Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Vrouwen beleggen minder door te weinig zelfvertrouwen

Laatst bijgewerkt op: 26 april 2023
Milou Ros Auteur:

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 3 minuten
Vrouw die belegt

Doordat sparen niet veel oplevert, denkt 4 op de 10 Nederlanders aan andere manieren van vermogensopbouw. Van alle mensen die nog niet beleggen, overweegt 44% dit te gaan doen. Uit onderzoek van ABN AMRO en Ipsos blijkt echter dat vrouwen deze stap minder snel zetten door een gebrek aan zelfvertrouwen.

In het onderzoek dat is uitgevoerd onder 1.500 Nederlands geeft ruim 4 op de 10 Nederlandse vrouwen aan onvoldoende zelfvertrouwen te hebben om te beleggen. Slechts een kwart van de mannen kampt met dezelfde hindernis. Het gebrek aan zelfvertrouwen belemmert deze vrouwen om te beleggen. Hierdoor belegt slechts 23% van de vrouwen tegenover 39% van de mannen.

Kennis van financiële zaken

Vrouwen schatten hun financiële kennis lager in dan mannen, geeft ABN AMRO aan. 27% van de vrouwen geeft aan veel kennis in huis te hebben tegenover ruim twee op de vijf mannen. Ook over algemene onderwerpen, zoals geopolitieke en economische ontwikkelingen, geven vrouwen aan minder kennis te beschikken.

Voor het opdoen van kennis over financiële zaken beschouwen zowel mannen als vrouwen financieel specialisten als de belangrijkste informatiebronnen. Daarnaast geeft 41% van de vrouwen aan hun sociale omgeving raad te leggen. Mannen doen doet minder: 30% van hen gaat met hun omgeving in gesprek. Ook sociale media worden gebruikt om kennis op te doen. 18% van de mannen laat zich via deze platforms over financiële zaken informeren tegenover bijna een kwart van de vrouwen.

Uiteindelijk geeft slechts 25% van de mannen ten opzichte van 36% van de vrouwen aan financiële onderwerpen lastig te vinden. Uit een rondvraag over beleggingskennis onder Nederlanders blijkt dat 40% inschat dat mannen meer kennis hebben dan vrouwen, terwijl 5% denkt dat vrouwen meer van beleggen afweten. Een opvallend resultaat, omdat uit eerdere onderzoeken van Warwick Business School, Hargreaves Lansdown en Fidelity Investments juist is gebleken dat vrouwelijke beleggers beter presteren dan mannelijke beleggers.

Terughoudend met grote financiële beslissingen

Dat vrouwen minder beleggen dan mannen hangt ook samen met de risico-inschatting van beleggen. Uit het onderzoek van ABN AMRO en Ipsos blijkt namelijk dat 16% van de vrouwen inschat dat de kans op verlies van inleg klein is. Mannen gaan er minder snel vanuit at zij hun belegde vermogen verliezen. Een kwart van hen ziet deze kans als gering.

Ruim 4 op de 10 vrouwen geeft daarnaast aan dat zij deze financiële beslissingen zo lastig vinden dat ze er liever helemaal niet aan beginnen. Wegens gebrek aan kennis schuiven vrouwen deze besluiten liever voor zich uit, geeft ruim een derde aan. Ook geeft 29% van hen aan nerveus te zijn als er grote financiële beslissingen moeten worden genomen.

Mannen zijn minder terughoudend dan vrouwen. Eén op de drie geeft aan financiële beslissingen moeilijk te vinden en slechts een kwart van hen stelt het nemen van deze besluiten uit. Mannen vinden daarnaast vaker dat beleggen met weinig kennis van zaken mogelijk is dan vrouwen.

Drempel tot beleggen moet worden verlaagd

‘Steeds meer vrouwen overwegen om te gaan beleggen, omdat zij aangeven hun vermogensopbouw anders in te willen richten’, zegt ABN AMRO-beleggingsstrateeg Judith Sanders. Het gebrek aan zelfvertrouwen en een lagere schatting van het kennisniveau beïnvloeden echter de financiële besluitvorming van deze vrouwen, terwijl dat niet altijd nodig of goed is.

Sanders geeft aan dat vrouwen over het algemeen risicobewust zijn. Vrouwen overwegen ook net zo veel als mannen om de stap tot beleggen te zetten. ‘Bij de juiste uitleg en voorbeelden van mogelijke risico’s van een financieel adviseur zijn zij, net als mannen, bereid deze te accepteren. Ze voelen zich echter niet gehoord of gekend en worden vaak afgeschrikt door vakjargon’, legt Sanders uit.

De drempel om te gaan beleggen dient echter te worden verlaagd. ‘Vrouwen hebben na pensionering gemiddeld 30 tot 40% minder te besteden. Er ligt voor ons als bank daarom een belangrijke taak om de drempel naar het bereiken van financiële doelen voor vrouwen te verlagen en hen handvatten te bieden.’

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *