Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Mijn bank is failliet verklaard: wat nu?

Laatst bijgewerkt op: 20 februari 2024
Milou Ros Auteur:

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 3 minuten

Hoewel dit niet vaak of snel gebeurd, kunnen banken failliet gaan. Dit gebeurde in 2023 met Credit Suisse in Zwitserland en in Amerika vielen maar liefst drie banken om: Silicon Valley Bank, Signature Bank en First Republic Bank. In 2022 werd ook in Nederland een bank failliet verklaard: Amsterdam Trade Bank (ATB), een tak van de Russische Alfa-Bank. Wanneer een bank failliet gaat, raken klanten logischerwijs in paniek. Want wat gebeurt er met het geld dat op hun rekeningen staat?

Geld wordt gedekt door depositogarantiestelsel

Als een bank failliet is verklaard en deze een bankvergunning heeft, activeert De Nederlandsche Bank het Nederlandse depositogarantie. In Europa is afgesproken dat ieder land een fond opricht dat wordt gevuld door de banken zelf. Wanneer een bank omvalt, worden de tegoeden van klanten daarmee gedekt.

Op deze pagina staat weergegeven welke banken onder het Nederlandse of een Europees depositogarantiestelsel vallen. Ook staat hier een overzicht van banken zonder een bankvergunning en depositogarantiestelsel.

De Nederlandse depositogarantie houdt in dat rekeninghouders tot € 100.000 per rekeninghouder per bank zijn beschermd als een bank failliet gaat. Spaargeld of banktegoeden gaan dus niet zomaar verloren als een bank over de kop gaat. Bedragen boven deze € 100.000 vallen niet onder de garantie.

Als iemand een gezamenlijke rekening heeft, worden alle rekeninghouders tot € 100.000 beschermd. Bij twee rekeninghouders is de dekking dan maximaal € 200.000. Heeft iemand meerdere bank- of spaarrekeningen bij dezelfde bank? Dan geldt het maximum van € 100.000 voor al deze rekening bij elkaar. Om te voorkomen dat geld verloren gaat, kunnen klanten hun geld spreiden over meerdere banken. De depositogarantie geldt dan per bank, waardoor de klant z’n geld behoudt in het geval één van deze banken failliet gaat.

Een klant kan ook in aanmerking komen voor een aanvullende garantie. Dit komt voor in situaties waarin er door de koop of verkoop van een eigen woning tijdelijk meer geld wordt aangehouden op de rekening(en). De grens voor deze extra garantie ligt op € 500.000 tot drie maanden na de storting.

Hoe ontvang ik het geld?

Wanneer een bank failliet gaat, gaat er een proces van start om het geld van de klant te kunnen vergoeden. Dit proces verloopt als volgt:

  1. Allereerst ontvangen klanten een brief van DNB met informatie over de stappen die ze moeten ondernemen om hun gedekte geld te ontvangen.
  2. De klant moet een andere bankrekening kunnen aanleveren. Als deze er niet is, moet de klant een nieuwe bankrekening openen.
  3. Binnen zeven dag opent DNB een website waarop klanten kunnen inloggen met hun DigiD. Op de website staat overzichtelijk weergegeven hoeveel geld er op alle bankrekening staat.
  4. De klant dient het nieuwe of alternatieve rekeningnummer in te vullen en dit te ondertekenen met zijn DigiD. Daarna kan het totale gedekte bedrag in één keer worden overgemaakt.
  5. Het geld staat binnen enkele werkdagen op de opgegeven bankrekening.

Klanten dienen binnen maximaal zeven werkdagen na het faillissement van de bank weer over het geld te kunnen beschikken. Dit is wettelijk vastgesteld.

Garantie door beleggerscompensatiestelsel

Het kan zijn dat een bank naast bankproducten ook beleggingsproducten aanbiedt. Deze producten vallen niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel. Voor financiële instrumenten en geld op een beleggingsrekening is er het beleggerscompensatiestelsel. Dit garantiestelsel dekt maximaal € 20.000 per persoon als de beleggingsonderneming failliet is.

Als de omgevallen bank ook een vergunning heeft voor het verlenen van beleggingsdiensten, wordt na het faillissement ook de beleggerscompensatie geactiveerd. Onder bepaalde voorwaarden worden tegoeden van beleggers dan tot € 20.000 per persoon gedekt.

Kan ook mijn bank failliet gaan?

In 2023 bleek door de reeks aan faillissementen dat banken wel degelijk kunnen omvallen. Gelukkig gebeurt dit niet vaak. Vóór Amsterdam Trade Bank ging in 2009 voor het laatst een bank failliet. Het ging toen om DSB Bank, die omviel door een bankrun. Een bankrun houdt in dat rekeninghouders in paniek raken en massaal hun geld van de bankrekening halen.

Ook mismanagement en reputatieschade kunnen tot een faillissement leiden. Faillissementen van banken kunnen dus verschillende oorzaken hebben, maar een grootbank zal niet snel omvallen. Mocht een bank toch failliet gaan, worden de tegoeden van klanten in ieder geval wel tot € 100.000 gedekt als de bank een vergunning heeft en onder het depositogarantiestelsel valt.

Bron: De Nederlandsche Bank

Meer weten over?

Freedom24