Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Veel kritiek op controleren van geldverkeer door kabinet

Laatst bijgewerkt op: 20 december 2022
Leestijd: 2 minuten
Betalingsverkeer

Het kabinet kwam eind oktober met het plan om het betalingsverkeer beter te monitoren. Ze wil transacties boven de €100 controleren. Dit moet het witwassen van geld en criminaliteit voorkomen. Er heerst alleen veel kritiek van verschillende Kamerleden en belangenorganisaties.

Veel Tweede Kamerleden zijn het niet eens met de plannen van het kabinet. Zo vind Tweede Kamerlid Mahir Alkaya van SP de plannen veel te ver gaan. Het gaat om gevoelige gegevens. ‘Ben je bereid grootschalig een sleepnet uit te zetten, grootschalig alle betalingen van mensen te monitoren om die enkele crimineel te pakken? Ik denk dat het kabinet te ver doorschiet’, aldus Mahir. Hij neemt dus voor lief dat er criminelen zullen blijven rondlopen wanneer de plannen niet worden uitgewerkt.

Persoonsgegevens

Ook privacybelangenorganisatie Privacy First is het niet eens met de plannen van het kabinet. Deze organisatie zet zich in voor de privacy van mensen. Ze vindt dat de privacy in het geding komt wanneer de wet zal worden doorgevoerd.

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens vindt de plannen onaanvaardbaar. Dit bestuursorgaan zegt dat de nieuwe wet de deur opent naar ongekende massasurveillance door banken.

De Raad van State is van mening dat niet alleen de privacy in het geding is. ‘De monitoring kan ook gaan leidden tot discriminatie en uitsluiting’. De Raad van State stemt zelfs voor om het plan van gezamenlijke monitoring van het betalingsverkeer te schrappen.

Bezwaren wegnemen

Het kabinet heeft een aantal dingen aangepast om de bezwaren van de Tweede Kamerleden en de privacy organisaties weg te nemen:

  • Betalingen onder de €100 worden niet gezamenlijk geregistreerd
  • Na 4 jaar wordt effect bekeken en plan waar nodig aangepast
  • In database geen gegevens waar banken nog niet over beschikken

Deze aanpassingen zullen ervoor moeten zorgen dat de privacy niet in het geding komt en de criminaliteit toch kan worden opgespoord.

Banken wel eens met plan

Tweede Kamerlid Alkaya wilt niet wachten op verder overleg van het kabinet. Hij heeft voorgesteld om het bedrag op te hogen naar €3000. Het kabinet zal in dat geval alle transacties boven de €3000 monitoren en alles eronder dus niet. Dit sluit volgens Alkaya aan bij een wetsvoorstel om contante betalingen te verbieden. Deze regel is ook bedoeld om witwassen te voorkomen.

De Nederlandse Vereniging van Banken hoopt niet dat het bedrag wordt verhoogd. Wanneer het bedrag omhoog gaat, blijft het voor criminelen makkelijk om geld wit te wassen, aldus Medy van der Laan.

De Tweede Kamerleden gaan in gesprek met deskundigen. In 2023 wordt waarschijnlijk duidelijk of het plan van het monitoren van het betalingsverkeer doorgaat.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *