Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

2 op 5 jongvolwassenen letten op duurzaamheid bij openen nieuwe bankrekening

Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2023
Milou Ros Auteur:

Milou Ros is werkzaam als financieel tekstschrijver. Zij schrijft teksten voor verschillende websites in de financiële dienstverlening en heeft een Bachelor Journalistiek van Hogeschool Windesheim te Zwolle behaald.

Leestijd: 2 minuten
Duurzame banken

Bij het openen van een nieuwe bankrekening let 44,4% van de jongvolwassen op duurzaamheid. Het merendeel vindt het daarnaast belangrijk dat hun bank aan duurzame investeringen doet. Ze zijn echter niet bereid daar meer voor te betalen. Dat blijkt uit een representatieve enquête van Bank.nl naar de visie van jongvolwassenen (16 – 29 jaar) op het duurzaamheidsbeleid van banken.

Banken gebruiken het geld op spaarrekeningen om te investeren in bedrijven, projecten en organisaties die aansluiten op de eigen visie. Een bank kan de voorkeur geven aan duurzame projecten, maar kan ook investeren in minder duurzame organisaties en bedrijven. Met duurzaamheid doelt Bank.nl voor dit onderzoek op bedrijven, projecten en organisaties waarbij mens, milieu en economie in evenwicht zijn en waarbij wordt voldaan aan de levensbehoeften van de huidige generatie zonder de toekomstige generatie daarmee tekort te doen.

Jongvolwassenen vinden duurzaamheid belangrijk

Meer dan de helft van de respondenten (57,6%) vindt het belangrijk dat hun bank investeert in duurzame projecten, bedrijven en organisaties. Een kwart (27,6%) neemt een neutraal standpunt in. Slechts 14,8% geeft daarnaast aan het niet belangrijk te vinden dat hun bank duurzame investeringen doet.

Duurzaamheid van invloed op keuze voor bankrekening

Voor een deel van de jongvolwassenen heeft het duurzaamheidsniveau van een bank invloed op hun acties. Bijna een kwart van de jongvolwassen (22,0%) zou overstappen naar een andere bank als hun huidige bank investeert in niet-duurzame projecten, bedrijven en organisaties. Voor meer dan een derde (39,2%) van de respondenten vormen de investeringen van banken daarentegen geen argument voor de overstap naar een andere bank.

In de leeftijdscategorie van 16 tot en met 29 jaar oud wordt daarnaast veel gebruikgemaakt van een jongerenrekening of een studentenrekening. Deze worden stopgezet zodra de rekeninghouder een bepaalde leeftijd heeft bereikt. De jongvolwassene krijgt dan automatisch een nieuwe bankrekening toegewezen of kan overstappen naar een andere bankrekening.

44,4% geeft aan op duurzaamheid te letten bij het openen van een nieuwe bankrekening. Het duurzaamheidsniveau van de bank kan dus van invloed zijn op de keuze die jongvolwassenen maken. 30,0% geeft daarnaast aan hier niet op te letten en een kwart van de respondenten (25,6%) neemt een neutraal standpunt in.

Wel verduurzamen, geen hogere prijzen

Het merendeel van de respondenten (58,8%) is het eens met de stelling: ‘Banken zouden meer aan duurzaamheid moeten doen’. 28,8% van de jongvolwassenen is het niet eens en niet oneens met de stelling en slechts 12,4% vindt niet dat banken meer moeten doen op het gebied van duurzaamheid.

Maar liefst 56,4% vindt het echter niet goed als banken daarvoor meer geld van klanten moeten vragen. 18,4% van de respondenten zou het daarentegen wel goed vinden als banken meer geld aan klanten vragen om aan duurzaamheid te doen en een kwart van de jongvolwassenen (25,2%) is het er niet mee eens of oneens.

Het onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de jongvolwassenen waarde hecht aan de duurzaamheid van banken. Het merendeel vindt het belangrijk dat hun bank aan duurzame investeringen doet en 2 op de 5 jongvolwassenen letten voor het openen van een nieuwe bankrekening op het duurzaamheidsniveau van de bank. Hoewel het merendeel van de jongvolwassenen vindt dat banken meer moeten doen op het gebied van duurzaamheid, is echter slechts een kleine groep bereid daarvoor te betalen.

Over ons panel
Ons respondentenpanel bestaat uit een representatieve greep uit de Nederlandse samenleving tussen 16 en 29 jaar oud en voldoet aan de ISO norm 20252 om een zo hoog mogelijke kwaliteit en betrouwbaarheid van ons onderzoek te garanderen. De uitslagen van ons onderzoek delen we uitsluitend in de vorm van geschreven nieuwsrapportages en dienen geen andere doeleinden. De enquête is afgenomen onder 250 respondenten tussen 16 en 29 jaar oud die de demografie van Nederland binnen die leeftijdsgroep vertegenwoordigen. 

Banner Freedom24

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *