Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Zijn banken voorbereid op klimaatproblemen? Het antwoord is nee

Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2022

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten
Zandgrond met boompje

Twee derde van de Europese banken weet niet wat de impact van het klimaat is op hun winsten. Dat komt omdat zij geen interne klimaatstresstest uitvoeren. Zo blijkt uit onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB).

Door klimaatproblemen, zoals droogte en overstromingen, kunnen banken miljarden verliezen. Toch zijn banken daar amper op voorbereid. Al jaren houden banken rekening met economische terugval, maar de ECB eist meer inspanningen van de banken om ook klimaatrisico’s te beheersen.

Banken en toezichthouders weten het niet

104 Europese banken werden door de ECB onderworpen aan de zogenaamde klimaatstresstest. Hierin staan verschillende thema’s centraal. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met een bank als de huizen waarvoor hypotheken zijn verstrekt overspoeld raken door een vloedgolf? Of als bedrijven waaraan een bank leningen heeft verstrekt te maken krijgen met strengere regels rondom het klimaat? Of als natuurbranden en overstromingen bedrijfspanden met een bedrijfshypotheek vernietigen?

Uit het onderzoek van de ECB blijkt dat banken zelf, en hun toezichthouders, het niet weten. De meeste banken hebben geen idee wat er met de bank zal gebeuren als de klimaatstress van consumenten en bedrijven hoog oploopt. En dat terwijl volgens de ECB  in het ergste scenario de krediet- en marktverliezen op de korte termijn in totaal ongeveer €70 miljard kunnen bedragen.

‘Aanzienlijke onderschatting’ van het klimaatrisico

Banken brengen al jaren scenario’s van economische neergang in kaart en bepalen daarbij hoeveel kapitaal ze voor elk scenario moeten aanhouden. Scenario’s voor de risico’s van klimaatverandering zijn er amper. De ECB noemt dit ‘een aanzienlijke onderschatting’ van het reële klimaatrisico. Desondanks noemt de ECB de klimaatstresstest een ‘gezamenlijke oefening’ en geeft geen resultaten van individuele banken. Hoe de Nederlandse grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank het doen, is daarom niet bekend.

Klimaatstresstest in de kinderschoenen

Het onderzoek van de ECB is een aanzet voor banken om tot een regelmatige, interne klimaatstresstest te komen. Van de 104 grootste Europese banken voert bijna twee derde geen interne klimaatstresstest uit op de eigen bankbalans. Bij deze banken liggen er ook (nog) geen actuele, concrete plannen op tafel.

Toch zijn er banken die wel onderzoek doen naar de invloed van klimaatverandering. Maar vaak doen zij dit op basis van gebrekkige en te algemene informatie. Bij het toekennen van leningen houdt slechts 20% van de banken rekening met een interne stresstest. Tegelijkertijd wordt bij 40% van die banken niks met de uitkomst gedaan bij het bepalen van de strategie.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *