Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Is een buitenlandse bank wel veilig?

Laatst bijgewerkt op: 7 maart 2022

Saskia Oegema is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij onderzoekt en schrijft voor verschillende websites in de financiële dienstverlening. Zowel haar Bachelor Bedrijfseconomie als haar Master in Economics - met als specialisatie Corporate Finance and Control - heeft ze behaald aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.

https://nl.linkedin.com/in/saskiaoegema
Leestijd: 3 minuten
Hand met wereldbol

Steeds meer Nederlanders kiezen voor een buitenlandse bankrekening. Sparen in het buitenland levert een relatief hoge rente op. Hoe kan een buitenlandse bank hogere spaarrentes bieden?

Dat komt onder andere omdat zij minder kosten maken. De populaire buitenlandse banken opereren volledig via internet. Het zijn zogeheten online banken. Dankzij deze lagere kosten kan zo’n bank een hogere spaarrente bieden. Daarnaast is er meer concurrentie op buitenlandse spaarmarkten. Om spaargeld aan te trekken, bieden buitenlandse banken meer rente. Toch stappen we niet massaal over naar een bank in het buitenland. Rabobank, ING en ABN Amro zijn al jarenlang de grootste banken van Nederland. Vertrouwen we buitenlandse banken dan toch minder dan onze oude, vertrouwde grootbanken?

Na ruim 10 jaar Icesave nog niet vergeten

Bij veel mensen zit het faillissement van de IJslandse spaarbank Icesave nog vers in het geheugen. Deze buitenlandse bank bood verleidelijke, hoge spaarrentes. En duizenden Nederlanders parkeerden hun spaargeld bij Icesave met de verwachting een mooi rendement te behalen.

Tot de financiële crisis in 2008. In dat jaar ging Icesave failliet. En moesten Nederlandse spaarders ellenlang wachten tot zij hun geld terugkregen. Uiteindelijk moest de Nederlandse overheid er aan te pas komen. De laatste Nederlandse klanten moesten ruim 7 jaar wachten voordat alles afgewikkeld was.

Nu, meer dan 10 jaar later, zijn er opnieuw buitenlandse banken die hogere spaarrentes aanbieden. Wat is er sinds 2008 veranderd? De aanscherping van het toezicht op Europese banken heeft onder meer gezorgd voor een gelijkwaardig depositogarantiestelsel. Dit houdt in dat elke bank in de Europese Unie garandeert dat spaargeld tot €100.000 veilig is, mocht de bank failliet gaan.

Hoe veilig is een buitenlandse bank?

Spaargeld bij Nederlandse banken valt onder de Nederlandse Depositogarantie. Dit houdt in dat €100.000 per persoon, per bank is gegarandeerd als een bank failliet gaat. Buitenlandse banken, die actief zijn op de Nederlandse markt, vallen niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Maar onder de depositogarantie van het land van herkomst.

Binnen de EU geldt de afspraak dat geld per persoon per bank beschermd is tot €100.000. Banken binnen de eurozone hebben dus een gelijkwaardige bescherming. Spaarders bij banken buiten de EU krijgen te maken met andere voorwaarden. Bovendien is spaargeld bij een bank buiten de EU onderhevig aan wisselkoersen.

Er zijn verschillende scenario’s

Of en onder wel depositogarantiestelsel een buitenlands bank valt, hangt af van de manier waarop de bank actief is in Nederland. Dit kan op verschillende manieren:

  • Een buitenlandse bank is actief op de Nederlandse markt via een dochteronderneming. De dochteronderneming heeft in dat geval een Nederlandse bankvergunning. En valt daarom onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.
  • De buitenlandse bank heeft geen dochteronderneming, maar opereert in Nederland via een bijkantoor of een grensoverschrijdende dienst. In deze situatie is het depositogarantiestelsel van het land van herkomst van toepassing.

Hoe is het geld beschermd?

Een bank uit een EU-land valt onder een depositogarantiestelsel dat vergelijkbaar is met Nederland. Oftewel: geld tot €100.000 is gegarandeerd, mocht de bank omvallen.

Het Nederlandse depositogarantiestelsel heeft een uitkeringstermijn van 10 dagen. Ook buitenlandse banken hebben het streven om de klant binnen 10 werkdagen zijn of haar geld terug te geven bij een faillissement. In de praktijk duurt het vaak wat langer als het gaat om een ander depositogarantiestelsel dan het Nederlandse.

Met deze afspraak kunnen buitenlandse banken net zo veilig als de Nederlandse banken worden beschouwd. Mits de buitenlandse bank een geldige bankvergunning heeft natuurlijk.

Sparen in het buitenland

Met de opkomst van buitenlandse, online banken verdwijnen de grenzen voor het betalingsverkeer. De verwachting is dan ook dat steeds meer Nederlanders zullen overstappen naar een andere bank. Hierbij speelt banken vergelijken een grote rol. Niet alleen om de hoogste spaarrente en de laagste kosten te vinden, maar ook om te controleren of de buitenlandse bank wel veilig is. 

Controleer of de bank een geldige bankvergunning heeft en onder welk depositogarantiestelsel het spaargeld valt. Ook is het belangrijk om op de valuta te letten. Bij sommige banken sparen klanten niet in euro’s, maar in de lokale munteenheid. In dat geval is er sprake van een valutarisico.

Daarnaast is er een groot verschil in spaarproducten. Banken bieden een hogere spaarrente als het geld langer bij de bank vaststaat. Zoals op een spaardeposito. Het spaargeld staat dan bijvoorbeeld 10 jaar vast. Aan de relatief hoge rentes kleven dus wel een aantal voorwaarden. Wees daarvan bewust.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *