Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Geld vastzetten of niet?

Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 3 minuten

Sparen kan op verschillende manieren. Eén daarvan is het vastzetten van het spaargeld op een spaardeposito. Het geld staat dan een bepaalde periode vast, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. Tijdens deze periode is er geen toegang tot het geld. Maar het rendement is vaak wel hoger. Of geld vastzetten wel of geen goed idee is, hangt af van meerdere factoren. Het spaargeld moet een langere tijd niet nodig zijn, want het staat vast. Ook speelt de hoogte van de rente mee. In dit artikel benoemen we de belangrijkste voor- en nadelen van geld vastzetten.

Spaargeld is niet beschikbaar

Een spaardeposito heeft een vaste looptijd. Zodra het spaargeld vaststaat, is het niet meer mogelijk om dit geld zomaar even op te nemen. Pas als de looptijd voorbij is, komt het spaargeld vrij. Het is daarom belangrijk dat er genoeg financiële ruimte is om het geld zolang te missen. Is dat niet het geval? Dan kan dit problemen geven.

Soms kan het spaargeld wel voortijding opgenomen worden. Dat hangt af van de voorwaarden van de bank, maar is niet zonder gevolgen. Meestal volgt er een boete of vervalt de opgebouwde rente.

Rendement of flexibiliteit

Geld vastzetten is niet flexibel. Het geld zomaar even opnemen kan niet. Ook bijstorten is vaak niet mogelijk. Deze spaarvorm heeft beperkende voorwaarden. Een gewone vrij opneembare spaarrekening heeft die voorwaarden niet. Een gewone spaarrekening is juist heel flexibel: het geld kan op elk moment van de dag worden opgenomen.

Maar die beperkende voorwaarden leveren wel een hogere rente op. De spaarrente op een spaardeposito is hoger dan op een gewone spaarrekening. De keuze tussen geld wel of niet vastzetten, is daarmee een afweging tussen flexibiliteit en rendement.

Geld vastzetten tegen de hoogste rente

Een spaardeposito heeft een vaste rente. Dat wil zeggen dat de rente niet verandert tijdens de looptijd. Dat kan prettig zijn, want zo is vooraf duidelijk wat het rendement op het spaargeld is. Zo’n vaste rente is ook voordelig als de spaarrente hoog staat of als deze – naar verwachting – binnenkort gaat dalen. De vaste rente is in dat geval hoger dan de actuele rente, waardoor het spaargeld meer oplevert.

De tabel hieronder toont aan wat het vastzetten van spaargeld tegen een hoge rente kan opleveren. In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een jaarlijkse rente van 3,0% en rente-op-rente.

SpaarjaarStartsaldoOntvangen rente
1€10.000€300
2€10.300€309
3€10.609€318,27
4€10.927,27€327,82
5€11.255,09€337,65
6€11.592,74€347,28
7€11.940,52€358,22
8€12.298,74€368,96
9€12.667,70€380,03
10€13.047,73€391,43
Eindsaldo na 10 jaar€13.439,16

Een spaarrente van 3,0% levert in 10 jaar tijd dus een aantrekkelijk bedrag op. Dat is vooral interessant als de variabele rente tussentijds is gedaald. Maar als de actuele rentes verder stijgen, stijgt de vaste rente niet mee. Dan staat het spaargeld misschien niet meer vast tegen de hoogste spaarrente en levert sparen op een spaardeposito juist minder geld op.

Waarom geld vastzetten?

Geld vastzetten kan een goede keuze zijn als men bijvoorbeeld wil sparen voor een specifiek spaardoel op de lange termijn. Denk aan een extra spaarpotje voor het pensioen, een verbouwing of een dure studie voor het kind. Zolang het geld vaststaat, kan het niet gebruikt worden voor iets anders. Dat is een mooie stok achter de deur.

Het spaargeld een tijdje vastzetten kan ook zonder spaardoel. Als het geld makkelijk gemist kan worden, levert geld vastzetten een hoger rendement op dan een gewone spaarrekening. Bovendien is geld vastzetten veilig: bij een faillissement van de bank is spaargeld tot € 100.000 gedekt, ook als het vaststaat. Daarvoor moet een bank wel onder het depositogarantiestelsel vallen.

Is geld vastzetten slim?

Spaargeld vastzetten heeft voor- en nadelen. Het levert doorgaans een hoger rendement op. Maar alleen als het geld de hele looptijd vaststaat en de rentes in de tussentijd niet omhoog gaan. Een vaste rente stijgt namelijk niet mee met de actuele marktrente.

Het geld moet dus een langere tijd gemist kunnen worden. Een financiële buffer zorgt ervoor dat geld vastzetten geen probleem hoeft te zijn bij onverwachte uitgaven of als het geld plotseling nodig is.

Vergeet bovendien niet dat iedere bank voorwaarden hanteert. Het is belangrijk daarvan op de hoogte te zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een minimale inleg, boetes voor vroegtijdig geld opnemen en de verschillende termijnen om het geld vast te zetten. Een spaardeposito vergelijken geeft inzicht in alle opties, waardoor er een geschikte keuze kan worden gemaakt.

Meer weten over?