Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Meer Nederlanders kunnen beleggen

Laatst bijgewerkt op: 28 maart 2022

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 2 minuten
Blije vrouw met bankbiljetten

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat meer Nederlanders zouden kunnen beleggen in plaats van sparen. Zo zou bijna de helft van de Nederlandse huishoudens voldoende spaargeld hebben om te kunnen beleggen. Maar dit ondanks de meeropbrengst van beleggen niet doen. Daarentegen ziet de AFM dat ruim 1 op de 10 Nederlanders, die wél beleggen, onvoldoende financiële buffers hebben voor tegenvallers.

Afgelopen jaar steeg het aantal beleggende Nederlanders. Een kwart van alle Nederlandse huishoudens belegt nu. En dat is vergelijkbaar met het Europees gemiddelde. Een grote groep Nederlanders belegt niet. Wat houdt hen tegen?

De drempel naar beleggen

Door de hoge inflatie en lage rentes wordt spaargeld minder waard. Steeds meer mensen gaan daarom beleggen. Maar niet iedereen belegt in plaats van te sparen. De datastudie van de AFM laat zien dat ruim 5 miljoen Nederlandse huishoudens niet belegt. Een deel van hen heeft simpelweg het geld niet om te kunnen beleggen. Bovendien adviseert het Nibud om voldoende buffers op te bouwen voor financiële tegenslagen.

Uit de studie van de AFM blijkt dat 3,1 miljoen van deze 5 miljoen huishoudens na aftrek van een veilige financiële buffer ongeveer €20.000 overhoudt om te kunnen beleggen. En toch doen zij dat niet. Door dit beschikbare geld niet te beleggen, lopen zij honderden euro’s rendement mis.

Rendement op beleggen is hoger

De AFM rekende uit hoeveel deze 3,1 miljoen huishouden zouden verdienen wanneer zij beleggen in plaats van sparen. Hierbij is rekening gehouden met zowel positieve als negatieve scenario’s. In 75% van de simulaties levert beleggen meer op dan sparen. Het gaat hierbij om bedragen tussen de €200 en €2.400, afhankelijk van de inleg. In 25% van de simulaties levert beleggen minder op dan sparen. Bijvoorbeeld door een koersverlies of relatief hoge spaarrentes.

Persoonlijke afweging staat voorop

Beleggen gaat altijd samen met risico’s. Hoe hoog het rendement op beleggen is, hangt af van de inleg en het handelsgedrag. De keus om wel of niet te beleggen, is altijd een persoonlijke beslissing. Voldoende spaargeld achter de hand hebben is belangrijk. Een financiële buffer vangt tegenslagen op, en voorkomt zo problemen. Meer dan 10% van de beleggende huishoudens heeft onvoldoende financiële buffers.

Ook is het nodig om goede informatie te krijgen. Wie niet weet wat hij doet, loopt meer risico op verlies. De AFM adviseert daarom – vooral beginnende beleggers – te beleggen voor de lange termijn in een goed gespreide portefeuille met lage kosten. Oftewel: niet te veel handelen en weinig risico nemen.

Wel of niet beleggen?

Het opbouwen van vermogen wordt steeds belangrijker. Voor het pensioen, het kopen van een huis of om een studie te betalen. Het onderzoek van de AFM laat zien dat niet beleggen voor veel Nederlanders niet altijd de beste, financiële keuze is. Ondanks dat beleggen meer kan opleveren, is voor veel mensen beginnen met beleggen een te hoge drempel. Zij zien beleggen als complex en risicovol.

Aan Nederlandse banken de taak om bij te dragen aan de vermogensopbouw van Nederlanders door het aanbieden van beleggingsproducten, die passen bij persoonlijke vermogensdoelen. Daarbij spelen goede en eenvoudige informatie en het verduidelijken van producten een belangrijke rol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *