Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Klantonderzoek door de bank

Laatst bijgewerkt op: 20 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten

Steeds meer klanten krijgen ermee te maken: know your customer-onderzoeken van de bank. In de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) staat dat banken verplicht zijn om te weten wie hun klanten zijn. Ze moeten maatregelen nemen om criminele transacties, zoals witwassen via bankrekeningen, op te sporen en tegen te gaan. Zo dragen banken bij aan een veilig en stabiel financieel stelsel.

Deze zogeheten klantonderzoeken kosten geld. Doordat criminelen steeds betere technieken gebruiken, niet alles kan worden geautomatiseerd en er strengere wet- en regelgeving is, kijken banken kritischer naar hun klanten. Dat gaat gepaard met de inzet van meer medewerkers en een stijging van de intensiviteit van dit soort onderzoeken. Om dit te bekostigen, worden er kosten doorberekend aan zakelijke klanten.

Waarom doet de bank onderzoek?

Met een klantonderzoek wil de bank financiële criminaliteit, zoals fraude, corruptie, witwassen en de financiering van terrorisme, voorkomen. Dit doet de bank door te onderzoeken wie de klant is en wie er achter de klant zit. Ook stelt de bank vragen rondom het rekeninggebruik, zoals het doel van de geldstromen. Op deze manier krijgen banken een poortwachtersfunctie om het voor criminelen en terroristische organisaties zo moeilijk mogelijk maken.

Hoe werkt klantonderzoek?

Soms stelt de bank enkele vragen om vast te stellen wie de klant is. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het openen van een nieuwe bankrekening. Soms wordt er uitgebreider onderzoek gedaan naar de geldstromen van een klant. Dit onderzoek kan soms zelfs weken of maanden duren. Voor zakelijke klanten telt bovendien de rechtsvorm mee. Bij sommige ondernemingsvormen kost het onderzoek meer tijd. Daarom betaalt de ene ondernemer een hogere bijdrage dan de andere.

Een bank heeft het recht om een informatieverzoek te doen. Klanten zijn daardoor verplicht om mee te werken aan het klantonderzoek en de gevraagde informatie te verstrekken. Wel moet de bank duidelijk aangeven waarvoor deze informatie nodig is. Werkt een klant niet mee? Dan mag de bank de bankrekening opzeggen.

Kosten klantonderzoek voor zakelijke klanten

De kosten van de klantonderzoeken door de bank worden deels doorberekend aan de klanten. Bij particuliere klanten worden geen extra kosten in rekening gebracht. Ondernemers daarentegen moet wel een extra bedrag betalen. Iedere klant met een zakelijke betaal– en/of spaarrekening betaalt een vaste maandelijkse bijdrage. Hoe hoog het bedrag is, hangt af van de rechtsvorm van de organisatie of onderneming.

Hieronder staat een overzicht van de kosten die banken rekenen voor klantonderzoek:

Eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) en maatschapVereniging en stichtingBesloten vennootschap (bv), commanditaire vennootschap (cv) en coöperatieNaamloze vennootschap (nv)Buitenlandse ondernemingsvormOverige rechtsvormenKerkgenootschap
ABN AMRO€0,00€3,00€6,50€20,00€20,00€6,50€6,50
ING€0,00€8,50€8,50€20,00€8,50€8,50€8,50
Rabobank€0,00€3,00€8,00€24,00€24,00€8,00€8,00
ASN Bank€1,50€3,00€5,00€7,50€7,50
RegioBank€1,50€3,00€5,00€7,50€7,50
SNS Bank€1,50€3,00€5,00€7,50€7,50
Laatst gecontroleerd op 20 februari 2024

De tarieven gelden per onderneming en dus niet per bankrekening. Stel: een klant heeft één zakelijke rekening op naam van één eenmanszaak. Dan betaalt hij € 0,00. Heeft hij in plaats van één eenmanszaak vier bv’s op zijn naam staan? Dan betaalt hij vier keer het tarief voor bv’s.

Meer weten over?

Freedom24