Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Inflatie in juli definitief naar 4,6 procent gedaald

Laatst bijgewerkt op: 8 augustus 2023
Milou Ros Auteur:

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 2 minuten
Afrekenen bij kassa

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 4,6% duurder dan in dezelfde maand in 2022. In juni was de inflatie 5,7%. Er is dus sprake van een lichte daling. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Dit percentage komt overeen met het cijfer uit de snelle raming dat eind vorige maand werd gepubliceerd.

Naast het algemene inflatiecijfer maakt het CBS ook bekend wat de inflatie is zonder de prijsontwikkeling van energie en brandstof. Exclusief gas, elektriciteit, stadsverwarming en motorbrandstoffen is de inflatie 6,8%. In juni waren consumentengoederen en -diensten exclusief energie en brandstof nog met 7,2% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ook zonder deze prijsontwikkeling is de inflatie dus gedaald.

CPI en nieuwe methode

De inflatie wordt maandelijks gemeten op basis van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI is een indexcijfer dat het prijsverloop weergeeft van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle huishoudens in Nederland. Het gaat om het verschil in de prijs in een maand ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Consumentenproducten en -diensten waren in juli 2023 dus 4,6% duurder dan ze in juli 2022 waren.

Sinds juni 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen in de CPI te meten en verwerken. Voorheen werden voor de energieprijzen alleen de gegevens gebruikt van nieuwe contracten die huishoudens bij energieleveranciers afsluiten. In de nieuwe methode worden ook de gegevens van lopende contracten meegenomen. Deze nieuwe methode is gebruikt voor de berekeningen van de inflatiecijfers voor juni en juli 2023.

Energie, voeding en brandstoffen van invloed op inflatie

De inflatie daalde vooral door de prijsontwikkeling van energie. In juli was energie maar liefst 34,5% goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni ging het nog om 19,1% ten opzichte van 2022. Naast energie hadden ook kleding en voeding invloed op de inflatie. In juni was kleding nog 10,5% duurder dan een jaar eerder en in juli 5,5%.

Ook de prijsstijgingen voor voeding daalden lichtelijk. In juni 2023 ging het om 13,1% en in juli is de inflatie 11,7%. Vooral de prijzen van zuivel speelden hierbij een rol. De huurprijzen voor woningen zijn daarnaast met 2,1% gestegen. In juli 2022 waren de prijzen met 3,0% harder gestegen.

De prijs van motorbrandstoffen is per 1 juli 2023 door accijnstarieven juist verhoogd. Ondanks het feit dat deze prijzen lager liggen dan een jaar eerder, hadden deze een verhogend effect op de inflatie. Ten opzichte van een jaar eerder zijn de prijzen in juli namelijk met 11,1% gedaald. In juni was de prijsdaling ten opzichte van 2022 23,2%. Daarnaast hadden ook de prijzen van een verblijf in bungalowparken een verhogend effect.

Effect van beleid ECB op eurozone

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de inflatie naar 2,0% terugbrengen. Dit doet ze door de belangrijkste rentetarieven te verhogen. Op 27 juli verhoogde de ECB de rente voor de negende keer in haar strijd tegen de hoge inflatie in de eurozone. De rente staat nu vast op 3,75%. Of de rentepercentages nog verder worden verhoogd, hangt af van de ontwikkelingen de komende maanden.

In de eurozone is de inflatie in het algeheel gedaald. Het gaat om een daling van 5,5% in juni 2023 naar 5,3% in juli 2023. Het beleid van de ECB lijkt dan ook zijn vruchten af te werpen. De renteverhogingen zouden daardoor gepauzeerd of gestopt kunnen worden. Economen verwachten daarnaast dat de rentetarieven op termijn weer verlaagd zullen worden.

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *