Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Is een buitenlandse bank wel veilig?

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 3 minuten

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een buitenlandse bankrekening. Sparen in het buitenland levert een relatief hoge rente op waar veel Nederlandse banken niet tegenop kunnen. Dit vinden veel mensen al snel interessant. Ook met de betaalpakketten kunnen deze banken zich op verschillende vlakken onderscheiden van hun Nederlandse concurrenten. Maar is een buitenlandse bank wel veilig?

Hoe veilig is een buitenlandse bank?

Geld op Nederlandse bank- en spaarrekeningen wordt gedekt door het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit houdt in dat tot € 100.000 per rekeninghouder per bank gegarandeerd gedekt is als een bank failliet gaat. Buitenlandse banken die actief zijn op de Nederlandse markt vallen niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, maar onder het garantiestelsel van het land van herkomst, zolang de bank een geldige bankvergunning heeft.

Een rekening openen bij een buitenlandse bank? Controleer altijd of en welke vergunning de bank heeft. Dat kan via deze link. Controleer ook onder welk depositogarantiestelsel de bank valt.

Binnen de Europese Unie (EU) geldt de afspraak dat geld per rekeninghouder per bank beschermd is tot € 100.000 of een gelijkwaardig bedrag in de eigen valuta. Banken met een geldige bankvergunning binnen de EU bieden dus een gelijkwaardige bescherming aan hun klanten. Banken buiten de EU hanteren andere voorwaarden. Bovendien is het geld op deze bankrekeningen onderhevig aan wisselkoersen. Sparen op zo’n spaarrekening kan dan minder voordelig uitpakken dan in eerste instantie werd gedacht. Het is goed daar rekening mee te houden.

Verschillende scenario’s voor buitenlandse banken

Of en onder welk depositogarantiestelsel een bank valt, hangt af van de manier waarop de bank actief is in Nederland. Er zijn twee scenario’s.

  • De buitenlandse bank is actief op de Nederlandse markt via een dochteronderneming. De dochteronderneming heeft in dat geval een Nederlandse bankvergunning en valt daarom onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.
  • De buitenlandse bank heeft geen dochteronderneming, maar opereert in Nederland via een bijkantoor of rechtstreeks via een grensoverschrijdende dienst. In deze situatie is het depositogarantiestelsel van het land van herkomst van toepassing.
  • De buitenlandse bank is in Nederland actief via een internationaal spaarplatform. Meestal gaat het om een grensoverschrijdende dienst. Op het spaarplatform staat aangegeven tot welke depositogarantiestelsel de betreffende bank hoort. Partnerbanken van spaarplatform Raisin hanteren het depositogarantiestelsel van het land van herkomst.

Hoe is het geld beschermd?

Een bank uit een EU-land valt dus onder een depositogarantiestelsel dat vergelijkbaar is met dat van Nederland. Klanten krijgen banktegoeden tot € 100.000 gegarandeerd terug in het geval de bank omvalt.

Wanneer een Nederlandse bank failliet is verklaard, regelt De Nederlandsche Bank (DNB) dat klanten hun geld terugkrijgen. Hiervoor geldt een uitkeringstermijn van tien werkdagen. Als iemand klant is van een buitenlandse bank met een bijkantoor in Nederland, kan het langer duren voor het geld wordt overgemaakt. De DNB is in dit geval nog wel verantwoordelijk voor de uitbetaling, maar doet dit in opdracht van het buitenlandse depositogarantiestelsel. Dit garantiestelsel bepaalt wie welke vergoeding krijgt.

Als iemand klant is van een buitenlandse bank die in Nederland actief is via een grensoverschrijdende dienst, verloopt de uitbetaling volledig via het depositogarantiestelsel van het land van herkomst. Ook als iemand via een spaarplatform een spaarrekening heeft geopend, verloopt de uitbetaling geheel via het depositogarantiestelsel van het land waar de bank is gevestigd.

Door het Europese depositogarantiestelsel zijn klanten er dus van verzekerd dat ze hun geld terugkrijgen in het geval de bank omvalt. Mits de buitenlandse bank een geldige bankvergunning heeft natuurlijk. De wijze waarop en de uitkeringstermijn kunnen wel afwijken van de Nederlandse procedure.

Sparen in het buitenland

Dat veel buitenlandse banken vaak een hogere spaarrente kunnen aanbieden dan de Nederlandse grootbanken als ABN AMRO, ING en Rabobank komt doordat ze vaak minder kosten maken. Veel van deze banken opereren namelijk geheel online. Dit zijn de zogeheten internetbanken. Dankzij deze lagere kosten kunnen deze banken een hogere spaarrente bieden.

Daarnaast is er meer concurrentie op buitenlandse spaarmarkten. Om spaargeld aan te trekken en klanten te lokken, bieden deze buitenlandse banken daarom meer rente dan Nederlandse banken. Doordat de grenzen voor het betalingsverkeer steeds verder verdwijnen, is het voor mensen uit andere landen ook steeds eenvoudiger om naar een buitenlandse bank over te stappen.

Wie overweegt een bankrekening bij een buitenlandse bank te openen, doet er goed aan om te controleren of en onder welk garantiestelsel de bank valt. Op deze manier is een buitenlandse bank veilig voor gebruik.

Bron: De Nederlandsche Bank

Meer weten over?