Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Investeren in kernwapens wordt ongebruikelijker 

Laatst bijgewerkt op: 4 augustus 2023

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een bachelor in de Nederlandse taal.

Leestijd: 1 minuut
Kernwapens investeringen door banken

De financiële sector investeert steeds minder vaak in kernwapens, dat blijkt uit onderzoek van vredesorganisatie PAX. Met hun onderzoek ‘Don’t bank on the Bomb’, brengen zij jaarlijks in kaart welke financiële instellingen kernwapenproducenten uitsluiten van investeringen. 

Het rapport kent twee categorieën, en maakt onderscheid tussen wie volledig kernwapenproducenten uitsluit, en wie wel beperkingen oplegt maar tekortkomingen kent in hun beleid. In de eerste categorie, de zogenaamde ‘Hall of Fame’, staan 14 Nederlandse instellingen. Hieronder vallen onder meer NIBC, Rabobank, Triodos en de Volksbank. 

PAX erkent in de tweede categorie ‘Runners-Up’ financiële instellingen die volgens de organisatie wel hun verantwoordelijkheid nemen, maar nog wel tekortkomingen kennen in hun beleid. Hieronder vallen onder meer ABN AMRO, ING en Van Lanschot Kempen. 

Bedrijven die zijdelings betrokken zijn bij kernwapens

In het geval van ING komt dat er in de praktijk op neer dat ze bedrijven financieren die zijdelings betrokken zijn bij de productie van kernwapens, maar zich voornamelijk met niet-defensie gerelateerde activiteiten bezighouden. Een passage op de website van ING laat het volgende weten: “Mogelijk financieren we wel die andere activiteiten van deze bedrijven, zoals de productie van liften, bijvoorbeeld, thermostaten of vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. Wij maken een afweging tussen niet betrokken willen zijn bij kernwapens enerzijds en onze rol als kredietverlener en belegger en investeerder in de economie anderzijds.”

In het rapport uit 2018 valt te lezen dat ING toen wel investeerde in kernwapens, met een investering van 927,1 miljoen dollar. Pensioenfonds ABP spande toen de kroon op de zogeheten ‘Wall of Shame’ met een investering van 951,7 miljoen dollar.

De makers van het rapport uit 2023 concluderen dat er steeds meer financiële instellingen verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in het verminderen van kernwapens in de wereld. Het aantal financiële instellingen die op de ‘goede’ lijst staan van PAX is de afgelopen tien jaar gestaag toegenomen. Sinds het VN-kernwapenverbod in werking is getreden in 2021 is dat aantal nog sneller gegroeid. 

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *