Bank.nl geeft informatie en vergelijkt bankproducten in Nederland. Let op: Wij zijn geen financiële instelling of bank.

RegioBank Verenigingen en Stichtingen Rekening

1 mei 2024

Veelgestelde vragen

Wat is het incassocontract?

Het incassocontract is een optioneel product dat verenigingen en stichtingen kunnen aanschaffen om automatisch te incasseren. Dit maakt het voor zowel de ondernemer als de leden eenvoudiger om geld te innen.
Het incassocontract kan aangevraagd worden bij een RegioBank Adviseur en is alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen die al 2 jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of die al 1 jaar een V&S-rekening van RegioBank hebben.

Kan ik papieren rekeningafschriften ontvangen?

Ja, dat is mogelijk. Daarvoor moet € 0,60 per verzending worden betaald.

Voor wie is de Verenigingen en Stichtingen Rekening bedoeld?

Deze bankrekening is bedoeld voor de zogenoemde buurtzame verenigingen en stichtingen. RegioBank heeft de onderstaande lijst opgesteld als voorbeeld:
Verenigingen en stichtingen die bij RegioBank passen zijn bijvoorbeeld groepen die
– de bereikbaarheid van de buurt verbeteren (bijvoorbeeld een vrijwillige buurtbus)
– sociale ontmoetingsplekken bieden (denk aan buurthuizen of moestuinen) of voor reuring zorgen (zoals een carnavalsvereniging)
– de lokale economie stimuleren (zoals lokale winkeliers of sportvereniging)
– leegstand tegengaan (bijvoorbeeld een sociale werkvoorziening in een tijdelijk leegstaand pand)