Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

Financieel Stabiliteitscomité: “Economie weerbaar maar risico’s hoog”

Laatst bijgewerkt op: 21 augustus 2023

Reinout de Jong is werkzaam als financieel journalist, hij schrijft teksten voor verschillende financiële websites en is na het afronden van zijn redactionele opleiding bezig met een bachelor in de Nederlandse taal.

Leestijd: 1 minuut
Nederlandse straat

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) constateert dat de risico’s voor financiële stabiliteit in Nederland hoog blijft vanwege de hoge inflatie en de stijgende rentes. Het comité bestaande uit De Nederlandse Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM), het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau (CPB), oordeelt dat naar aanleiding van de tweejaarlijkse bespreking over de staat van de economie. 

“Met het oog op de persistentie van de kerninflatie is het wenselijk dat sociale partners via een beheerste groei van winsten en lonen, en de overheid via begrotingsdiscipline hun verantwoordelijkheid nemen om de inflatie naar beneden te brengen”, aldus de conclusie van het rapport. Met sociale partners wordt gerefereerd aan de voorzitters van vakbonden en werkgeversorganisaties. 

Ook overheid moet verantwoordelijkheid nemen

Ook de overheid wordt opgeroepen om via haar begrotingsdiscipline de inflatie naar beneden te brengen, en dus investeringen en uitgaven te matigen. Er wordt daarbij niet specifiek ingegaan op percentages of bedragen. Het CPB kondigde onlangs al aan dat de staatsschuld dreigt op te lopen als de regering geen maatregelen neemt om te bezuinigen, dit heeft onder meer te maken met de verhoogde rente vanuit de Europese Centrale Bank (ECB) die nu op 3,75% staat. 

Dienstensector grootste boosdoener

Het rapport benoemt wel specifiek dat de grootste bijdrage aan de inflatie momenteel vanuit de dienstensector komt. Dat geldt overigens voor heel Europa. Statistiekbureau Eurostat meldde onlangs dat, hoewel de inflatie lichtelijk daalt, de Europese prijs voor diensten wel toenam van 5,4% in juni naar 5,6% in juli. Persbureau Reuters duidt de stijging als mogelijke reden tot zorg, aangezien de kosten voor diensten vaak gedreven zijn door salarissen. Dat maakt dat het cijfer hardnekkig is en moeilijk daalt. 

Weerbaarheid van banken

De Nederlandse bankensector maakt zich er goed vanaf in het rapport. Zo wordt geconcludeerd dat de sector zich weerbaar heeft opgesteld gedurende het voorjaar, toen buitenlandse banken in de problemen kwamen. Wel benadrukt het FSC het belang van adequate buffers om weerbaar te zijn tegen financiële schokken, daarom benadrukt ze dat het goed is dat De Nederlandse Bank de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) eerder dit jaar van 1 naar 2% verhoogde. Deze maatregel komt erop neer dat banken in goede tijden wat extra vlees op de botten moeten opbouwen, zodat ze minder risico lopen op faillissement tijdens slechte tijden. 

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *