Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Beleggerscompensatie: zijn mijn beleggingen veilig?

Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 3 minuten

Beleggen gaat gepaard met risico’s. De waarde van een belegging kan op en neer gaan. Er is geen garantie op succes en rendement. Sterker nog: beleggen kan tot verlies leiden. Dat is echter niet het enige. Bij de bank of beleggingsonderneming zelf kan ook wat misgaan. Deze partij kan bijvoorbeeld failliet gaan. In dat geval is er de Beleggerscompensatie. Dit is een garantiestelsel voor beleggers, waarmee onder specifieke voorwaarden tot maximaal € 20.000 aan beleggingen wordt gedekt.

Bescherming voor beleggers

Als een bank failliet gaat, treedt het depositogarantiestelsel in werking. Klanten krijgen hierdoor banktegoeden tot € 100.000 per bank vergoed. Maar niet alle bankproducten vallen onder deze garantie. Zo is geld belegd in financiële instrumenten uitgesloten. Gelukkig betekent dit niet dat beleggers zomaar hun geld kwijt kunnen raken.

Een bank of beleggingsonderneming moet haar klanten allereerst beschermen. Door middel van onder meer vermogensscheiding wordt hiervoor gezorgd. Vermogensscheiding houdt in dat het belegd vermogen van alle beleggers wordt gescheiden van het eigen vermogen van de onderneming. Zo staan de beleggingen van klanten veilig in een apart potje, mocht er onverhoopt wat misgaan.

Het kan echter voorkomen dat beleggers worden meegesleurd in het faillissement van de bank of beleggingsonderneming. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het belegd vermogen niet genoeg is afgescheiden. Dankzij de Beleggerscompensatie zijn beleggers dan alsnog beschermd. Deze garantieregeling garandeert dat beleggers worden gecompenseerd voor hun verlies als het verlies komt door een fout of gebeurtenis bij de bank of beleggingsonderneming zelf.

De Beleggerscompensatie biedt een dekking van maximaal € 20.000 per persoon per onderneming. Wie samen met de partner een beleggingsrekening heeft, krijgt samen maximaal € 40.000 terug in het geval de instelling bijvoorbeeld failliet is verklaard, fraude heeft gepleegd of aan mismanagement heeft gedaan.

De Beleggerscompensatie beschermt enkel beleggingen bij ondernemingen die een vergunning hebben gekregen om beleggingsdiensten te verlenen. Wie geen vergunning heeft, valt niet onder het beleggerscompensatiestelsel. Ondernemingen die enkel beleggingsadvies mogen geven zijn uitgesloten van de Beleggerscompensatie. Ook worden niet alle soorten beleggingen beschermd. Onder de dekking vallen financiële instrumenten en geld, maar bijvoorbeeld geen cryptovaluta’s.

De Nederlandse Beleggerscompensatie

In Nederland geldt de Nederlandse Beleggerscompensatie. Dit compensatiestelsel geldt voor beleggingen via een Nederlandse financiële onderneming, zoals een bank, beleggingsonderneming of een beheerder van beleggingsinstellingen die ook individuele vermogens mag beheren.

Alle Nederlandse banken en beleggingsondernemingen met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) of de AFM vallen onder deze regeling. Controleer altijd goed of de financiële onderneming een vergunning heeft. Dat kan gecontroleerd worden via de website van DNB of de AFM.

Beleggerscompensatie in het buitenland

Nederlanders kunnen ook beleggen in andere landen. Als iemand belegt bij een financiële onderneming met een hoofdkantoor in een ander land, is de Beleggerscompensatie van het land waar het hoofdkantoor is gevestigd van toepassing.

De Beleggerscompensatie tot € 20.000 geldt in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER), bestaande uit de EU-landen, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Sommige landen bieden een hogere compensatie. Als men belegt bij een bank of beleggingsonderneming met een hoofdkantoor in een land buiten de EER, is er vaak een andere regeling van toepassing. Het kan ook zijn dat de instelling aanvullend meedoet aan de Nederlandse Beleggerscompensatie.

Voordat iemand gaat beleggen in het buitenland, is het goed om te controleren of de instelling een vergunning heeft en welke Beleggerscompensatie van toepassing is.

Geen compensatie voor koersverlies

Dankzij de Beleggerscompensatie zijn beleggers dus beschermd in het geval er iets ernstig misgaat bij de bank of beleggingsonderneming. Hierbij kan gedacht worden aan een faillissement, fraude of mismanagement. Deze garantie dekt echt niet de risico’s van het beleggen zelf.

koersverlies

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Beleggers maken kans op winst en kans op verlies. Het is mogelijk om een mooi rendement te behalen, maar iemand kan ook (een deel van) de inleg verliezen. Beleggingen kunnen bijvoorbeeld minder waard worden. We spreken dan van koersverlies. Zulke verliezen vallen niet onder de Beleggerscompensatie, maar zijn altijd voor eigen rekening.

Wie wil beginnen met beleggen doet er goed aan zich te verdiepen in alle opties en de bijbehorende risico’s. Zo zijn er verschillende manieren om te beleggen, zoals zelf beleggen en beheerd beleggen. Er bestaan vele soorten beleggingsproducten. De mate van het risico verschilt per belegging. Over het algemeen geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico.

Bedenk altijd van tevoren of beleggen past bij de persoonlijke financiële situatie en of de eventuele verliezen acceptabel zijn. Het is in ieder geval wel goed om te weten dat beleggingen dus beschermd zijn tot € 20.000 mocht er wat misgaan bij de bank of beleggingsonderneming zelf.

Bron: De Nederlandsche Bank

Meer weten over?

Freedom24