Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

SNS Jongerenrekening

1 mei 2024

Veelgestelde vragen

Hoe kan de rekening worden geopend?

Tot 18 jaar kan alleen de ouder of wettelijk vertegenwoordiger de rekening voor het kind openen. Daarna kan de rekeninghouder de Jongerenrekening zelf aanvragen. De rekening kan worden geopend via een formulier op de website van SNS. De ouder of wettelijk vertegenwoordiger hoeft hiervoor niet zelf klant te zijn bij SNS.

Wat gebeurt er als ik 25 jaar word?

Zodra de rekeninghouder 25 jaar is, zet SNS de Jongerenrekening automatisch om naar SNS Compleet, een betaalpakket met een maandelijks tarief. Het rekeningnummer en de pincode blijven dan hetzelfde. Als de jongere of student niet over wil gaan naar SNS Compleet, dient de Jongerenrekening twee maanden voor het einde te worden opgezegd via een online formulier.

Kan ik rood staan op de Jongerenrekening van SNS?

Ja, dat kan wanneer het kind 18 jaar of ouder is. Daarvoor moet eerst een aanvraag worden ingediend bij SNS. Als deze is goedgekeurd, kan de rekeninghouder maandelijks tot maximaal € 1.000 rood staan en maximaal 90 dagen lang achter elkaar. De eerste drie dagen hoeft er geen rente te worden betaald. Als men daarna nog steeds rood staat wel.