Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Meerdere spaarrekeningen openen: mag dat?

Laatst bijgewerkt op: 13 februari 2024

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 3 minuten

Soms is het handig om meerdere spaarrekeningen te hebben. Bijvoorbeeld voor verschillende spaardoelen of als men niet afhankelijk wil zijn van één bank. Kan iedereen een extra spaarrekening openen? En zit er een limiet aan het aantal spaarrekeningen dat men mag hebben?

Wat is het maximum aantal (extra) spaarrekeningen?

De Belastingdienst of de wet stelt geen limiet aan het aantal bankrekeningen dat iemand mag hebben. In principe kan men dus zoveel spaarrekeningen openen als men wil, bijvoorbeeld een extra spaarrekening bij dezelfde bank. Of men opent een nieuwe spaarrekening bij verschillende banken.

Een bank kan zelf wel een limiet hebben. In de voorwaarden staat dan wat het maximum aantal spaarrekeningen per rekeninghouder is. Elke klant mag bijvoorbeeld drie spaarrekeningen hebben of maximaal één kinderspaarrekening voor een (klein)kind. Ook kan de bank een spaarrekening opheffen die te lang niet wordt gebruikt.

Het aantal spaar- en betaalrekeningen dat men mag hebben is dus onbeperkt. Maar een onbeperkt aantal spaarrekeningen openen bij dezelfde bank kan meestal niet.

Waarom meerdere spaarrekeningen of een extra spaarrekening openen?

Het hebben van meerdere spaarrekeningen kan heel handig zijn. Bijvoorbeeld als men verschillende spaardoelen heeft. Dan kan men voor elk spaardoel een andere spaarrekening gebruiken. Op een deposito spaarrekening staat spaargeld een bepaald periode vast tegen een vaak hogere spaarrente. Zo’n spaarrekening kan men bijvoorbeeld gebruiken voor een spaardoel op de lange termijn.

Spaargeld op een vrij opneembare spaarrekening is juist heel flexibel: men kan op elk gewenst moment geld opnemen of storten. Zo’n spaarrekening past beter bij een spaarpotje dat onverwachts of regelmatig nodig is.

Als men meerdere spaarrekeningen heeft, kan men per spaardoel kijken wat de beste spaarvorm is en zo het spaargeld verdelen. Daarnaast kan men meerdere spaarrekeningen gebruiken voor het spreiden van het spaargeld. Dat heeft te maken met het depositogarantiestelsel.

Hoe werkt het depositogarantiestelsel?

Als een bank onder een depositogarantiestelsel valt, zijn klanten beschermd tot € 100.000. Dat wil zeggen: mocht de bank failliet gaan, krijgt elke rekeninghouder maximaal € 100.000 terug. De meeste Nederlandse banken vallen onder de Nederlandse Depositogarantie. Buitenlandse banken hebben een eigen garantiestelsel, die vergelijkbaar is met de Nederlandse. Controleer altijd of en onder welk depositogarantiestelsel een bank valt vóór het openen van een nieuwe spaarrekening.

De bescherming van de Nederlandse Depositogarantie geldt per persoon en per bank. Heeft een klant meerdere rekeningen bij dezelfde bank? Het maximum van € 100.000 geldt dan voor alle rekeningen samen.

Het kan zijn dat een klant meer bank- en spaartegoed heeft dan die € 100.000. Staat al het geld op rekeningen van dezelfde bank? Dan is het bedrag boven die € 100.000 niet beschermd door het depositogarantiestelsel.

Voorbeeld 1

Jan heeft een spaarrekening, een spaardeposito en een betaalrekening bij bank A. Op de spaarrekening staat € 75.000, op het spaardeposito staat € 25.000 en op de betaalrekening staat € 10.000. Dat is een totaal van € 110.000.

Als bank A failliet gaat, krijgt Jan maximaal € 100.000 vergoed. Hij is dus niet volledig beschermd, want Jan krijgt € 110.000 –  € 100.000 = € 10.000 niet terug.

Voorbeeld 2

Omdat Jan niet volledig beschermd is, opent hij een nieuwe spaarrekening bij bank B. Daar stort hij € 30.000 van zijn spaargeld op.

Nu heeft Jan een spaarrekening met € 45.000, een spaardeposito met € 25.000 en een betaalrekening met € 10.000 bij bank A. Ook heeft hij een extra spaarrekening met € 30.000 bij bank B.

Het totale bank- en spaartegoed bij bank A is € 80.000 en bij bank B € 30.000. Gaat bank A failliet? Nu is Jan wel volledig beschermd, want zijn € 80.000 bij bank A valt volledig onder de garantie van € 100.000.

Sparen bij banken met één bankvergunning

Het depositogarantiestelsel geldt per bank, per rekeninghouder. De meeste banken zijn actief onder één naam met een eigen bankvergunning. Maar soms zijn meerdere banken onder één bankvergunning actief en sommige banken hebben meerdere handelsnamen.

Heeft men meerdere spaarrekeningen bij banken die onder één bankvergunning vallen? Dan is het extra opletten, want de depositogarantie ziet banken met dezelfde bankvergunning als één bank, waardoor de garantie van € 100.000 ook maar één keer geldt.

In de tabel hieronder staat welke banken een bankvergunning delen:

BankVergunninghouderDeelt vergunning met
ABN AMROABN AMROMoneyou
AchmeaAchmeaCentraal Beheer
AegonAegonKnab
ASN BankDe VolksbankSNS Bank, BLG Wonen, RegioBank
Nationale NederlandenNationale NederlandenOHRA, Delta Lloyd
RegiobankDe VolksbankASN Bank, SNS Bank, BLG Wonen
SNS BankDe VolksbankASN Bank, BLG Wonen, RegioBank
Van LanschotVan LanschotEvi van Lanschot
Bron: Register van banken (De Nederlandsche Bank)

Extra spaarrekening openen: vergelijk de spaarrente

Heeft men meerdere spaarrekening bij verschillende banken? Dan is het slim om regelmatig de spaarrente te vergelijken. Spaarrentes stijgen of dalen. Met een vergelijking ziet men welke bank op dat moment de hoogste spaarrente geeft. Zo levert een extra spaarrekening een hoger rendement op. Bovendien is een spaarrekening bij de meeste banken gratis. Houd er wel rekening mee dat teveel spaarrekeningen hebben onoverzichtelijk kan worden.

Meer weten over?