Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Box 3-belasting voor beleggers stijgt in 2023

Laatst bijgewerkt op: 30 december 2022
Leestijd: 1 minuut
Vermogensbelasting

Het nieuwe jaar 2023 begint slecht voor beleggers. Zij gaan namelijk meer vermogensbelasting betalen. Het fictieve rendement op beleggingen stijgt naar 6,17 procent. Daarnaast stijgt het belastingtarief in Box 3 naar 32 procent. Voor spaarders is het juist wel een positieve ontwikkeling.

Belasting omhoog

In 2023 gaan beleggers veel meer vermogensbelasting betalen. Het algemene belastingtarief van box 3 stijgt jaarlijks met 1 procentpunt. In 2023 gaan beleggers dus 32 procent belasting betalen over hun fictieve winst (belastbare opbrengst). Deze stijging is overigens tot en met 2025.

Naast het algemene belastingtarief stijft het fictieve rendement ook. In 2023 wordt dit tarief 6,17 procent.

Dit betekent dus dat beleggers nóg meer gaan betalen. Zij moeten namelijk 32 procent belasting betalen over hun fictieve rendement, dat ook nog eens is gestegen.

Nieuw box-3 stelsel

Het kabinet wil in de toekomst het box-3 stelsel aanpassen. Het plan is om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord was afgesproken om het nieuwe stelsel in 2025 door te voeren. Maar na onderzoek van Capgemini wordt de doorvoering verschoven naar 2026. In dit nieuwe stelsel worden vermogensinkomsten belast op basis van het daadwerkelijk behaalde rendement.

Overbruggingswet

Op 1 januari 2023 treedt de overbruggingswet in werking. Deze wet werkt net als het oude stelsel met fictieve rendementen. Er is in dit geval geen procentuele verdeling tussen beleggen en sparen van toepassing. Het percentage is dus bepaald ongeacht de werkelijke samenstelling. Wel wordt het vermogen verdeeld in 3 categorieën. Het uitgangspunt van de heffing van box 3 is de werkelijke omvang van de categorie. Deze wet is van toepassing tot en met de invoering van het nieuwe box-3 stelsel.

Spaarders

Spaarders kunnen juist hun voordeel halen uit het nieuwe stelsel. Er wordt dan namelijk het werkelijke rendement berekend van hun spaarinkomsten. Voorheen ging de belastingdienst er vanuit dat wanneer iemand alleen spaargeld had, diegene het geld belegde. Maar dit was niet altijd het geval. Er werd namelijk ook vaak gekozen om te sparen.

Door het nieuwe stelsel wordt de inkomstenbelasting uit beleggen en sparen eerlijker. Er hoeft hierdoor namelijk niet langer meer belasting te worden betaald over fictieve rendementen die niet behaald zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *