Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Wat levert meer op: wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse rente?

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2024
Milou Ros Auteur:

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 2 minuten

In tijden met positieve rente ontvangen spaarders rente op het tegoed dat ze op hun spaarrekening hebben staan. Banken bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze deze rente op de spaarrekening storten. Sommige banken storten één keer per jaar rente op de spaarrekening, terwijl andere banken ervoor kiezen dit maandelijks of misschien zelfs wekelijks te doen.

Of wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse rente meer oplevert, hangt af van of de bank aan rente-op-rente doet. Bij rente-op-rente ontvangen spaarders niet alleen rente op het spaartegoed dat ze zelf op de spaarrekening hebben gezet, maar ook op de ontvangen rente.

Als er sprake is van rente-op-rente en de rente wekelijks wordt uitbetaald, ontvangen spaarders ook wekelijks rente op de ontvangen rente. Als een bank aan rente-op-rente doet en de spaarrente op maandelijkse basis op de rekening stort, ontvangen spaarders maandelijks zowel rente over hun eigen spaartegoed als de ontvangen rente. Keert de bank één keer per jaar rente uit? Dan ontvangen spaarders bij rente-op-rente ook maar één keer per jaar rente over de ontvangen rente van het vorige jaar.

Op basis hiervan levert wekelijkse rente meer op dan maandelijkse rente en maandelijkse rente meer dan jaarlijkse rente. Wat uiteindelijk de meeste rente oplevert, hangt echter niet alleen af van hoe vaak de rente wordt uitgekeerd en of er sprake is van rente-op-rente. De hoogte van de spaarrente speelt een grote rol. Wanneer er sprake is van rente-op-rente, de rente maandelijks wordt uitgekeerd en de spaarrente net zo hoog is als bij een bank met jaarlijkse rente, levert maandelijkse rente meer op. Zie de onderstaande berekening.

Maandelijkse rente

Hieronder staat weergegeven hoeveel rente spaarders in één jaar ontvangen als een bank maandelijks rente uitkeert. Het startsaldo op 1 januari is € 10.000. De jaarlijkse rente is 1,50%. Er wordt tussentijds geen geld gestort of opgenomen.

StartdatumStartsaldoOntvangen maandelijkse rente (1,50%)
1 januari 2023€10.000€12,74
1 februari 2023€10.012,74€11,52
1 maart 2023€10.024,26€12,77
1 april 2023€10.037,03€12,37
1 mei 2023€10.049,40€12,80
1 juni 2023€10.062,20€12,41
1 juli 2023€10.074,61€12,83
1 augustus 2023€10.087,44€12,85
1 september 2023€10.100,29€12,45
1 oktober 2023€10.112,74€12,88
1 november 2023€10.125,62€12,48
1 december 2023€10.138,10€12,92
Eindresultaat na 1 jaar€10.151,02

Jaarlijkse rente

Hieronder staat weergegeven hoeveel rente spaarders in één jaar ontvangen als de bank aan het eind van de jaar rente uitkeert. Het startsaldo op 1 januari is € 10.000 en de jaarlijkse rente is 1,50%. Er worden geen tussentijdse opnames of stortingen gedaan.

StartdatumStartsaldoOntvangen jaarlijkse rente (1,50%)
1 januari 2023€10.000€150
Eindresultaat na 1 jaar€10.150

De bovenstaande berekeningen tonen aan dat maandelijkse rente meer oplevert dan jaarlijkse rente. Hoe hoger de rente, hoe groter het verschil. Als spaarders willen weten wat de meeste rente oplevert, is het goed om een berekening te maken.

Meer weten over?