Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Steeds meer Nederlanders kiezen voor contactloos betalen

Laatst bijgewerkt op: 25 april 2022

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 3 minuten
Betalen met een smartwatch

De Nederlandsche Bank (DNB) zocht uit hoe mensen betalen aan de kassa. De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd, zo blijkt uit de cijfers. Ruim 60% van alle betalingen werd in 2011 nog contant afgerekend. Anno 2021 betaalden we in bijna 70% van de gevallen contactloos met de pinpas, mobiele telefoon of wearable.

Het aantal contante betalingen is van 2011 tot 2021 gedaald met 72%. Terwijl het aantal pinbetalingen bijna is verdubbeld. Van 2,29 miljard in 2011 naar 4,49 miljard in 2021. Het gemiddelde bedrag dat we contant afrekenen aan de kassa is €17,34. Een gemiddelde pinbetaling is €27,36.  Beide bedragen zijn hoger dan het jaar ervoor. Dat komt onder meer door de inflatie. Consumentenprijzen waren in 2021 zo’n 2,7% hoger dan in 2020.

Verdeling pin en contant over de jaren

Het gebruik van contant geld is de afgelopen 10 jaar sterk afgenomen. Tussen 2011 en 2017 daalde het aantal betalingen met cash aan de kassa met 21%. Deze daling zette door in 2020 (22%) en 2021 (20%). Het verschil tussen 2020 en 2021 is niet groot. Slechts een daling van 2%. Dit houdt in dat 1 op de 5 kassabetalingen nog steeds contant wordt afgerekend.

Kijken we naar het aantal pinbetalingen, dan zien we een sterke opmars van contactloos betalen. Vanaf 2017 stijgt het aandeel contactloze pinbetalingen sterk. Het gaat hierbij om contactloos betalen met de pinpas, maar ook met de smartphone en andere wearable. Contactloos betalen heeft de voorkeur van veel mensen. In 2021 werd bijna 70% van alle betalingen aan de kassa contactloos afgerekend.

Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)
Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)
Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)
Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)

Betaalmiddel naar inkomen

De verdeling tussen hoge inkomens en lage inkomens is opmerkelijk. Het aandeel contante betalingen ligt voor lage inkomens hoger. Zij betalen bijna 1 op de 3 kassabetalingen (30%) met cash. Terwijl hoge inkomens vooral contactloos afrekenen; 73% van de betalingen is contactloos, slechts 1 op de 10 betalingen (11%) wordt contant afgerekend.

Voor een grote groep mensen blijft contant geld belangrijk. Contant afrekenen helpt bij het beheer van de uitgaven. Zo helpt leefgeld of een weekbudget grip te houden op de financiën. Contactloos betalen is makkelijk, en bovendien sneller, maar het maakt ons ook minder bewust van geld.

Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)
Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)
Bron: De Nederlandsche Bank (DNB)

Ook 65-plussers betalen meer contactloos

Steeds meer geldautomaten en bankkantoren verdwijnen. Verschillende organisaties maken zich zorgen om de oudere consumenten. Redden zij zich nog wel nu het gebruik van contant geld duurder en minder goed bereikbaar wordt? Het onderzoek van De Nederlansche Bank (DNB) laat zien dat mensen van 65 jaar en ouder sinds de coronacrisis fors minder contant betalen aan de kassa. Ook deze groep geeft de voorkeur aan contactloos afrekenen. In 2021 was het aandeel contactloos betalen voor deze groep 60%, terwijl dat in 2017 nog slechts 14% was. Het aandeel contante betalingen is van 2017 (55%) tot in 2021 (26%) sterk gedaald.

Een contactloze toekomst?

De cijfers laten zien dat steeds meer mensen de voorkeur geven aan contactloos betalen. Met de pinpas of met de mobiele telefoon. De coronacrisis heeft deze toename in een stroomversnelling gebracht. Begin 2020 betaalde ongeveer de helft van de Nederlanders het liefst contactloos: 40% gaf de voorkeur aan de pinpas, en 9% aan contactloos betalen met de smartphone. Eind 2021 gaf 63% van de bevolking de voorkeur aan contactloos betalen: 49% met de pinpas, en 14% via de mobiele telefoon.

Contactloos betalen met de pinpas en met de mobiele telefoon is populair. Dit gaat ten koste van andere betaalmethodes, zoals traditioneel pinnen en contant betalen. Toch moeten alle betaalmiddelen goed beschikbaar en bereikbaar blijven. Voorheen waren Nederlanders van 75 jaar en ouder de groep die het meeste contant geld gebruikte. Nu is dat de groep Nederlanders met een relatief laag inkomen. Zij geven aan dat het gebruik van contant geld een beter beheer van hun uitgaven mogelijk maakt.

Het pinnen en storten van contant geld kost steeds vaker geld. Ondanks dat veel mensen de voorkeur geven aan contactloos betalen, blijft contant geld een belangrijk en bovendien wettig betaalmiddel. In het onlangs verschenen Convenant Contant Geld staan nieuwe afspraken omtrent het gebruik van contant geld. Deze afspraken moeten ervoor zorgen dat contant geld voor iedereen betaalbaar, goed bereikbaar en beschikbaar blijft. Ook als we steeds vaker de voorkeur geven aan contactloos betalen!

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *