Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Ministerie van Financiën volgt Belgische staatsbon met interesse

Laatst bijgewerkt op: 23 augustus 2023

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een bachelor in de Nederlandse taal.

Leestijd: 3 minuten
Land Belgie

Sinds deze week kunnen Belgen een zogeheten staatsbon kopen, hiermee bouwen inwoners 3,3% brutorente op in een jaar. De Nederlandse staat verkoopt nog geen staatsleningen die rechtstreeks zijn gericht op particulieren, zegt het ministerie van Financiën, maar volgt de Belgische ontwikkelingen wel met interesse. Dat geeft een woordvoerster aan in gesprek met Bank.nl

In België kunnen inwoners deze week een staatsbon kopen. Daarmee lenen zij geld aan de overheid, om na een jaar het bedrag plus rente terug te krijgen. Voor veel Belgen is dat een aantrekkelijk alternatief voor het sparen bij een bank, want ook in België worden de renteverhogingen van de ECB door commerciële banken nog niet nauw doorberekend aan spaarders. 

Maar hoewel de banken niet vanuit zichzelf bewegen, heeft de aankondiging van de staatsbon in België effect: vrijwel meteen na de bekendmaking verhoogde de Belgische bank Argenta haar rente op éénjarige termijnrekening naar 2,81%. Dat is, niet heel toevallig, precies hoeveel nettorente er voor spaarders overblijft op de staatsbon. Dat heeft te maken met de roerende voorheffing. De staat heeft te maken met een tarief van 15%, banken met het dubbele. Aan het eind van de streep is de Belgische staat dus minder kwijt aan de ‘schuld’ dan het Belgische bankwezen, desalniettemin bewegen later ook Axa en Deutsche Bank mee naar respectievelijk 2,81% en 2,87%. 

Staatsbon in Nederland?

Is zo’n staatsbon dan niet iets voor in Nederland? Minister Kaag van Financiën deed immers in mei de oproep aan Nederlandse banken om hun rentetarieven te laten stijgen. Het Belgische middel bewijst zich daarentegen sneller en effectiever. Of er in politiek Den Haag al naar de mogelijkheid voor staatsbonnen wordt gekeken is niet bekend. Het Nederlandse Ministerie van Financiën geeft in ieder geval aan de ontwikkelingen met interesse te volgen. 

“Deze ontwikkeling wordt met interesse gevolgd” 

“Het is goed om te noemen dat het aanhouden van staatsobligaties momenteel wordt behandeld als een investering en dat deze ook als zodanig wordt belast, waarbij het de vraag is of het voor particulieren een interessante optie is. Mocht een obligatie aan particulieren overwogen worden dienen de voor- en nadelen verder in kaart te worden gebracht, waarbij oog is voor de uitvoerbaarheid van een dergelijke constructie en ook de gevolgen hiervan voor de financiële sector en particulieren. Dit vergt ten slotte een politieke afweging”, aldus een woordvoerster van het ministerie van Financiën. Over het feit dat er elders in Europa wél particulier wordt gehandeld in staatsbonnen, zegt de zegsvrouw: “deze ontwikkeling wordt met interesse gevolgd”.

Mogelijk een stuk goedkoper lenen voor de staat

Of het voor Nederland naast interessant ook aantrekkelijk is, maakt het ministerie niet duidelijk: “dit hangt af van diverse factoren en kan vanuit verschillende perspectieven bekeken worden, hierbij speelt onder andere consumentenbescherming en verhandelbaarheid een rol.” Een door de bank genomen rekensom maakt echter duidelijk dat de Nederlandse staat hiermee wel degelijker goedkoper uit kan zijn. Nederland betaalt momenteel 3,4% rente op een schuld van 1 jaar. Het hoogste rentetarief van een Nederlandse grootbank is die van de Rabobank, met 1,5%. Er is voor Nederlandse staatsbonnen dus genoeg ruimte om ergens tussen de lage bankrente, en hoge huidige schuldrente in te zetten. Waarmee het zowel banken aanspoort haar spaarrentes te verhogen, als dat de staat effectiever leent. 

Particulieren zijn momenteel niet uitgesloten van het aanschaffen van staatsleningen, maar deze aankopen kunnen alleen gedaan worden via een intermediair. Bijvoorbeeld via een bank. Dat maakt het momenteel onaantrekkelijk, omdat staatsobligaties momenteel worden behandeld én belast als een investering. De zegsvrouw van het ministerie van financiën geeft dan ook aan dat het huidige aandeel van particuliere beleggers klein is. 

Alternatief

Nederlandse spaarders die liever niet wachten op een eventuele Nederlandse staatsbon, kunnen voor hogere rentes op zoek gaan naar spaarrekeningen in het buitenland. Momenteel bedraagt de hoogste rente voor een depositorekening van een jaar 4% bij het Italiaanse Banca Progetto zonder bronbelasting. Wie het geld liever niet voor een langere tijd vastzet kan ook voor een reguliere spaarrekening zonder voorwaarden kiezen. Daarvoor bedraagt de hoogste rente momenteel 2,70% bij het Estse Bigbank.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *