Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

ASN Studentenrekening

27 juni 2023

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik rood staan op mijn ASN Studentenrekening?

Het is met de ASN Studentenrekening mogelijk om rood te staan tot maximaal € 250 per maand. De eerste drie dagen hoeft er geen rente te worden betaald. Daarna moet het normale tarief worden betaald. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet de student eerst een aanvraag indienen bij ASN.

Hoe kan ik de rekening openen?

De ASN Studentenrekening is eenvoudig aan te vragen via de website van de bank. Daarvoor is een geldig identiteitsbewijs nodig. Het openen van een ASN Studentenrekening is bij onderbewindstelling of curatele niet mogelijk.

Valt de ASN Studentenrekening onder het depositogarantiestelsel?

Ja, alle bankrekeningen van ASN vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel, doordat de bank gezamenlijk met andere dochterbanken van De Volksbank een Nederlandse bankvergunning heeft. Hierdoor zijn studenten bij faillissement van de bank gedekt tot € 100.000 per rekeninghouder per bank.