft de bank gegevens van de ondernemer en het bedrijf nodig. De bank bepaalt welke documenten zij hiervoor nodig hebben. Sommigen vragen om minimale gegevens, zoals het aanvraagformulier en enkele bankafschriften van de zakelijke bankrekening, terwijl anderen om meer documenten vragen.

Bekijk per aanbieder welke gegevens er nodig zijn. Zorg er bovendien voor dat de administratie actueel en bijwerkt is. Dit versnelt het aanvraagproces.

Binnen hoeveel tijd staat het geld op de rekening?

De bank beoordeelt de financieringsaanvraag. Wordt deze goedgekeurd? Dan stuurt de bank een offerte. Lees de voorwaarden goed door en als alles goed is, kan de offerte ondertekend worden.

Zodra beide partijen akkoord zijn en het dossier compleet is, krijgt de ondernemer zijn zakelijke lening. Maar dit betekent niet dat het geld ook direct op de bankrekening staat.

De ene aanbieder kan binnen 24 uur uitsluitsel geven over de mogelijkheden. Terwijl een andere bank er langer dan een week over doet. Dit verschil is meestal terug te zien in de kosten. Leningen met een korte looptijd en een snelle beoordeling hebben vaak een hoger rentepercentage en/of hogere kosten.

Veelgestelde vragen

 • Hoe hoog is de rente?
 • Geld lenen kost geld. Er moet dus altijd méér terugbetaald worden dan het oorspronkelijk leenbedrag. Dit heet de rente. Het rentepercentage verschilt per kredietverstrekker. Ook kan de rente wijzigen. Het ene moment is de rente hoger of lager dan op het andere moment. De bank bepaalt op basis van het risicoprofiel de rente. De uiteindelijke rente is daarom pas duidelijk bij het aanvragen van een offerte.

 • Kom ik in aanmerking voor een bedrijfslening?
 • Of een ondernemer wel of niet in aanmerking komt voor een zakelijke lening wordt bepaald aan de hand van de kredietwaardigheid van het bedrijf. De kredietwaardigheid bepaalt hoe groot de kans is of de lening netjes op tijd wordt terugbetaald. Daarom is het voor financieel stabiele bedrijven makkelijker om een lening te krijgen. Banken lopen dan minder risico. In aanmerking komen voor een zakelijke lening? Dan is het belangrijk dat er voldoende cashflow beschikbaar is om de zakelijke rente en aflossing iedere maand terug te kunnen betalen.

 • Ik wil een lening voor mijn bedrijf aanvragen aanvragen. Welke documenten zijn er nodig?
 • Dat verschilt per kredietverstrekker. Het is handig alle voorwaarden te vergelijken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de ene aanbieder minder strenge eisen stelt dan een ander. De kredietverstrekker heeft gegevens nodig om het risicoprofiel te bepalen. En zij vragen om de gegevens die zij daarbij nodig achten. Welke documenten dat precies zijn, verschilt per aanbieder.

 • Welke alternatieven zijn er voor zakelijk geld lenen?
 • Zakelijk geld lenen kan op verschillende manieren. Is een normale zakelijke lening aanvragen niet geschikt? Dan kan er gekozen worden voor een zakelijk krediet. Deze leenvorm geeft meer flexibiliteit om geld op te nemen wanneer het nodig is. Dit is vooral handig bij een tijdelijk geldtekort. Het rentepercentage is daarentegen vaak wel hoger. Daarnaast kunnen bedrijfsmiddelen gefinancierd worden door middel van leasing. Is er sprake van een cashflowtekort? In dat geval kan er gekozen worden voor factoring.

 • Kan ik boetevrij extra aflossen?
 • Een zakelijke lening wordt afgelost in termijnen. Elke maand wordt het termijnbedrag terugbetaald. Net zolang totdat de volledige lening is afgelost. Het kan zo zijn dat de ondernemer extra af wil lossen om sneller van de lening af te zijn. Hierdoor loopt de bank rente-inkomsten mis. Om dit te compenseren kan de bank een boete rekenen. Maar dat doen niet alle aanbieders. Het verschilt dus per aanbieder of en hoeveel er boetevrij extra afgelost kan worden.

 • Waar kijkt de bank naar bij de beoordeling van een kredietaanvraag?
 • De bank wil weten of de ondernemer aan de totale betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarom kijkt een kredietverstrekker naar de ondernemer zelf, de onderneming, bepaalde zekerheden, hoe het bedrijf het financieel doet en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Daarnaast beoordeelt de bank of de kredietbehoefte matcht met het doel van de investering en wat de ontwikkelingen in de branche en/of regio zijn.

  Recensent:
  Gecontroleerd door: